festival

Image | Posted on by | 1 Comment

Gerfex, Betta u l-Internet (JPG)

Mastru Gerfex u Betta Trombetta ma kinux jafu ’l xulxin għax hu minn Ħal Busbies u hi toqgħod Ħal Faqqus. Imma x-xorti riedet li għal din l-istorja jiltaqgħu, iqattgħu ġimgħa flimkien u jidħlu fi ġrajja mhix tas-soltu.

U ma jistax jonqos li f’din l-istorja jidħlu wkoll mart ix-xwejjaħ, in-nanna Lugrezja, u n-neputijiet tagħhom Ivan u Yvette. Niltaqgħu wkoll ma’ Ferfex, il-kelb ta’ Mastru Gerfex, u naraw kif dan il-kelb kbir idewwaq snienu lil Kaspru l-Amerikan, ir-raġel skifuż li hu dejjem imqabbad max-xwejjaħ Gerfex. Kaspru wkoll għandu sehem ewlieni fin-nisġa tal-istorja u, biex jasal għall-għan tiegħu, huwa lest li jagħmel kollox.

Karattru ġdid f’dan il-ktieb huwa Wiggles, il-pappagall imlewwen li Mastru Gerfex xtara dan l-aħħar. L-istorja kollha ddur mat-tema tal- internet u aktarx li Wiggles huwa l-iktar wieħed li jifhem f’dan is-suġġett għax, kull meta jissemma xi apparat elettroniku, jaqbeż hu biex ikellimna dwaru.

U dawn l-elementi kollha jagħmlu l-istorja tassew interessanti.

Posted in Uncategorized | 1 Comment

Saret il-Laqgħa Ġenerali Ordinarja tal-Akkademja tal-Malti f’Dar l-Ewropa u l-membri ħadu sehem fiha b’diskussjonijiet u suġġerimenti.

Nirringrazzjawhom tal-appoġġ u l-interess.

Posted in Uncategorized | 1 Comment

Laqgħa Ġenerali Ordinarja: 6 ta’ Awwissu 2016

Kif jitlob l-istatut bl-emenda li saret fl-aħħar Laqgħa Ġenerali tas-7 ta’ Awwissu 2015 (artiklu 5.8.1) il-Kunsill qed isejjaħ din il-Laqgħa Ġenerali Ordinarja biex jiġu approvati r-Rapport Amministrattiv u r-Rapport Finanzjarju. L-elezzjoni għall-Kunsill li jmiss issir is-sena d-dieħla kif jitlob l-istess artiklu tal-istatut.

L-aġenda tal-Laqgħa Ġenerali, kif jitlob l-istatut f’kap. 5.9 hija din:

  1. Il-qari tal-minuti tal-aħħar Laqgħa Ġenerali mis-Segretarju, u l-approvazzjoni tagħhom
  2. Il-qari tar-rapport amministrattiv mis-Segretarju
  3. Il-qari tar-rapport finanzjarju mit-Teżorier
  4. Id-diskors tal-President
  5. Il-ħatra ta’ żewġ awdituri approvati mill-maġġoranza tal-Membri preżenti

Id-diskussjonijiet imressqa mill-membri preżenti dwar punti li jitqajmu waqt il-laqgħa.

Posted in Uncategorized | 1 Comment

IMG_20160725_103654822_HDR

Fil-25 ta’ Lulju 2016, l-Akkademja tal-Malti ltaqgħet mal-Onor. Evarist Bartolo. Il-Ministru għoġbu jġedded l-għajnuna lill-Akkademja wara li tatu rendikont ta’ ħidmitha.

Posted in Uncategorized | 1 Comment

IL-MALTI – ħarġa letterarja 2016

Il-Malti (2016) JPG

Mar għall-istampa. Din l-edizzjoni tinkludi x-xogħlijiet ta’:

POEŻIJI:
Beverly Agius
Carmel Azzopardi
Clifton Azzopardi
Mario Azzopardi
Rena Balzan
Charles Bezzina
Ġorġ Borg
Louis Briffa
Norbert Bugeja
Alfred Degabriele
Leanne Ellul
Victor Fenech
Joe Friggieri
Joe. P. Galea
Karmenu Mallia
Immanuel Mifsud
Albert Marshall
Daniel Massa
Therese Pace
Alfred Palma
Ġorġ Peresso
John Peter Portelli
Andrew Sciberras
Carmel Scicluna
 * * *
PROŻA:
Steve Borg
Lina Brockdorff
Sandro Mangion
Pierre J. Meilak
Laurence Mizzi
Rita Saliba
Alfred Sant
Vincent Vella
Trevor Zahra
* * *
TRADUZZJONIJIET:
L-Adulteri ta’ Golan Haji
Maqluba għall-Malti minn Clare Azzopardi u Albert Gatt
 *
L-Istennija
Maqluba għall-Malti minn Kit Azzopardi
 *
Il-Qattus
Ghassan Kanafani/Walid Nabhan
 *
L-Iben Addottat
Guy de Maupassant/Josette Attard
 *
Sunett Nru. 18 –
William Shakespeare/Alfred Palma
 *
llanto porIgnacio Sanchez Mejias
(Lamentazzjoni għal Ignacio Sanchez Mejias)
Federico Garcia Lorca/Therese Pace
 *
Silta minn Servitude et grandeur militaires ta’
Alfred de Vigny/Paul Zahra

 

 

Posted in Uncategorized | 1 Comment

Achille Mizzi l-mistieden fil-programm “Xi qrajt dan l-aħħar?”

GRAZZI KBIRA lil Achille Mizzi għall-omaġġ tiegħu lill-poetessa Doreen Micallef u għall-promozzjoni tal-ktieb Doreen Micallef – il-poeżiji – il-konferenza editjat minn Victor Fenech.

Fl-episodju tal-bieraħ ta’ ‘Xi qrajt dan l-aħħar?’ iltqajna mal-poeta Achille Mizzi li kellimna dwar ‘Doreen Micallef – Il-Poeżiji u l-Konferenza’ – pubblikazzjoni ta’ żewġ volumi fuq inizjattiva tal-Akkademja tal-Malti (ed. Victor Fenech, ippubblikata minn Klabb Kotba Maltin) li tiġbor fiha għadd ta’ poeżiji li dehru fit-tliet ġabriet personali tagħha, antoloġiji u rivisti; xi xogħlijiet oħra tagħha li qatt ma ġew ippubblikati qabel kif ukoll numru ta’ studji li kienu ġew ippreżentati waqt konferenza li ġiet organizzata fl-2011 minn Immanuel Mifsud.

Posted in Uncategorized | 1 Comment