Nisperaw li s-sajf mhux qed jittrattakom ħażin ħafna u illi sibtu mod kif tkampaw ma’ din il-mewġa sħuna. Il-mużika tgħin, u l-istejjer ukoll.

Għalhekk, nhar is-Sibt li ġej għax ma taqtgħux biljett u tiġu taraw STORJAKANTA – minn dil-ħolqa, ara, faċli: 

http://www.ticketline.com.mt/bookings/SelectTickets.aspx?ShowId=1250

Is-serata għall-kbar, imma jistgħu jiġu t-tfal ukoll….

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Kunsill ġdid 2017 – 2019

Ilbieraħ saret il-Laqgħa Ġenerali Ordinarja u kellna attendenza sabiħa ħafna għaliha. F’din il-Laqgħa Ġenerali nħatar kunsill ġdid għas-snin 2017-2019.

Il-President huwa Dr Mario Cassar

Il-membri l-oħra huma: David Agius Muscat, Joseph P. Borg, Charles Casha, Phyllis Debono, Dr George Farrugia, Reno Fenech, Sergio Grech, Rita Saliba, Ann Marie Schembri u Dr Olvin Vella.

Il-karigi se jitqassmu fl-ewwel laqgħa tal-kunsill il-ġdid.

Fi tmiem il-laqgħa, is-Sinjura Marlene Mifsud Chircop ippreżentat sett sħiħ tar-rivista Analiżi li kien joħroġ żewġha, il-mibki Dr Ġorġ Mifsud Chircop, għal-librerija tal-Akkademja f’Dar Doreen Micallef.

Ħajr lil Daniel Bezzina għar-ritratti.
Posted in Uncategorized | 1 Comment

Image | Posted on by | 1 Comment

Rita Saliba tikteb l-awtentiku u l-kuljum. Din l-aħħar ġabra ta’ stejjer tagħha toħodna f’postijiet li xi darba għaddejna minnhom, f’oħrajn li jkun aħjar li ma nżuruhomx, iżda jqanqluna biex inżuruhom. Hemm karattri li jispuntaw minn imkien u joħduna xi mkien. Hemm inkontri li jibdlulek il-mod kif taħseb jew tgħix. F’dawn l-istejjer isiru tikka aktar speċjali għax il-ħajja ta’ kuljum jitfgħulha doża ta’ stramb, kif għandu jkun.

Posted in Uncategorized | 2 Comments
Posted in Uncategorized | Leave a comment

Image | Posted on by | Leave a comment

Is-Sur Victor Fenech jgħaddi sett sħiħ ta’ Il-Polz – l-organu tal-Moviment Qawmien Letterarju – għal-librerija tal-Akkademja tal-Malti li tinsab f’Dar Doreen Micallef, il-Belt. Is-Sur Victor Fenech kellu sehem importanti fil-ħruġ ta’ din ir-rivista kif ukoll fil-pubblikazzjoni tar-rivista Sagħtar għall-istudenti tal-iskola li wkoll taf il-bidu tagħha mill-Moviment Qawmien Letterarju u tkompliet mill-MUT. Fir-ritratt jidhru s-Sinjuri Achille Mizzi, Victor Fenech, Joe Borg (Segretarju) u Dr Olvin Vella (President). Il-preżentazzjoni saret fl-aħħar laqgħa tal-kunsill għas-snin 2015-2017, nhar is-26 ta’ Ġunju 2017.

Posted in Uncategorized | 1 Comment