Id-Dar Maltija fi żmien Pietru Caxaru

poster-2

Image | Posted on by | 1 Comment

Il-kantilena ta’ Pietru Caxaru bħala poeżija kjażtika

akkademja_p-mark

Image | Posted on by | 1 Comment

jumewropewtallingwi

Image | Posted on by | 1 Comment

Aspetti tat-Traduzzjoni Maltija_Charles BriffaAspetti tat-Traduzzjoni Maltija jippreżenta approċċ ta’ sfida għal kif wieħed jaħseb fuq it-traduzzjoni Maltija. Huwa kors ta’ qari komprensiv fuq il-kwalità ta’ traduzzjoni Maltija, waqt li joffri spjegazzjonijiet ċarissimi fuq problemi teoretiċi involuti fis-suġġett tal-istudji tat-traduzzjoni.

Fih medda wiesgħa ta’ suġġetti bħal:
– il-ġrajja storika tat-traduzzjoni Maltija;
– bixriet kulturali fit-traduzzjonijiet Maltina;
– xejriet teoretiċi mħaddmin mit-tradutturi Maltin;
– xeħtiet letterarji fil-Malti bħala lingwa mira.

Kull wieħed minn dawn is-suġġetti jinfetaħ, bħal murtal tal-ftuħ, f’topiks oħra bit-temi u l-argumenti tiegħu.

Fil-qofol tiegħu l-ktieb jimplika li l-ħidma tat-traduttur titlob ħakma xierqa ta’ żewġ lingwi
fiha struttura progressiva, tinvolvi teħid ta’ deċiżjonijiet fuq strateġiji u taf tkun attività kreattiva. Aspetti tat-Traduzzjoni Maltija huwa għal dawk li jridu jaħdmu fil-qasam tat-traduzzjoni: studenti, professjonisti, riċerkaturi, awturi, xandara, u tradutturi.

Aspetti tat-Traduzzjoni Maltija

Posted in Uncategorized | 1 Comment

Kun af - Qoxra - 2a

Kun Af huwa maħsub biex iservi ta’ għajnuna għall-istudenti fil-livell primarju fit-tagħlim tal-Malti. F’din l-edizzjoni riveduta u aġġornata hemm żewġ taqsimiet li jispjegaw b’mod faċli prinċipji tal-grammatika u joffru ħażna ta’ vokabularju li għandha tgħin lill-istudenti fil-kitba u fit-taħdit ta’ kuljum.

Tul is-snin, Kun Af baqa’ riżorsa indispensabbli u unika, imfittxija mill-istudenti fil-primarja kif ukoll mill-għalliema u ġenituri.

Posted in Uncategorized | 1 Comment

Proust_Ghat-Tfittxija taz-Zmien Mitluf

“Ħafna jqisu din l-ewwel parti ta’ dan ir-rumanz b’seba’ friegħi kandelabri bħala l-preludju jew il-ftuħ orkestrali tat-tema prinċipali [ta’ La Recherche], jiġifieri t-tfittxija taż-żmien mitluf li effettivament tirriferi għall-imgħoddi jew b’mod ambigwu għall-ħin mitluf.

Iż-żmien hu l-akbar u l-ifjen ħalliel; jisirqilna ħinna l-ħin kollu u ħadd ma għandu s-setgħa jżommu! Iżda Proust jipprova juri li għalkemm iż-żmien jinsterqilna u jintilfilna xorta waħda ninsabu f’qagħda li nerġgħu nsibuh, kemm b’mod volontarju kif ukoll b’mod involontarju. Kif jgħid Bowie Malcolm fix-xogħol ta’ Proust: “Time may be measured as a connected series of physical events, sense-perceptions, and mental promptings (…).”

B’hekk, ir-rumanz jibda f’wieħed mill-mumenti li fih in-narratur – li jibqa’ sal-aħħar ta’ Combray mingħajr ma jiżvela ismu billi jirreferi għalih innifsu bħala “je” (“jien/a”) u li aktar tard fir-rumanz jidentifika ruħu bħala Marcel (li jinkorpora fih kemm lil
Marcel in-narratur kif ukoll lil Marcel l-awtur awtobijografist) – jiftakar fit-taħwid li jgħaddi minn moħħu meta jkun qed jistenbaħ mill-irqad u jqabbel l-istat li jkun fih f’dak il-mument bħallikieku kien wieħed li jseħħ wara speċi ta’ metempsikosi (riinkarnazzjoni). Dan il-mument li fih il-konxju jkun għadu taħt l-influwenza tal-irqad iġiegħlu jiftakar fil-kmamar tassodda differenti li raqad fihom, u fil-proċess jiftakar fi tfulitu meta f’okkażjoni minnhom ġie mċaħħad mill-bewsa li ommu bi drawwa kienet tagħtih qabel jorqod.” p.xxiii

Marcel Proust, Għat-Tfittxija taż-Żmien Mitluf: Mix-Xaqliba ta’ Dar Swann – Combray (traduzzjoni ta’ Paul Zahra) 2016, 250 pp.

Il-ktieb ma jinsabx għall-bejgħ fil-ħwienet. Min jixtieq jixtri kopja jista’ jikkuntattja lil Paul Zahra f’dan l-indirizz elettroniku classicu@live.be

Il-prezz hu 15-il ewro li jinkludu l-ippakkjar u l-posta reġistrata. Tingħata wkoll irċevuta tal-VAT.

Posted in Uncategorized | 1 Comment

festival

Image | Posted on by | 1 Comment