Il-Qarċilla 2017

Spettaklu tal-karnival li rxuxtah id-Dipartiment tal-Malti fl-Università ta’ Malta bl-għajnuna tal-Kunsill tal-Malti u ta’ Horizons (pubblikaturi).

Il-qarċilla hija marbuta mal-Karnival bħalma l-pantomima hi marbuta mal-Milied.

L-awtur tagħha din is-sena huwa l-awtur Immanuel Mifsud. Qabel il-qarċilla, li se ssir Sant’Anġlu, se jkun hemm taħdita akkademika ta’ Dr William Zammit. Jisimha: “Il-Karnival Barokk u kif l-Ingliżi sewwew il-qarċilla”.

William Zammit għadu kif sab dokument tal-Ingliżi li pprojbixxa kliem vulgari fl-attivitajiet tal-karnival. U għalhekk, id-doppjusens li kien juża Dun Feliċ Demarco fil-qarċilla tal-1760 ma jidher xejn bħalu fil-qrieċel ta’ 100 sena wara. Naturalment, aħna rġajna daħħalniehom.

Is-sala tkun mimlija. Min hu interessat, jaħsiblu.

poster-qarcilla-2017

Posted in Uncategorized | 1 Comment

bsm-fr-hilary-3d

X’kien l-inkwiet li kellu Fr Hilary mal-Ministru Lorry Sant? U kif jidħol il-Prim Ministru Duminku Mintoff fl-istorja? U l-Arċisqof Gonzi ġieli ġibidlu widnejh lil Fr Hilary minħabba l-futbol? U min kienet dik it-tfajla li darba Fr Hilary rikkeb fuq il-lambretta?

Dan u iktar tistgħu taqrawh fir-raba’ volum ta’ Bejn Storja u Miti. Patri Hilary Tagliaferro: Bejn Storja u Miti jistħarreġ il-bijografija ta’ Patri Hilary Tagliaferro: patri Agostinjan li dejjem ħaddan politika li terfa’ lill-batut mill-ħama. Warrab it-tonka u l-glorji ta’ Ommu l-Knisja u uża l-isports biex iwassal il-Kelma li tifdi. Fost l-oħrajn l-awturi jiktbu dwar kif fil-qalba tal-ġlieda-politiko reliġjuża tas-sittinijiet u fi żmien meta tikbes il-ġamra tal-Konċilju Vatikan it-Tieni, Fr Hilary ġabar iż-żgħażagħ li emmnu f’ideoloġija partikulari taħt saqaf wieħed meta ħaddieħor tahom il-ġenb. Ħareġ bil-proġett tal-Millenium Chapel, f’arena ta’ divertiment, fejn fetaħ beraħ il-bibien għal min ħajtu ma baqax is-sid tagħha. Fr Hilary daħħal ukoll idjoma sportiva fl-ilsien tagħna bil-mijiet ta’ kummentarji sportivi, minn barra u lokali, u min jaf kemm-il dehriet kellu fuq it-televiżjoni waqt programmi sportivi.

L-awturi li qed jiktbu dwar Fr Hilary f’din il-ġabra huma George Abela, Karmenu Baldacchino, Lino Bugeja, Charles Buttigieg, Peter Calamatta, Henry Calleja, Charles Camenzuli, David Carabott, Joe Cassar, Noel D’Anastas, Patri Ray Francalanza, Monsinjur Lawrence Gatt, John C. u Anne Grech, Sergio Grech, Dr Simon Mercieca, Charles Miceli, Ronnie Micallef, Manwel Scerri u Piju Spiteri.

Pubblikazzjoni oħra ta’ Horizons (Malta) u editjata minn Sergio Grech. Il-volum fih ukoll għadd ġmielu ta’ ritratti li jiċċelebraw it-83 sena attivi ta’ Fr Hilary. Fil-volumi l-oħra ġew mistħarrġa Duminku Mintoff, Monsinjur Victor Grech u l-Avukat Herbert Ganado.

It-tnedija se ssir nhar il-15 ta’ Marzu, fil-Lukanda Westin, fis-7 p.m.

Posted in Uncategorized | 1 Comment

image

Image | Posted on by | 2 Comments

poster-qarcilla-2017

Image | Posted on by | 1 Comment

“SODISFATTI BL-EMENDI L-ĠODDA GĦAL-LIĠI TAL-MALTI” – IS-SITT GĦAQDIET TAL-MALTI

Aħna l-entitajiet tal-Malti sodisfatti li l-emendi l-ġodda li ġew approvati unanimament fil-Parlament inkitbu wara laqgħa twila li l-Ministru tal-Edukazzjoni organizza mal-għaqdiet matul il-btajjel tal-Milied. Aħna konvinti li l-emendi kif approvati se jsaħħu l-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti għax jiżguraw rappreżentanza akbar, konsultazzjoni wiesgħa u implimentazzjoni effikaċi. Napprezzaw ukoll li l-Ministru Bartolo kien dispost isaħħaħ il-pożizzjoni tal-akkademiċi fil-Kunsill Nazzjonali.

Skont l-emendi l-ġodda, il-Kunsill Nazzjonali se jikber minn 11-il membru għal 15. Barra ż-żidiet imħabbra fil-Parlament fix-xhur li għaddew, issa se jkun hemm ukoll rappreżentanti taċ-Ċivil, tal-għalliema tal-iskejjel tal-Knisja u l-iskejjel indipendenti, tal-Fakultà tal-Edukazzjoni, u tat-tradutturi tal-UE.

Huwa wkoll sodisfazzjon għalina li dawn l-emendi tal-Gvern qed isiru bi qbil mal-Oppożizzjoni, li ssekondathom. Ħadna gost nisimgħu l-apprezzament tal-Oppożizzjoni għax-xogħol siewi tal-Kunsill Nazzjonali u dan jawgura tajjeb biex il-Kunsill il-ġdid jaqbad ix-xogħol li għandu quddiemu biex ikompli jkabbar ir-riżorsi tal-Malti, fosthom iċ-ċekkjatur (spellchecker), u jkompli jagħti viżibbiltà akbar lill-Malti fil-postijiet pubbliċi.

Dr Bernard Micallef
Id-Dipartiment tal-Malti fl-Università ta’ Malta

Clare Azzopardi
Id-Dipartiment tal-Malti tal-Junior College

Dr Albert Gatt
L-Istitut tal-Lingwistika fl-Università

Leanne Ellul
L-Għaqda tal-Malti – Università

Karl Scicluna
L-Għaqda tal-Qarrejja tal-Provi

Dr Olvin Vella
L-Akkademja tal-Malti

Posted in Uncategorized | 1 Comment

Matul il-Festa taċ-Ċitru fil-Palazz ta’ San Anton

Mijiet ta’ nies li ġew għall-Festa taċ-Ċitru u żaru s-swali u l-kmamar rinovati fil-Palazz ta’ Sant’Anton setgħu japprezzaw il-Librerija l-ġdida fi ħsieb l-Akkademja tal-Malti. Fir-ritratti jidhru membri tal-Akkademja jfissru l-ħidma li qed issir biex il-kotba ppreżentati lill-President ta’ Malta jiġu kkatalogati u kklassifikati mas-sistema ta’ Dewey bil-għajnuna tal-Bibljoteka Nazzjonali ta’ Malta.

This slideshow requires JavaScript.

Posted in Uncategorized | 1 Comment

tahdita-b-laqta-mgarrija-2017-page-001

Image | Posted on by | 2 Comments