Il-Kunsill Attwali

IL-KUNSILL TAL-AKKADEMJA (2019 2021)

Presidenta Ann Marie Schembri
Viċi Presidenta Rita Saliba
Segretarju Joseph P. Borg
Assistent Segretarju Reno Fenech
Teżoriera Phyllis Debono
Assistent Teżorier George Farrugia
Uffiċjali għar-Relazzjonijiet Pubbliċi Sergio Grech
Daniel Bezzina
Membri David Agius Muscat
Charles Casha
Olvin Vella