Taħditiet

Is-sensiela ta’ taħditiet tal-Akkademja tal-Malti

Agħfas fuq it-titlu tat-taħdita għal iżjed informazzjoni dwarha.

Kliem Katalan fil-Malti

Simon Salafia

-18.01.2022-


Sehem il-Lux Press fl-Istorja tal-Ktieb u l-Ġurnaliżmu Malti

Sergio Grech

– 10.06.2021-


Sehem Saydon fl-Iżvilupp tal-Malti

Carmel Bezzina – Rev. Paul Sciberras

– 13.05.2021-


Il-ħrara ma torqodx

Yanika Schembri Fava – Patri Mark Montebello

– 15.04.2021 –


Pawlu ta’ Malta

Rev. Dr. P. Charlò Camilleri – Dr Immanuel Mifsud

– 15.03.2021 –


Xi Drabi Mqar Persuna

David Aloisio – Prof. Simone Galea

– 16.02.2021 –


Meta l-Maltin għażlu d-demokrazija fi żmien l-Imblokk: tagħrif ġdid u straordinarju fl-Arkivju Nutarili

Dr Joan Abela u Michael Buhagiar
– 22.02.2019 –


L-Erotiżmu tal-Kurċifiss, il-Madalena u l-Poeta Malti

Dr Immanuel Mifsud
– 15.03.2018 –


Il-Ġifen Tork ta’ Ġan Anton Vassallo: Bejn il-Verità Storika u l-Verità Poetika

Liam Gauci
– 16.02.2018 –


Il-Preżenza tal-Ilsien Malti fil-Proġetti Kirografiċi u Semjotiċi ta’ William Wolowski

Dr Mario Cassar
– 19.01.2018 –


Dħalna t-Teatru: Rosato jimmarċja l-Maltin u l-Kavallieri għal fuq it-Torok ~ “Tebaq fwiedna le niswew.” L-Assedju l-Ġdid skont Juann Mamo

Żewġ taħditiet: Prof. Adrian Grima fuq Juann Mamo u Dr Marco Galea fuq Luigi Rosato
– 20.11.2015 –


Dun Karm u Caruana Dingli

Dr Giuseppe Schembri Bonaci
– 17.04.2015 –


Il-kliem ta’ nisel Ingliż fil-Malti – kif se jinkiteb?   Id-Deċiżjonijiet 2 – ir-reviżjoni tar-regoli tal-1984

Prof. Albert Borg, Prof. Ray Fabri u Dr George Farrugia
– 24.03.2015 –


Il-Qarċilla – il-ħila letterarja ta’ Dun Feliċ Demarco

Prof. Bernard Micallef
– 17.02.2015 –


Il-valur lingwistiku tal-Qrieċel

Dr. Olvin Vella
– 16.02.2015 –


Il-Karnival Barokk f’Malta: ritwali viżivi, miktuba u mitkellma

Dr William Zammit
– 13.02.2015 –


Ir-Rikkezza tad-Djaletti

Prof. Albert Borg
– 29.01.2015 –


X’hemm ġdid f’al-Ħimjari

Prof. Michael Cooperson
– 15.05.2014 –


Is-Sorsi Primarji u l-Ħajja ta’ Brandanu Caxaru – il-kopista tal-Kantilena

Dr Joan Abela
– 16.04.2014 –


Studju kritiku fuq il-qari tal-Kantilena

Prof. Bernard Micallef
– 28.03.2014 –


Il-versi Għarbin tal-poeti Medjevali Maltin – ħarsa mill-ġdid

Prof. Martin Zammit
– 23.01.2014 –


Il-grammatika tal-kunjomijiet Maltin ta’ nisel Taljan

Dr. Mario Cassar
– 11.12.2013 –


Int kif tlissinha ‘jaqraha’?

Christina Sammut
– 31.10.2013 –


Il-vokali i fil-bidu ta’ kliem Rumanz: etimoloġika jew tal-leħen?

Reno Fenech
– 21.05.2013 –


Leli ta’ Ħaż-Żgħir

Emanuel Psaila
– 20.03.2013 –


Erba’ ittri ta’ Ġan Piet Agius de Soldanis

Dr William Zammit
– 20.12.2012 –


Analiżi tal-ġens grammatikali fil-Malti skont nisel in-nom – tendenzi ġodda?

Dr George Farrugia
– 28.03.2012 –


Ninu Cremona – Ħajtu u Ħidmietu

Joe Camilleri
– 24.02.2012 –


Hemm ard bayda v hemme ard seude et hamyra ¬- kif il-ġeografija tgħinna nifhmu l-Kantilena

Dr John A Schembri
– 24.07.2011 –


Analiżi ta’ prietki bit-Taljan minn awturi Maltin tas-Sekli 17-18

Dr Stephen Zammit
– 28.03.2011 –


Il-Parodija, l-ironija, u ż-żuffjett satiriku fin-novelli ‘l-ġodda’ ta’ Juan Mamo

Prof. Bernard Micallef
– 26.11.2010 –


Ħoxnin u Somor, Koroh u Sbieħ

Dr Immanuel Mifsud
– 6.05.2010 –


L-ortografija Maltija

Carmel Azzopardi
– 2.03.2010 –


Wiċċ Malta Qabel il-Kavallieri

Prof. Godfrey Wettinger
– 26.04.2007 –


Dawl ġdid fuq Tagħlim Nisrani ta’ Franġisku Wzzinu

Dr William Zammit
– 2.05.2006 –


Juan Mamo llum

Prof. Adrian Grima
– 18.03.2006 –


Il-Lessiku u Korpus Elettroniċi tal-Malti

Prof. Ray Fabri u Mike Rosner
– 18.02.2006 –