Image | Posted on by | 3 Comments

Is-Sur Achille Mizzi jgħaddi lill-Akkademja tal-Malti dokumenti varji relatati mal-Presidenza tiegħu matul is-snin 1995-2000 fil-laqgħa tal-Kunsill tal-14 ta’ Marzu 2017.
Posted in Uncategorized | 2 Comments

F’Ħal Buffura kienu qed jiġru ħwejjeġ strambi…

In-nies ta’ Ħal Buffura kienu medhijin wisq fil-ħiliet tagħhom f’dan ir-raħal immelles mir-riħ.

Renè ma kellux minn dawn it-talenti. Lanqas ma kien jaf ikanta bħal ħutu Dora u Miranda. Ħabbel moħħu kemm-il darba x’jista’ jagħmel biex jibqa’ mfakkar. U kien f’mument bħal dan li ġiet iżżuru żiffa riħ, tellfitu milli jaħseb u fixklitu milli jibqa’ sejjer għal triqtu.

Is-Sindku ta’ Ħal Buffura kien qed jitħabat wisq. Jeħtieġ li jiġbed it-turisti f’dar-raħal ħalli jiżdied il-kummerċ… biex ħadd ma jsir jaf min hu tassew…

Iżda f’Ħal Buffura li ħa ismu mill-irjieħ li kienu jżuruh, l-arja ma kellhiex kwiet. Xi ħadd kien qed iqajjem riħ, buffura jew riefnu f’ħin bla waqt.

X’riedu dawn il-buffuri?

Min kien qed iqajjimhom?

Tgħid xi żiffa mqarba?

Posted in Uncategorized | 1 Comment

Mistur u minsi: Fredu Spiteri (il-Lavarist), għannej u makkjettist Għawdxi prim

Nhar it-Tlieta, 21 ta’ Marzu 2017, fis-6.00pm, il-Prof. Manwel Mifsud se jagħmel taħdita bl-isem ta’ “Mistur u minsi: Fredu Spiteri (il-Lavarist), għannej u makkjettist Għawdxi prim,” fl-Università ta’ Malta, Tal-Qroqq. Din hija t-tmien taħdita mis-sensiela fuq It-Tradizzjoni Orali organizzata mid-Dipartiment tal-Malti tal-Università u hija miftuħa għal kulħadd. Id-dħul huwa b’xejn.

Il-kamra fejn se ssir din it-taħdita titħabbar fil-jiem li ġejjin.

Fredu Spiteri (1929-1965), magħruf bħala “il-Lavarist” jew “Tal-Pitrolju”, kien għannej u makkjettist Għawdxi mill-aħjar u l-ħila ta’ kelmtu u s-simpatija kbira tiegħu kienu jiġbdu warajh il-folol Għawdxin u Maltin, kemm fis-serati u l-konkorsi tal-għana kif ukoll fil-jiem tal-Karnival. Imma billi miet ħesrem ta’ 35 sena u ma laħqux saru diski tiegħu, tista’ tgħid li llum jaħasra ntesa. Mill-makkjetti tiegħu, madankollu, għadna nistgħu napprezzaw il-ħila tiegħu, kif ukoll is-sehem ewlieni li kellu fl-iżvilupp tal-makkjetta fil-ħamsinijiet u s-sittinijiet tas-seklu l-ieħor, żmien li laqqa’ flimkien ħafna kurrenti mużikali, lokali u barranin.

Iktar mid-diskors tal-kelliem – li se jkun ftit – din it-taħdita għandha toffri lil min jattendi l-opportunità rari li jisma’ u japprezza siltiet ta’ wieħed mill-aqwa persunaġġi tal-ispettaklu Malti f’reġistrazzjonijiet rari miġbura bit-tbatija matul is-snin.

Il-Prof. Manwel Mifsud huwa awtorità ewlenija fuq l-Ilsien Malti. Għal ħafna snin kien il-kap tad-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti tal-Università u l-ewwel president tal-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti. Kien ukoll is-segretarju tal-għaqda internazzjonali tad-djalettoloġija Għarbija, AIDA (Association Internationale de Dialectologie Arabe), u editur tal-atti tal-konferenzi tagħha. L-oqsma ta’ riċerka li jinteressawh l-aktar huma l-istorja tal-ilsien Malti, il-morfoloġija tiegħu (sinkronika u dijakronika), il-kuntatt bejn l-ilsna, u t-tifsil għal-lingwa. Bil-pubblikazzjoni tal-ktieb Loan Verbs in Maltese: A Descriptive and Comparative Study (Leiden: E.J. Brill, 1995), qiegħed l-istudju tal-morfoloġija mhux Għarbija fuq sisien xjentifiċi. Ilu s-snin imexxi l-programm popolari fuq radju RTK, Seħer il-Malti, u huwa midħla sew tal-qasam tal-mużika popolari.

Hemm aktar tagħrif dwar din it-taħdita u dwar “It-Tradizzjoni Orali – L-Università ta’ Malta” fuq Facebook u fuq is-sit tradizzjonioraliblog.wordpress.com.

 

Posted in Uncategorized | 1 Comment

Bejn Storja u Miti (Vol. 4): Fr Hilary Tagliaferro

X’kien l-inkwiet li kellu Fr Hilary mal-Ministru Lorry Sant? U kif jidħol il-Prim Ministru Duminku Mintoff fl-istorja? U l-Arċisqof Gonzi ġieli ġibidlu widnejh lil Fr Hilary minħabba l-futbol? U min kienet dik it-tfajla li darba Fr Hilary rikkeb fuq il-lambretta?

Dan u iktar tistgħu taqrawh fir-raba’ volum ta’ Bejn Storja u Miti. Patri Hilary Tagliaferro: Bejn Storja u Miti jistħarreġ il-bijografija ta’ Patri Hilary Tagliaferro: patri Agostinjan li dejjem ħaddan politika li terfa’ lill-batut mill-ħama. Warrab it-tonka u l-glorji ta’ Ommu l-Knisja u uża l-isports biex iwassal il-Kelma li tifdi. Fost l-oħrajn l-awturi jiktbu dwar kif fil-qalba tal-ġlieda-politiko reliġjuża tas-sittinijiet u fi żmien meta tikbes il-ġamra tal-Konċilju Vatikan it-Tieni, Fr Hilary ġabar iż-żgħażagħ li emmnu f’ideoloġija partikulari taħt saqaf wieħed meta ħaddieħor tahom il-ġenb. Ħareġ bil-proġett tal-Millenium Chapel, f’arena ta’ divertiment, fejn fetaħ beraħ il-bibien għal min ħajtu ma baqax is-sid tagħha. Fr Hilary daħħal ukoll idjoma sportiva fl-ilsien tagħna bil-mijiet ta’ kummentarji sportivi, minn barra u lokali, u min jaf kemm-il dehriet kellu fuq it-televiżjoni waqt programmi sportivi.

L-awturi li qed jiktbu dwar Fr Hilary f’din il-ġabra huma George Abela, Karmenu Baldacchino, Lino Bugeja, Charles Buttigieg, Peter Calamatta, Henry Calleja, Charles Camenzuli, David Carabott, Joe Cassar, Noel D’Anastas, Patri Ray Francalanza, Monsinjur Lawrence Gatt, John C. u Anne Grech, Sergio Grech, Dr Simon Mercieca, Charles Miceli, Ronnie Micallef, Manwel Scerri u Piju Spiteri.

Pubblikazzjoni oħra ta’ Horizons (Malta) u editjata minn Sergio Grech. Il-volum fih ukoll għadd ġmielu ta’ ritratti li jiċċelebraw it-83 sena attivi ta’ Fr Hilary. Fil-volumi l-oħra ġew mistħarrġa Duminku Mintoff, Monsinjur Victor Grech u l-Avukat Herbert Ganado.

It-tnedija se ssir nhar l-Erbgħa, 15 ta’ Marzu 2017, fil-Lukanda Westin, fis-7 p.m.

Posted in Uncategorized | 1 Comment

Manwal spjegat b’mod eċċellenti u mill-aktar aċċessibbli, b’werrej rigoruż u b’appendiċi li jikkumplimenta t-taqsimiet tal-ktieb innifsu. L-indiċi metikoluż iħaffef ix-xogħol għal min ikun qed ifittex diffikultà mingħajr telf ta’ żmien. L-użu tal-kulur aħmar għall-konsonanti / vokali jew sekwenza tat-tnejn li jkunu qed jiġu eżaminati wkoll se jgħin ħafna ‘l min ikun qed ifittex biex isolvi d-diffikultajiet li jkollu f’temp ta’ ftit ħin.
 
It-taqsima dwar kif għandna niktbu l-kliem mill-Ingliż fil-Malti kienet tassew meħtieġa f’dan il-ktieb. F’din it-taqsima qed jingħata rikonoxximent għax-xogħol kbir imwettaq mill-Kunsill tal-Ilsien Malti u jagħti pariri siewja mhux biss meta għandna naċċettaw li nintegraw kliem mill-Ingliż imma jforni l-istruzzjonijiet meħtieġa kif għandu jsir dan.
 
It-taqsima tal-Konjugazzjonijiet ta’ Verbi bl-għ u bl-h mhux biss tinkludi l-mudelli tagħhom imma saħansitra l-mudelli għall-verbi irregolari, bil-forom u bil-kwadrilitteri b’kollox.
 
Sa fl-aħħar l-għalliema tal-Malti, l-awturi, l-edituri, il-qarrejja tal-provi u l-istudenti tal-Malti għandhom l-għodda tant meħtieġa miġbura fil-paġni ta’ dan il-ktieb.
Posted in Uncategorized | 1 Comment

mail-shot-01

Image | Posted on by | 1 Comment