Kunsill 2015 – 2017

IL-KUNSILL TAL-AKKADEMJA (2015 2017)
President Olvin Vella
Viċi President Dr George Farrugia
Segretarju Joseph P. Borg
Assistent Segretarju Reno Fenech
Teżorier Inġ. Maurice Mifsud Bonnici
Assistent Teżorier Phyllis Debono
Uffiċjal għar-Relazzjonijiet Pubbliċi Trevor Żahra
Membri Victor Fenech
Achille Mizzi
Rita Saliba
Claire Zerafa
SAM_0345
Matul l-ewwel laqgħa, nhar it-Tlieta 18 ta’ Awwissu 2015

Ħalli kumment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.