kantilena_50-sena_poster-3

Image | Posted on by | 1 Comment

file-page1

Il-poeżiji fil-ġabra ARPEĠĠI, huma l-biċċa l-kbira fuq stil modern u rari mxekklin minn riġidità, juru l-ewwel nett is-sensittività femminili, l-intwizzjoni femminili, is-sens qawwi ta’ nostalġija għaż-żmien li kien, li kien aħjar, iżda li tar u mar, sens qawwi ta’ osservazzjoni lejn in-natura fiċ-ċikli staġjonali tagħha, qima lejn l-ambjent, lejn il-ġmiel tal-ħolqien tal-ħajja, ta’ dak kollu li hu sabiħ.

Jinħassu wkoll, u jinħassu sewwa, il-waqtiet ta’ delużjoni fl-imħabba. It-tkissir ta’ ideali għalxejn b’xejn. In-niket, bosta drabi mmelles minn sabar ħelu, fit-telfa ta’ xi ħadd għażiż, imsaħħaħ minn sens qawwi ta’ rassenjazzjoni, is-sens taż-żmien li għadda bla ma ħalla jitwettqu bosta xewqat u ħolm, ir-realtà tal-lum u l-istennija ta’ għada. Huma dawn l-elementi qawwija, komuni għal kull bniedem, iżda l-aktar għal kull poeta, bis-sensittività kollha tiegħu. Bosta mill-poeżiji huma pajsaġġi ta’ lwien mill-isbaħ, pajsaġġi Maltin, kollha jirriflettu l-ġmiel ta’ gżiritna, kollha jarmu fwieħa Maltija, ta’ kittieba u osservatriċi Maltija, li b’sengħa kbira għarfet twaħħad magħhom l-istess ħsusha, ħajjitha, l-esperjenzi tagħha, sbieħ u koroh, l-imħabba tagħha lejn Art Twelidha, lejn il-familja tagħha.

Posted in Uncategorized | 1 Comment

Taħdita minn Dr George Said Zammit dwar id-Dar Maltija fi żmien Pietru Caxaru

This slideshow requires JavaScript.

It-taħdita saret nhar it-28 ta’ Settembru, f’Palazzo Santa Sofia, L-Imdina

Posted in Uncategorized | 1 Comment

Taħdita minn Patri Mark Montebello dwar il-Kantilena

This slideshow requires JavaScript.

It-taħdita saret nhar it-22 ta’ Settembru, fiċ-Ċentru tal-Fortifikazzjonijiet, il-Belt Valletta

Posted in Uncategorized | 3 Comments

poster-launch-3

Image | Posted on by | 1 Comment

In-Nutara Medjevali x’Kultura Kellhom?

_poster-3-1

Image | Posted on by | 1 Comment

weraq

Ħafna ljieli twal ilu kien jiddi qamar kwinta fuq għolja mimlija frott, iżda wara ftit biddel il-forma ħafna drabi. U l-bebbuxu kellu jġorr daru fuq dahru …

Ramon mar l-iskola bil-papoċċ tal-kangarù. Tgħid qrah il-ktieb speċjali?

Tikketta għejiet ittir, imbagħad iltaqgħet ma’ Tikek li ġarritha fuq daharha u flimkien taru f’post fejn setgħu jieklu dud kemm iridu …

Min kienet it-tifla ta’ ġol-mera, tidħak u xxejjer fl-istess ħin?

Tina, is-saħħara tat-tbissima, kellha biċċa inkwiet u ma setgħetx ittir … Anke n-nanna Betta u z-zija Tess kienu inkwetati. Għaliex?

Marina kienet tistenna l-vaganzi tas-sajf fuq ix-xwiek. Min jaf libsitx kappell f’rasha biex tilqa’ mir-raġġi tax-xemx? Hemm bosta forom. Tgħinuha tagħżel wieħed?

 

Posted in Uncategorized | 1 Comment