Il-Kantilena ta’ Pietru Caxaro – Interpretazzjoni Rinaxximentali

Mid-Daħla tal-ktieb:
 
“Hemm l-importanza tagħha bħala xogħol letterarju bikri bil-Malti, imma wkoll, u wisq aktar, bħala dokument li jixħet dawl fuq dik li nixtieq insejħilha ‘L-istorja tal-Maltin’.
 
Fl-isfond tan-nisġa ta’ elementi Għarbin u elementi Sqallin tinkiseb definizzjoni sħiħa tal-Malti bħala djalett li kiber u sar lingwa. Iżda wisq iżjed minn hekk, illum nikkonkludi li hemm ukoll il-muftieħ għall-għarfien etniku tal-istess poplu li jitħaddet ilsien li hu taħlita: Semitiku-Latin.
 
Ir-rikkezza enormi tal-lingwa Maltija tiftiehem minnufih f’dan id-dawl: hi lingwa li stagħniet billi laqqgħet fiha stess żewġ kulturi kbar.”
 
 
 

Riċerka ta’ Oliver Friggieri

Advertisements
Posted in Uncategorized | 2 Comments

X’għandna lest għalikom fil-festival tal-ktieb dis-sena bi prezz speċjali.

Medea ta’ Ewripidi – traduzzjoni ta’ Oliver Friggieri
Fjur tal-Ilma – Ġorġ Borg
Il-Malti – ħarġiet speċjali mill-arkivju tal-Akkademja li jinkludu l-edizzjoni ta’ Karmenu Vassallo, Patri Anastasju Cuschieri, Anton Buttigieg u oħrajn
Melita Invicta ta’ Ġużè Chetcuti (edizzjoni rari ħafna)
Posted in Uncategorized | 1 Comment

Elf Damma

L-Akkademja tal-Malti hija waħda mill-pubblikaturi tad-Damma, id-dizzjunarju ta’ Agius de Soldanis.

Sar sforz kbir biex dan id-dizzjunarju jkun jixbah id-dizzjunarji tas-seklu 18. Hekk, kif xtaqu Agius de Soldanis.

Posted in Uncategorized | 2 Comments

Taħdita minn Dr George Said Zammit dwar id-Dar Maltija fi żmien Pietru Caxaru

This slideshow requires JavaScript.

It-taħdita saret nhar it-28 ta’ Settembru, f’Palazzo Santa Sofia, L-Imdina

Posted in Uncategorized | 1 Comment

Taħdita minn Patri Mark Montebello dwar il-Kantilena

This slideshow requires JavaScript.

It-taħdita saret nhar it-22 ta’ Settembru, fiċ-Ċentru tal-Fortifikazzjonijiet, il-Belt Valletta

Posted in Uncategorized | 3 Comments

In-Nutara Medjevali x’Kultura Kellhom?

_poster-3-1

Image | Posted on by | 1 Comment

Id-Dar Maltija fi żmien Pietru Caxaru

poster-2

Image | Posted on by | 1 Comment