Il-Kunsill Attwali

IL-KUNSILL TAL-AKKADEMJA (2021-2023)
PresidentDr George Farrugia
Viċi PresidentaAnn Marie Schembri
SegretarjuJoseph P. Borg
Assistent SegretarjuDwayne Ellul
TeżorieraPhyllis Debono
Assistenta TeżorieraRita Saliba
Uffiċjali tar-Relazzjonijiet PubbliċiSergio Grech
Doris Zammit
ArkivistaDavid Agius Muscat
MembriCharles Bezzina
Dr Emmanuel Schembri