Department of Maltese presents Rector with a copy of Damma tal-Kliem Kartaġiniż

The publication of the dictionary Damma tal-Kliem Kartaġiniż by Agius de Soldanis is a great acquisition for Maltese heritage. For the last 250 years, the Damma has been kept in the manuscript section of the National Library. It has been awaiting publication since 1767. The unique information it contains, which is of interest to linguists, historians, and ethnographers alike, is now accessible thanks to the transcription by Rosabelle Carabott and Joanne Trevisan, two Maltese language students. Carabott carried out most of the work in this project, including the revision and editing of the thousand page publication.

The Damma was published with the collaboration of RIDT, BPC International, Heritage Malta, Ministry for Gozo, the National Library, Akkademja tal-Malti, National Council for the Maltese Language and the Department of Maltese at the University of Malta.

Rosabelle Carabott presented a copy of the Damma to Professor Alfred J. Vella, Rector of the University of Malta.

In a short address, Dr Olvin Vella expressed his gratitude, in the name of the Department of Maltese, to all who collaborated in this project and believed in its great worth. ‘It is of great satisfaction for the Department of Maltese to honour, through this publication, Agius de Soldanis, who throughout his life published profusely works about the Maltese language and helped create awareness amongst his contemporaries.’

Rector thanked all who were involved in the completion of this work. ‘We have managed to publish the dictionary of De Soldanis. A thousand pages written 250 years ago, which are sometimes difficult to read and to follow. These pages contain archaic Maltese, documented by Agius de Soldanis before it was too late,’ Professor Vella said.

The University of Malta is committed to the promotion of the study of Maltese. At present, apart from the traditional Bachelor course, it is offering a Certificate in Maltese Proofreading and also a Diploma in Maltese Literature.

Posted in Uncategorized | 1 Comment

Il-programm “Seħer il-Malti” fuq ir-radju RTK

Image | Posted on by | 3 Comments

Oliver Friggieri, hu u jestendi l-elementi ewlenin tal-kontemporanjetà, jifhem il-kreattività bħala laqgħa produttiva bejn il-letteratura u ż-żmien. Fil-firxa letterarja ta’ pajjiżna Friggieri huwa kontinwazzjoni ta’ Dun Karm, u għaldaqstant fuq il-pjattaforma letterarja Friggieri għandu jitqies bħala awtur nazzjonali. Hemm fih imħabba fundamentali għal ġensna, għax il-kitbiet kreattivi, ġurnalistiċi, u akkademiċi tiegħu jidħlu b’qawwa nazzjonali u kulturali biex jagħtu rapport siewi fuq il-ħajja u r-ruħ tal-ġens. U dejjem iwassal l-ideat tiegħu b’leħen prudenti ħa jkattar l-istabbiltà fil-mentalità Maltija. Huwa interpretu u għassies tal-valuri u l-kultura tal-Gżejjer Maltin.

U Ħsiebu Jsuqu: Oliver Friggieri Jżomm l-Idea tal-Umanità jagħti ħjiel ta’ kemm hu minnu dan li qed jingħad. Dan il-ktieb jipprova jittrasformalna l-mod kif nifhmu lil Oliver Friggieri u l-kontemporanjetà tagħna. Ix-xogħol letterarju kollu tiegħu, kemm bħala professur tal-letteratura u kemm bħala rumanzier u poeta, huwa mmotivat minn dawn it-tliet prinċipji: li l-letteratura trid tinvolvi ruħha soċjalment sabiex toħloq għarfien xieraq; li l-letteratura trid tirrifletti l-umanità fit-tfittxija tagħha għat-tifsir tal-ħajja; u li l-letteratura trid tibda mill-interpretazzjoni tal-ambjent ta’ pajjiżna u timxi lejn tifsir universali. U l-isforzi tat-tpinġijiet tiegħu bil-bajrow huma espressjonijiet li jixhdu ħsieb meditattiv li wkoll ifittex xi verità umana.

Il-Professur Charles Briffa jgħallem il-letteratura Maltija u t-traduzzjoni fl-Università ta’ Malta, u huwa kritiku letterarju, studjuż tal-Malti, u traduttur.

Posted in Uncategorized | 1 Comment

Image | Posted on by | 3 Comments

Is-Sur Achille Mizzi jgħaddi lill-Akkademja tal-Malti dokumenti varji relatati mal-Presidenza tiegħu matul is-snin 1995-2000 fil-laqgħa tal-Kunsill tal-14 ta’ Marzu 2017.
Posted in Uncategorized | 2 Comments

F’Ħal Buffura kienu qed jiġru ħwejjeġ strambi…

In-nies ta’ Ħal Buffura kienu medhijin wisq fil-ħiliet tagħhom f’dan ir-raħal immelles mir-riħ.

Renè ma kellux minn dawn it-talenti. Lanqas ma kien jaf ikanta bħal ħutu Dora u Miranda. Ħabbel moħħu kemm-il darba x’jista’ jagħmel biex jibqa’ mfakkar. U kien f’mument bħal dan li ġiet iżżuru żiffa riħ, tellfitu milli jaħseb u fixklitu milli jibqa’ sejjer għal triqtu.

Is-Sindku ta’ Ħal Buffura kien qed jitħabat wisq. Jeħtieġ li jiġbed it-turisti f’dar-raħal ħalli jiżdied il-kummerċ… biex ħadd ma jsir jaf min hu tassew…

Iżda f’Ħal Buffura li ħa ismu mill-irjieħ li kienu jżuruh, l-arja ma kellhiex kwiet. Xi ħadd kien qed iqajjem riħ, buffura jew riefnu f’ħin bla waqt.

X’riedu dawn il-buffuri?

Min kien qed iqajjimhom?

Tgħid xi żiffa mqarba?

Posted in Uncategorized | 1 Comment

Mistur u minsi: Fredu Spiteri (il-Lavarist), għannej u makkjettist Għawdxi prim

Nhar it-Tlieta, 21 ta’ Marzu 2017, fis-6.00pm, il-Prof. Manwel Mifsud se jagħmel taħdita bl-isem ta’ “Mistur u minsi: Fredu Spiteri (il-Lavarist), għannej u makkjettist Għawdxi prim,” fl-Università ta’ Malta, Tal-Qroqq. Din hija t-tmien taħdita mis-sensiela fuq It-Tradizzjoni Orali organizzata mid-Dipartiment tal-Malti tal-Università u hija miftuħa għal kulħadd. Id-dħul huwa b’xejn.

Il-kamra fejn se ssir din it-taħdita titħabbar fil-jiem li ġejjin.

Fredu Spiteri (1929-1965), magħruf bħala “il-Lavarist” jew “Tal-Pitrolju”, kien għannej u makkjettist Għawdxi mill-aħjar u l-ħila ta’ kelmtu u s-simpatija kbira tiegħu kienu jiġbdu warajh il-folol Għawdxin u Maltin, kemm fis-serati u l-konkorsi tal-għana kif ukoll fil-jiem tal-Karnival. Imma billi miet ħesrem ta’ 35 sena u ma laħqux saru diski tiegħu, tista’ tgħid li llum jaħasra ntesa. Mill-makkjetti tiegħu, madankollu, għadna nistgħu napprezzaw il-ħila tiegħu, kif ukoll is-sehem ewlieni li kellu fl-iżvilupp tal-makkjetta fil-ħamsinijiet u s-sittinijiet tas-seklu l-ieħor, żmien li laqqa’ flimkien ħafna kurrenti mużikali, lokali u barranin.

Iktar mid-diskors tal-kelliem – li se jkun ftit – din it-taħdita għandha toffri lil min jattendi l-opportunità rari li jisma’ u japprezza siltiet ta’ wieħed mill-aqwa persunaġġi tal-ispettaklu Malti f’reġistrazzjonijiet rari miġbura bit-tbatija matul is-snin.

Il-Prof. Manwel Mifsud huwa awtorità ewlenija fuq l-Ilsien Malti. Għal ħafna snin kien il-kap tad-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti tal-Università u l-ewwel president tal-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti. Kien ukoll is-segretarju tal-għaqda internazzjonali tad-djalettoloġija Għarbija, AIDA (Association Internationale de Dialectologie Arabe), u editur tal-atti tal-konferenzi tagħha. L-oqsma ta’ riċerka li jinteressawh l-aktar huma l-istorja tal-ilsien Malti, il-morfoloġija tiegħu (sinkronika u dijakronika), il-kuntatt bejn l-ilsna, u t-tifsil għal-lingwa. Bil-pubblikazzjoni tal-ktieb Loan Verbs in Maltese: A Descriptive and Comparative Study (Leiden: E.J. Brill, 1995), qiegħed l-istudju tal-morfoloġija mhux Għarbija fuq sisien xjentifiċi. Ilu s-snin imexxi l-programm popolari fuq radju RTK, Seħer il-Malti, u huwa midħla sew tal-qasam tal-mużika popolari.

Hemm aktar tagħrif dwar din it-taħdita u dwar “It-Tradizzjoni Orali – L-Università ta’ Malta” fuq Facebook u fuq is-sit tradizzjonioraliblog.wordpress.com.

 

Posted in Uncategorized | 1 Comment