Advertisements
Image | Posted on by | 1 Comment

Image | Posted on by | 1 Comment

Festivals Malta permezz tal-Kumitat Festi Nazzjonali u  l-Akkademja tal-Malti

għandhom il-pjacir jistidnuk

                    għall-kommemorazzjoni f’ġieħ il-Poeta Nazzjonali Dun Karm

L-Ilsien Malti dari u llum

  nhar il-Ġimgħa 12 ta’ Ottubru, 2018 fis-7.30 ta’ filgħaxija

  Palazzo De La Salle, Triq ir-Repubblika, il-Belt Valletta

 

                                                                                                                  R.S.V.P.

                                                                                                                  Indirizz elettroniku:
isabelle.gatt@festivalsmalta.org

Posted in Uncategorized | 1 Comment

Image | Posted on by | Leave a comment

Festival Mediterranju tal-Letteratura ta’ Malta

23, 24, 25 ta’ Awwissu 2018

Fori Manoel, Manoel Island – 8.00pm

Programme 2018

Friday, 17 August, 10.00am, Gozo | Building a Story: Case Studies by Teodor Reljić

Sunday, 19 August, 8.00pm | Round table discussion: Losing my Space: The Nature of Literature

Monday 20 August, 8.00pm, Meet and Greet, for invited writers and volunteers, Studio Solipsis, Rabat

Tuesday, 21 August 2018, 8.00pm, Dar l-Ewropa, Triq San Pawl, il-Belt Valletta | Round table discussion: Writing fragile: Literature and Mental Health

Wednesday, 22 August 2018, 6.00pm, il-Forti Manoel | Dawra mal-Forti Manoel ma’ Edward Said

Wednesday, 22 August 2018, 8.00pm | Palk Ħieles / Open Mic, Sistina Wine & Co,, 188, The Strand, Gżira.

Thursday 23 August, 7.00pm | Il-Qarrejja waslu Qabel (l-Awturi), Fort Manoel, Manoel Island, Gzira

Thursday 23 August, 8.00pm | Festival First Night, Fort Manoel, Manoel Island, Gzira. Featuring Caldon Mercieca (Malta), Juana Adcock (Mexico/UK), Film tal-poeżija / Poetry Film: “Kafè” (Malta), Arjan Hut (Ljouwert, Netherlands), Sjón

Friday 24 August, 9.30am, Studio Solipsis | Business Breakfast for Publishersof Maltese literature with international stakeholders

Friday 24 August, 7.00pm | Exporting Literature, Fort Manoel, Manoel Island, Gzira

Friday 24 August, 8.00pm | Festival Second Night, Fort Manoel, Manoel Island, Gzira. Includes Oħloq Kultura activity for children. Featuring Massimo Barilla (Italy),  Teodor Reljić (Malta), Film tal-poeżija / Poetry Film: “Il-Lejl f’dan l-Istazzjon” (Malta), Laia López Manrique (Spain), Clare Azzopardi (Malta)

Saturday 25 August, 7.00pm | Migration and Exile: Literary Europe Live Plus, Fort Manoel, Manoel Island, Gzira

Saturday 25 August, 8.00pm | Festival Third Night, Fort Manoel, Manoel Island, Gzira. Featuring Jean-Rémi Gandon (France), Philip Sciberras (Malta), Film tal-poeżija barrani / Foreign Poetry Film, Ali Thareb (Bābil, Iraq), Aslı Erdoğan (Turkey)

Posted in Uncategorized | 1 Comment

Prof. Albert Borg huwa l-President il-ġdid tal-Akkademja tal-Malti

L-Akkademja tal-Malti tirringrazzja lil dawk kollha li attendew u ħadu sehem fil-Laqgħa Ġenerali Straordinarja li saret f’Dar l-Ewropa, fl-20 ta’ Lulju 2018 u tifraħ bil-ħatra tal-Prof. Albert Borg bħala l-President tagħha.

Ħarsa mill-qrib dwar Prof. Albert Borg bis-saħħa tas-suppliment speċjali li ħareġ mal-ħarġa numru 17 ta’ l-aċċent:

Posted in Uncategorized | 1 Comment

Deċiżjoni kif l-Ingliż għandu jinkiteb fil-Malti

Il-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti ddeċieda dwar kif għandu jinkiteb il-kliem mill-Ingliż li daħal fil-Lingwa Maltija. Id-deċiżjoni se ssir uffiċjali meta tiġi ppubblikata fil-Gazzetta tal-Gvern.

Is-Segretarju ta’ kumitat fi ħdan il-Kunsill, George Farrugia, qal li mhux se jinħarġu listi li wieħed għandu jimxi fuqhom, iżda se jiġu ppubblikati tliet prinċipji bażiċi li wieħed għandu jimxi magħhom.

Wara aktar minn għaxar snin . . . fl-aħħar hemm deċiżjoni dwar kif għandu jinkiteb il-kliem Ingliż li daħal fil-lingwa Maltija.

Dr George Farrugia f’isem il-kumitat li ħadem fuq il-kitba tal-kliem Ingliż fil-Malti, qal li d-deċiżjonijiet isiru uffiċjali meta jiġu ppubblikati fil-Gazzetta tal-Gvern.

Dr Farrugia spjega li r-regola ewlenija tibqa’ li meta hemm kelma bil-Malti ma tintużax il-kelma Ingliża. Pereżempju tgħid biljett mhux ticket.

Is-Segretarju tal-Kumitat Kitba tal-Kliem Ingliż fil-Malti, George Farrugia qal “meta mbagħad f’ċerti kuntesti l-kelma Maltija ma taqdikx għall-kelma Ingliża, ngħidu aħna fil-kuntest ta’ kompjuter, għandek bżonn tuża l-kelma chatting, tibda tfittex inti u tgħid għandek paroli, tlablib, taħdita, diskors, f’dak il-kuntest ma jaqdikx dak il-kliem għax għandek bżonn tuża l-kelma chatting hemmhekk m’hemmx x’tagħmel trid tuża l-kelma bl-Ingliż.”

Dr Farrugia spjega, li skont ir-regoli l-ġodda, kliem iffurmat minn żewġ kelmiet jew aktar bħal windscreen, roundabout, shock absorber, microwave jew fire extinguisher għandhom jitħallew bl-Ingliż. Imma, kliem li daħal fir-regoli tal-grammatika Maltija bħal brejk, garaxx jew ċċarġja għandhom jinkitbu kif jinstemgħu.

Is-Segretarju tal-Kumitat Kitba tal-Kliem Ingliż fil-Malti, George Farrugia qal, “Ejja nieħdu eżempju n-nom brejk, tant daħal fil-Malti li anke nużaw il-plural sħiħ brejkijiet, mela f’dan il-każ li diġà daħal fir-regoli diġà ntaġen mas-sistema tal-grammatika Maltija hemmhekk ħa niktbu bil-Malti.”

Kliem ieħor li ma integrax fil-grammatika Maltija jista’ jinkiteb kemm bil-Malti kif ukoll bl-Ingliż skont l-għażla tal-kittieb. Ħafna drabi dawn huma nomi li jieħdu l-plural mill-Ingliż “s”.

Is-Segretarju tal-Kumitat Kitba tal-Kliem Ingliż fil-Malti, George Farrugia qal, “Nagħmlu mod trid tikteb il-kelma ħelikopter bil-Malti, il-plural tagħha mhux ħelikoptrijiet, mela dik ma daħlitx fis-sistema tal-plural Malti sewwa, għandek ħelikopters biss, mela għandek għażla tiktibhiex bil-Malti jew bl-Ingliż u jaħseb li jekk ħa jiktibha f’dak il-kuntest se jinftiehem xorta waħda allura hemm jista’ jiktibha bil-Malti.”

Żied jgħid li hemm kliem ieħor bħal shutter, li jekk ħa jinkitbu kif jinstemgħu jaf iħawdu lill-qarrej. F’dak il-każ, Dr Farrugia qal li ġie deċiż li l-kliem bl-Ingliż m’għandux jiġi mmarkat, ħlief jekk il-kitba tkun għal tfal fl-ewwel klassijiet tal-primarja.

Dr Farrugia qal li bħalissa qed isir ħafna xogħol qabel jiġu stampati “Deċiżjonijiet 2”. Qal li mhux se jidħlu fis-seħħ mil-lum għal għada imma se jkun hemm perjodu, li jista’ jkun anke ta’ snin, biex dawn id-deċiżjonijiet jindraw.

Rapport miktub minn Ruth Castillo għall-aħbarijiet ta’ TVM.

Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment