Il-Kurċifiss, Marija Madalena u Poeta Malti

Taħdita ta’ Dr Immanuel Mifsud 

Il-Ħamis, 15 ta’ Marzu 2018 fis-6.15pm

Dar l-Ewropa, il-Belt Valletta

Jekk jogħġbok irreġistra ruħek li se tattendi billi tibgħat email fl-indirizz elettroniku: info@akkademjatalmalti.org. Ġib miegħek il-karta tal-identità minħabba s-sigurtà f’Dar l-Ewropa.

Minkejja l-qdusija li biha jittratta l-kurċifiss il-Kristjaneżmu, diversi studji jilmħu kurrenti senswali ħafna fit-trattament li dan is-sinjal jingħata kemm fl-arti viżiva kif ukoll fil-letteratura. Dan jista’ jkun fattur ironiku meta wieħed jikkonsidra kemm tradizzjonalment il-Kristjaneżmu tqies bħala reliġjon li kellha l-missjoni li trażżan il-ġisem. Barra minn hekk, il-mewt ta’ Kristu kif irrakkontata fil-Vanġeli, tagħti l-impressjoni li Kristu bata mewta mill-aktar atroċi iżda minkejja dan, it-testi viżwali u letterarji li jitkellmu fuq din il-mewta ħafna drabi jinkludu elementi ta’ sbuħija li minnhom infushom jixhdu l-ġibda lejn il-kurċifiss.

Fil-letteratura Ewropea, din il-ġibda lejn il-kruċifissjoni tidher b’mod grafiku ħafna, ngħidu aħna, fil-poeti metafiżiċi u reliġjużi, fosthom George Herbert, Richard Crashaw u Thomas Traherne. Bl-istess mod, l-arti Rinaxximentali ssenswalizzat il-korp ta’ Kristu u abbinatu ma’ figuri oħrajn bħall-karattru vvintat ta’ Marija Madalena, li sservi ta’ kontrappunt għall-figura tal-Verġni.

Dan il-fenomenu jinstab ukoll fil-poeżija lokali, b’mod speċjali dik miktuba minn poeti reliġjużi, partikolarment Marjanu Vella, li fl-espressjoni ta’ fidi u qima tagħhom, l-istess bħall-metafiżiċi Ingliżi, bidlu t-traġedja tal-kruċifissjoni f’eżerċizzju senswali li jissostitwixxi l-qima mal-ġibda u l-imħabba max-xewqa.


Dr Immanuel Mifsud (t. 1967) ħareġ diversi kotba ta’ poeżija u proża; l-ewwel ġabra ta’ novelli tmur lura għall-1991. Fl-2002 rebaħ il-Premju Letterarju Nazzjonali bil-ktieb L-Istejjer Strambi ta’ Sara Sue Sammut (Minima) u fl-2011 rebaħ il-Premju Letterarju tal-Unjoni Ewropea bil-ktieb Fl-Isem tal-Missier (u tal-Iben) (Klabb Kotba Maltin). Huwa jgħallem il-letteratura Maltija fil-Junior College u l-Università ta’ Malta

 

Advertisements
Posted in Uncategorized | Leave a comment

Taħdita ma’ Walid Nabhan f’Għawdex

Nhar is-Sibt, 17 ta’ Marzu, Inizjamed flimkien ma’ EUPL u ċ-Ċentru Kulturali taċ-Ċittadella se jtellgħu attività ma’ Walid Nabhan, ir-rebbieħ Malti tal-Premju tal-Unjoni Ewropea għall-Letteratura għall-2017 permezz tar-rumanz ‘L-Eżodu taċ-Ċikonji’.

F’din l-attività se ssir taħdita bejn Kit Azzopardi u Walid Nabhan, filwaqt li wkoll li se jinqraw biċċiet mix-xogħol ta’ dan l-awtur bravu, li minkejja li twieled f’pajjiż ieħor għoġbu jagħti lil-librerija Maltija ħames kotba.

Wara t-taħdita se jsir riċeviment fl-istess post sabiex niċċelebraw mal-awtur dan il-premju tant prestiġġjuż.

Filgħodu mid-disgħa ‘l quddiem Walid Nabhan se jkun fil-ħanut ‘Bookworms’ li jinsab 105, Triq ir-Repubblika, Victoria. L-awtur se jkun disponibbli biex jiffirma kopji tal-kotba tiegħu kif ukoll jaqbad xi konverżazzjoni.

Dħul b’xejn.

Posted in Uncategorized | 1 Comment
Posted in Uncategorized | Leave a comment

It-tradizzjoni orali: l-etnografija


Tliet sessjonijiet li se jsiru t-Tlieta 6, 13 u 20 ta’ Marzu 2018, dejjem fis-6.00pm fil-Librerija tal-Fakultà tal-Arti, l-Università ta’ Malta, Tal-Qroqq.


L-Ewwel Sessjoni: “Il-kobba mħabbla”

It-Tlieta, 6 ta’ Marzu, 6.00pm, il-Librerija tal-Fakultà tal-Arti, l-Università ta’ Malta, Tal-Qroqq.

Franz Boas iwettaq rappreżentazzjoni ta’ ċerimonja Kwakiutl

Inħarsu lejn l-etnografija u l-wirt imħallat li l-istorja għażlet li tħalli lil din id-dixxiplina mogħnija b’dilemmi. Hawn il-vjaġġ tal-etnografu jinsab dejjem bejn ħaltejn – bejn il-kolonjaliżmu u l-postkolonjaliżmu, bejn dak li hu stramb u “eżotiku” u dak li huwa familjari, bejn l-ispeċifiku u l-ġenerali, bejn in-narrattiva u l-għerf enċiklopediku, bejn it-tradizzjoni u l-globalizzazzjoni, bejn il-preżent etnografiku fiss u l-bidla dinamika kontinwa.


It-Tieni Sessjoni: “Il-kaxxa tal-għodda”

It-Tlieta, 13 ta’ Marzu, 6.00pm, il-Librerija tal-Fakultà tal-Arti, l-Università ta’ Malta, Tal-Qroqq.

Margaret Mead mal-informanti prinċipali tagħha f’Samoa

L-etnografu wasal max-xatt iżda għad irid isib triqtu qalb labirint ta’ tifsir u prattika soċjali li – irrispettivament minn jekk hux qiegħed in-naħa l-oħra tad-dinja jew f’daru stess – irid jara b’għajnejn ġodda. Inħarsu lejn l-għodod li nistgħu nużaw biex inħarsu lejn l-għanqbut ta’ tifsir b’perspettiva differenti.


It-Tielet Sessjoni: “Il-pinna, il-klamar u l-mera”

It-Tlieta, 20 ta’ Marzu, 6.00pm, il-Librerija tal-Fakultà tal-Arti, l-Università ta’ Malta, Tal-Qroqq.

Stephen Tyler medhi fil-kitba tiegħu, b’maktur man-nuċċali biex iservi ta’ paraventu għad-dinja ta’ madwaru

Hawnhekk inħarsu lejn il-proċessi li jwasslu mill-osservazzjoni parteċipatorja għall-kitba, mill-ġbir ta’ materjal għall-analiżi. Madankollu, apparti l-pinna u l-klamar, għandna bżonn ukoll mera biex napplikaw il-prinċipju tar-riflessività – dak li bih naraw li l-għanqbut ta’ tifsir ma ntisiġx biss min-nies li aħna osservajna, iżda li waqt li nosservaw, niġbru l-materjal u niktbu l-analiżi tagħna, aħna wkoll qegħdin ninsġu għanqbut ta’ tifsir.

Nota dwar l-istampi

Ma’ kull sessjoni hemm marbuta stampa u deskrizzjoni.  L-istampi magħżula mill-annali tal-antropoloġija klassika, u għandhom doża ta’ ironija fihom li nistgħu nesploraw fis-sessjonijiet.

Michael Deguara qed jagħmel riċerka dwar il-parteċipazzjoni tal-komunità u l-aċċessibilità fil-Programm Valletta 2018.  Minħabba li jbati b’kurżità qawwija dwar l-istramberija tal-prattika soċjali, Michael studja l-Antropoloġija fl-Università ta’ Malta u ggradwa b’teżi dwar persuni bla dar.  Fl-2007, temm b’suċċess MPhil fl-Analiżi Antropoloġika Soċjali fl-Università ta’ Cambridge, fejn studja l-qawmien ta’ interess popolari fil-mużika, żfin u ritwali ta’ fejqan tradizzjonali fl-Italja ta’ isfel.  Din ir-riċerka tħares lejn kif avvenimenti kulturali jiġġeneraw sens ta’ “riflessività soċjali”, fejn persuni joħolqu identitajiet permezz tar-riflessjoni u l-kritika.

Michael preżentament jaħdem fil-Ministeru għall-Edukazzjoni u Xogħol u jgħallem fl-Università ta’ Malta.  Huwa wkoll involut f’kampanji favur il-ħarsien ta’ wirt arkeoloġiku.

Posted in Uncategorized | 1 Comment

… illum hawn fostna min ma jara ebda ħażen jekk tarbija tqattagħha biċċa biċċa qabel titwieled u tifflaxxjaha fit-tojlit. U Paul P. Borg jitkellem bħala interpretu rrabjat tan-niket u l-uġigħ tan-natura. Li sar sar; la l-blat jitqatta’, ma jistax jerġa’ jikber; jekk titqċċat l-aħħar ħarruba, ma jkunx hemm aktar minn din is-siġra; it-tbiċċir ta’ baby ma tistax tfejqu… qrid ta’ raba’ produttiv… vjolenza fuq tfajla għax sabiħa… qtil ta’ iben bil-pirmli…vjolenza fuq ix-xjuħ… li sar sar; ma nistgħux inreġġgħuh lura…

Prof. Charles Briffa

Horizons Publications għadhom kif nedew it-tieni volum tar-rumanz ġdid ta’ Paul P. Borg, “Il-KMANDAMENT NUMRU ĦDAX – ħobb lill-ħolqien”. Il-ktieb fih illustrazzjonijiet tal-artist Frank Schembri.

Bħall-ġrajja tal-ewwel volum ir-rumanz il-ġdid hu bbażat fuq problemi ambjentali li l-ħolqien kellu jġarrab matul is-snin mgħoddija l-aktar minħabba l-ħsara li l-bniedem wettaq kull fejn lemaħ biċċa xagħra. Mosè hu żagħżugħ Malti konvint li Alla qabbdu jieħu ħsieb l-ambjent meta waqt sfilata tal-Karnival qallu biex ixandar kmandament ġdid – ħobb lill-ħolqien! –  bħala żieda mal-ewwel Għaxra. Mosè litteralment joqtol għall-ambjent, u ma jħallix lil min jagħmel il-ħsara bħalma sar fl-imgħoddi.

Il-protagonist jinsab inkwetat għax fost il-kmandamenti m’hemmx wieħed espliċitu biex il-bniedem ma jeqridx l-ambjent waqt li hemm fuq kollox, la tisraqx, la toqtolx, la tiżnix, la tidgħix… u la teqridx lill-ħolqien ma jinsab imniżżel imkien ċar u tond. Mosè jibda jqis lilu nnifsu bħal dak is-suldat li biex jiddefendi lil art twelidu jkollu tabilfors joqtol – ikunu xi jkunu l-konsegwenzi.

Mosè jgħaddi minn ħafna avventuri li fihom jipprova jwassal il-messaġġ tal-ħolqien. Narawh jiddefendi tfajla stuprata, jiddefendi x-xagħri u l-kosta madwar Malta minn bini bla bżonn fuqhom, jinkedd għal tfajla vjolentata saħansitra minn missierha stess. Mosè jinkedd jara lil min iħammeġ pajjiżna, u ma jiflaħx jara raġel iswed imsawwat u maħqur għax raġel iswed. Il-qtil ta’ tarbija għadha qed tikber fil-ġuf hu delitt li Mosè ma jiflaħx jara aktar. Jekk il-bnedmin l-oħra ma jaraw xejn ħażin f’dan kollu, hu jkollu ripetutament jieħu l-liġi f’idejh, jiġri x’jiġri bil-vjolenza li juża. Quddiem għajnejh jara dejjem lil Ġuditta li fil-Kotba Mqaddsa Alla jgħinha ssalva lil niesha billi qatgħet ras is-sultan tal-għedewwa tagħha. Ikollu juża metodi li mhux dejjem jaqbel magħhom hu stess.

Il-protagonist tar-rumanz ma għandu ebda fiduċja fis-soċjetà, il-ġrajja turi li ma jemminx li l-bniedem jista’ qatt ibiddel triqtu u Malta sa jkollha tispiċċa ħażin. Ir-rumanz jintemm bil-ħlas xieraq għal min qered u qatel lill-ħolqien.  Għal Mosè l-qerda ta’ xagħra jew it-tqaċċit ta’ siġra, huma ħwejjeġ gravi daqs l-istupru, l-abbuż fuq it-tfal, l-istupru u l-qtil tat-trabi qabel it-twelid.

Permezz ta’ dawn iż-żewġ rumanz Borg jawgura żmien isbaħ għall-ambjent kemm Malti kif ukoll madwar id-dinja kollha. Donnu issa kullimkien hemm impenn dwar il-ħtieġa li nqimu l-Ħolqien. Il-Maltin qed isiru aktar sensittivi li jiddefendu l-ambjent tagħhom. L-awtur jemmen li ma jistax ikun li l-ambjent naturali Malti jerġa’ jsofri d-daqqiet li ġarrab fis-snin li għaddew. Saret ħafna ħsara irriversibbli minħabba li kellna aktar ħsiebna fl-isfruttar tal-ftit ambjent naturali li kellna milli biex nikkonservawh għal uliedna. Jidher li hemm riħ ġdid kemm fis-soċjetà kif ukoll fil-Knisja bil-pubblikazzjoni tal-enċiklika Laudato sii. Imma għadna ‘l bogħod. Borg jemmen li jeħtieġ li l-Letteratura Maltija bħala kuxjenza ta’ poplu tirrifletti ħafna aktar l-uġigħ ambjentali. Hemm bżonn inżommu quddiemu għajnejna l-Kmandament Numru Ħdax  “ħobb lin-natura” f’kull deċiżjoni marbuta mal-ambjent. Il-protagonist Mosè li ħoloq Borg jemmen li l-bniedem jeħtieġ juża l-ħolqien bħalma n-naħla tuża l-warda, billi tieħu li tinħtieġ minnha imma ma teqridhiex.

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Jum l-Ilsien Malti

Jum l-Ilsien Malti ġie ċċelebrat mill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti, l-Akkademja tal-Malti u l-għaqdiet uffiċjali tal-Malti nhar il-21 ta’ Frar f’serata mużiko-letterarja flimkien mal-Uffiċċju tal-President ta’ Malta li biha kkommemoraw il-Jum Internazzjonali tal-Lingwa Materna (UNESCO).

Ta’ kull sena matul is-serata tingħata ħarsa mill-qrib fuq għaqda partikulari u din is-sena miss lill-Poeżijaplus li se terġa’ tkun attiva matul ix-xhur u s-snin li ġejjin. Din is-sena ngħatat ħarsa mill-qrib ukoll fuq ħidma li qed issir mid-Dipartiment tal-Malti fl-Università: dik tat-Tradizzjoni Orali bi preżentazzjoni minn Yanika Schembri Fava.

Il-qari tal-poeżiji għall-okkażjoni sar minn Jesmond Sharples, Miriam Ellul u Rachelle Deguara u nqraw siltiet ta’ proża minn Mario Sant u Sephora Francalanza. Tkantaw kanzunetti minn Dorothy Bezzina u Vince Fabri u Prof. Joe Friggieri għamel id-diskors ewlieni “Il-Malti llum”. Il-President ta’ Malta, l-Eċċellenza Tagħha Marie-Louise Coleiro Preca għalqet is-serata b’diskors li fih fissret kif “kull darba li l-Uffiċċju tal-President, jorganizza serati mużiko-letterarji bħal kif ġie organizzat ilbieraħ, fl-okkażjoni tal-Jum Dinji tal-Lingwa Materna, dejjem niskopri l-ġmiel tal-lingwa tagħna, u kemm tagħġen ġo fiha l-istorja ta’ pajjiżna”.

This slideshow requires JavaScript.

Posted in Uncategorized | 1 Comment

POEŻIJAplus – Lejla ta’ Letteratura u Mużika

Nhar it-Tnejn, 26 ta’ Frar 2018 fis-7.30pm
 
fil-Kunsill Lokali tal-Belt Valletta
 
Pjazza Reġina (ħdejn il-Bibljoteka)
 
Kull min jixtieq jattendi jew jaqra x-xogħlijiet tiegħu għandu javżana                  bl-email: vincefabri@hotmail.com
Posted in Uncategorized | 1 Comment