Kunsill 2005 – 2007

IL-KUNSILL TAL-AKKADEMJA (2005 2007)
President Dr Marco Galea
Viċi President George Farrugia
Segretarju Olvin Vella
Teżorier David Agius Muscat
Uffiċjal għar-Relazzjonijiet Pubbliċi Clare Azzopardi
Ass. Segretarju Charles Casha
Ass. Teżorier u Arkivista Joseph P. Borg
Membri Sergio Grech
Inġ. Maurice Mifsud Bonnici
Mario Serracino-Inglott
Nicholas Vassallo

Ħalli kumment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.