POEŻIJAplus – Lejla ta’ Letteratura u Mużika

Nhar it-Tnejn, 26 ta’ Frar 2018 fis-7.30pm
 
fil-Kunsill Lokali tal-Belt Valletta
 
Pjazza Reġina (ħdejn il-Bibljoteka)
 
Kull min jixtieq jattendi jew jaqra x-xogħlijiet tiegħu għandu javżana                  bl-email: vincefabri@hotmail.com
Advertisements
Posted in Uncategorized | 1 Comment

Image | Posted on by | 1 Comment

Fetħu l-applikazzjonijiet għad-Diploma fil-Letteratura Maltija

Il-Qari Kritiku, l-Intelliġenza Artifiċjali u l-Letteratura Maltija

Fetħu l-applikazzjonijiet għad-Diploma fil-Letteratura Maltija fl-Università ta’ Malta li se tibda f’Ottubru li ġej. Dan il-kors part-time ta’ filgħaxija, b’żewġ lezzjonijiet fil-ġimgħa ta’ tliet sigħat il-waħda, it-Tnejn u l-Erbgħa, huwa mifrux fuq sentejn. Il-kors jiftaħ darba kull sentejn u qed jitmexxa mid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti tal-Università ta’ Malta. BNF Bank u l-Kunsill Malti għall-Arti qed joffru l-għajnuna finanzjarja tagħhom lill-istudenti li jmorru tajjeb fid-Diploma.

Id-Diploma tiffoka fuq l-analiżi u t-tħaddim tal-letteratura fis-seklu 21 u toffri bosta elementi differenti minn dawk tal-Baċellerat fil-Malti. Dawk li huma interessati jistgħu japplikaw billi jidħlu f’din il-paġna tas-sit tal-Università minn issa sa qabel id-19 ta’ Lulju li ġej fis-2.00pm: www.um.edu.mt/apply.

L-applikanti għal dan il-kors universitarju bil-Malti jeħtieġu grad C jew ogħla fil-livell Avvanzat tal-Malti. Jistgħu japplikaw ukoll (mingħajr il-Livell Avvanzat fil-Malti) dawk li jkunu għalqu t-23 sena qabel il-ftuħ tal-kors: dawn l-istudenti maturi tkun li ssirilhom intervista mid-Dipartiment tal-Malti. Fl-applikazzjoni elettronika l-applikanti jridu jniżżlu l-indirizz elettroniku li jaraw regolarment. Dawk li għandhom ċertifikat tal-Malti fil-Livell Avvanzat iridu jindikaw il-grad li kisbu.

Il-letteratura Maltija u l-istudju tagħha qed jaraw qawmien ġdid. Qed isir ħafna xogħol importanti kemm fl-istudju tal-lingwa u l-letteratura Maltija kif ukoll fl-oqsma tal-pubblikazzjoni, il-kitba kreattiva u t-tagħlim tagħha, l-organizzazzjoni ta’ avvenimenti letterarji nazzjonali u internazzjonali bis-sehem tal-awturi Maltin, u x-xandir tal-letteratura Maltija permezz ta’ mezzi differenti. Din id-Diploma għandha l-għan li tħejji lill-istudenti għal dawn ir-realtajiet analitiċi u kreattivi tas-seklu 21, u tiftaħ toroq ġodda għall-arti tal-kelma.

Dan il-kors huwa maħsub għal nies impjegati f’diversi setturi kulturali, artistiċi, u kreattivi relatati mal-preżentazzjoni pubblika ta’ xogħlijiet letterarji bil-Malti. Huwa maħsub ukoll għal dawk li għandhom interess jaqbdu l-kitba kreattiva bis-serjetà, u dawk li għandhom sehem attiv fl-addattament tal-letteratura Maltija għal forom artistiċi u dixxiplini oħra. Se jinteressa wkoll lil dawk li sempliċiment għandhom passjoni għal-letteratura u jixtiequ jkabbru l-għarfien tagħhom tal-forom ta’ kitba kreattiva bil-Malti,  kemm tal-imgħoddi kif ukoll tal-preżent.

Bi ftehim mad-Dipartiment tal-Malti, BNF Bank se jħallas il-miżata, sa massimu ta’ 2000 ewro, tal-kors tal-istudent jew l-istudenta li tiġi l-ewwel fil-kors, waqt li l-Kunsill Malti għall-Arti se jagħti għajnuna finanzjarja għall-aħjar erba’ proġetti tal-istudenti fit-tieni sena tal-kors.

L-ewwel studenti ta’ din id-Diploma huma kuntenti ħafna bil-kors. L-għalliem Noel Tanti jgħid li l-iktar ħaġa li apprezza fil-kors hija li hemm “sfond b’saħħtu ta’ teorija” li għenu jorbot il-letteratura kontemporanja u kittieba kontemporanji ma’ xogħol u kittieba li huma iktar antiki. Għenu wkoll jorbot il-letteratura Maltija ma’ letteraturi oħrajn. “Barra minn hekk, apprezzajt ħafna wkoll l-appoġġ kbir li sibt min-naħa tad-Dipartiment u min-naħa ta’ sħabi tal-kors.”

Studenta oħra, Daniela Attard Bezzina, li taħdem maċ-Ċivil, qalet hekk: “Qabel bdejt il-kors, kont ħsibt li se noqogħdu niddiskutu r-rumanzi u l-poeżiji biss. Fir-realtà għamilna ħafna aktar minn hekk. Tgħallimna dwar bosta teoriji letterarji u kif napplikawhom għax-xogħol letterarju, u mraħna f’oqsma bħall-istorja, is-soċjoloġija u t-teatru. Tiżwiqa sabiħa li ġġiegħlek tħoss li tliet sigħat lezzjoni taru, avolja tkun għadek ġej minn ġurnata xogħol. Ma nistax ngħid li l-bidu ma kienx iebes, iżda issa li bdejna naħsdu l-ewwel frott tal-istudji tagħna, mhux talli nħoss sodisfazzjon kbir li lestejt l-ewwel sena, talli nixtieq li l-kors kien itwal u mhux fadalli sena waħda biss!”

Id-deskrizzjoni dettaljata u avviżi oħra fuq il-kors jidhru kemm fuq is-sit tal-Università, www.um.edu.mt/arts/malti/avvizi/diploma-letteratura, kif ukoll fuq Facebook, www.facebook.com/uom.diplittmalt. Aktar tagħrif jista’ jinkiseb b’ittra elettronika lil malti.arts@um.edu.mt jew b’telefonata lin-numru 2340 3387.

Id-disinn tal-materjal promozzjonali tad-Diploma sar minn Panda Design u r-ritratti ttieħdu minn Giola Cassar.

Posted in Uncategorized | 1 Comment

Qari minn Trevor Żahra

Image | Posted on by | 1 Comment

L-Għanja tal-Poplu – Żgħażagħ, fit-2 ta’ Marzu

Iż-żgħażagħ  taħt is-16-il sena se jsemmgħu leħinhom f’L-Għanja tal-Poplu – Żgħażagħ.

Il-parteċipanti ta’ L-Għanja tal-Poplu Żgħażagħ Fuq wara: Charisse Ann Vassallo, Martina Galea Loffreda,Thea Aquilina, Ilenia Camilleri, Rachel Lowell. Fin-nofs : Aidan Jay Drakard, Kira Copperstone, Nathan Aquilina (preżentatur), Emma Cutajar, Kayley Cuschieri (preżentatriċi), Thea Gauci, Bradley Debono. Fuq quddiem: Elisa Muscat, Eliana Gomez Blanco, Luana Schembri, Nathan Psaila, Riona Degiorgio, Jahel Cardona.

Waqt laqgħa li saret fil-Palazz Verdala, il-Buskett, ġie mniedi l-festival L-Għanja tal-Poplu – Żgħażagħ. Dan il-festival qed jagħti spażju liż-żgħażagħ ta’ taħt is-sittax-il sena jesprimu ix-xewqat, l-aspirazzjonijiet u l-esperjenzi tagħhom permezz ta’ kanzunetti oriġinali bil-Malti.

Waqt laqgħa li saret fil-Palazz Verdala, iż-żgħażagħ preżenti ġew indirizzati miċ-chairperson tal-Għanja tal-Poplu, is-sur Carmelo Schembri, u mill-Kap tal-Iskola sekondarja tal-Kulleġġ San Benedittu, is-Sur Michael Bondin.  Huma ħabbru li l-parteċipanti ser ikunu akkumpanjati minn ensemble ta’ 16-il mużiċist mill-Malta Concert Orchestra. Barra minn hekk il-festival ser ikun qed jilqa’ kantanti mistednin barranin.

L-Għanja tal-Poplu – Żgħażagħ se jittella’ l-Ġimgħa 2 ta’ Marzu filgħaxija fit-teatru tal-Kullegg San Benedittu u filgħodu se jkun hemm rappreżentazzjoni speċjali għall-iskejjel.

Biljetti jistgħu jinkisbu minn www.ticketline.com.mt. Għar-repreżentazzjoni ta’ filgħodu, il-booking isir mill-Kulleġġ San Benedittu, tel: 25984400  jew indirizz elettroniku: sbc.kirkop.ss@ilearn.edu.mt .

Dan il-festival qed jittella’ mill-Għanja tal-Poplu flimkien mal-Kulleġġ San Benedittu bis-sapport tal-Ministeru tal-Edukazzjoni, l-Akkademja tal-Malti u l-Aġenzija Żgħażagħ. Il-Malta Concert Orchestra  ta’ Pjazza Teatru Rjal qed toffri ensemble ta’ sittax-il  mużiċist li ser takkumpanja l-kanzunetti taħt id-direzzjoni ta’ Mro Paul Abela u Mro Joe Brown.

L-Għanja tal-Poplu hija megħjuna mill-Kunsill Malti għall-Arti – Cultural Parnership Agreement.

 

 

Posted in Uncategorized | 1 Comment

Miet Anton Agius Muscat

Anton Agius Muscat twieled fid-19 ta’ April 1931 il-Ħamrun u studja l-Liċeo, is-St Michael’s Training College u f’St Mary University College ta’ Twickenhan, l-Ingilterra. Fl-1950 beda jgħallem mad-Dipartiment tal-Edukazzjoni. Fl-1960 laħaq assistent kap u fl-1970 inħatar Kap ta’ skola. Irtira mis-servizz fl-1992.

Ħadem fi ħdan il-Moviment tal-Malti u l-Għaqda Letterarja Maltija. Ħa ħsieb jippreżenta diversi programmi letterarji fiż-żewġ għaqdiet.

Laqgħuh membru tal-Għaqda tal-Kittieba tal-Malti (illum l-Akkademja tal-Malti) fl-1960. Għal snin twal ħadem fil-kunsill kemm bħala Segretarju Relazzjonijiet Pubbliċi kif ukoll bħala Teżorier, Viċi President. Kien President tal-Akkademja fis-snin 2007-2009.

F’isem L-Akkademja tal-Malti organizza u mexxa erbatax-il programm televiżiv fl-1980/81 bl-isem Ħarsa mill-Qrib, li fihom it-telespettatur iltaqa’ ma’ kittieba anzjani.

Fl-1982 Karmenu Vassallo ddeskrivieh bħala “kontributur ħawtiel u lieżem fil-qasam ġurnalistiku Malti, b’ħemel ta’ kitba bl-Ingliż u bil-Malti ta’ qatgħa u xejra kulturali/edukattiva/soċjali.

Il-funeral se jsir illum, 3 ta’ Frar 2018 fil-Knisja Parrokkjali ta’ San Ġiljan, fis-2.00pm.

Posted in Uncategorized | 1 Comment

Il-Ġifen Tork ta’ Ġan Anton Vassallo

BEJN IL-VERITÀ STORIKA U VERITÀ POETIKA

Taħdita pubblika ta’ Liam Gauci

Is-Santwarju tal-Mellieħa

 nhar il-Ġimgħa, 16 ta’ Frar 2018, fis-6.30 p.m.

L-epika tal-Ġifen Tork ta’ Ġan Anton Vassallo kienet ġrajja li seħħet tabilħaqq. Kienet ġrajja unika u qanqlet lill-ewwel poeta kbir Malti jsensel l-ewwel epika tal-letteratura Maltija.

Il-fatti li uża kienu korretti imma kien hemm lok fejn niseġ u sawwar storja patrijottika għal żmienu. Il-ġrajja vera kienet mimlija kuraġġ u ċarċir ta’ demm flimkien ma’ wegħda lis-Santwarju tal-Mellieħa. Iżda fl-istess ġrajja nsibu azzarini tad-deheb, nisa tax-xogħol, ambaxxaturi maqtula u kursar li abbord kien iġib ruħu ħażin ħafna.

L-imsieħba tal-Akkademja tal-Malti li jixtiequ jiġu mat-trasport li se tipprovdi l-Akkademja jistgħu jibagħtu javżawna billi jwieġbu din l-email.

Posted in Uncategorized | Leave a comment