Kunsill 2019 – 2021

IL-KUNSILL TAL-AKKADEMJA (2019 – 2021)

PresidentaAnn Marie Schembri
Viċi PresidentaRita Saliba
SegretarjuJoseph P. Borg
Assistent SegretarjuReno Fenech
TeżorieraPhyllis Debono
Assistent TeżorierGeorge Farrugia
Uffiċjali għar-Relazzjonijiet PubbliċiSergio Grech
 Daniel Bezzina
MembriDavid Agius Muscat
 Charles Casha
 Olvin Vella – Claire Zerafa