Poeżijaplus, POSPOSTA minħabba l-maltemp

 

Advertisements
Posted in Uncategorized | 1 Comment

Image | Posted on by | 1 Comment

Din is-sensiela fuq Vassalli se tlaqqagħna mar-riċerkaturi li ħadmu fuq aspetti differenti tal-ħidma politika u akkademika tiegħu. Vassalli kien promutur tal-ilsien Malti daqskemm ried iġib ’il quddiem is-sehem tal-Maltin fil-gvern tal-Ordni. Mill-banda l-oħra, ċerti deċiżjonijiet li ħa mhumiex ċari fi żmienna. Veru li kien irid isir qassis biex jisfrutta l-opportunità li jitgħallem l-Għarbi fl-istituzzjonijiet Kattoliċi? Jekk kien iħobb lil Napuljun, kif telaq ħabta u sabta minn Ruma malli sema’ l-istorbju tal-Franċiżi fuq l-għatba tal-Belt Eterna? Wara l-eżilju veru taha għan-negozju biss u abbanduna l-ħolm ta’ żgħożitu fuq ilsienna? Imma mbagħad, meta rritorna Malta 20 sena wara, għala l-ewwel ma ħaseb kien f’edizzjoni ġdida tad-dizzjunarju? U l-Maltin għala ma difnuhx f’ċimiterju tal-Knisja u seħtuh wara mewtu?

Programm msejjes fuq il-ktieb ‘Fuq il-Passi ta’ Vassalli’ ta’ Klabb Kotba Maltin f’kollaborazzjoni mal-Akkademja tal-Malti.

It-Tnejn fl-10:30am (R: Il-Ġimgħa fis-1:30pm, il-Ħadd fid-9:30am)

Image | Posted on by | Leave a comment

Mit-tnedija “Fuq il-Passi ta’ Vassalli”

This gallery contains 25 photos.

Gallery | Leave a comment

Image | Posted on by | 1 Comment

Fuq il-passi ta’ Vassalli

Fil-25 ta’ Jannar 2019 il-President ta’ Malta flimkien mal-Klabb Kotba Maltin u l-Akkademja tal-Malti se jniedu l-ktieb Fuq il-Passi ta’ Vassalli li jiġbor fih l-aħħar riċerka li saret minn studjużi magħrufa fuq Missier l-Ilsien Malti.

 Din il-pubblikazzjoni ta’ 460 paġna tiġbor fiha sitta u tletin kontribuzzjoni li jitfgħu dawl ġdid fuq Vassalli, fosthom il-ħarba mill-ħabs fi żmien l-Ordnimeta kien fil-Gwardja Nazzjonali fi żmien il-Franċiżi, kif qatta’ parti mill-eżilju f’Majorka u li l-Cambridge University Press kienu se jippubblikawlu t-tieni grammatika. Il-volum jinkludi wkoll għadd sabiħ ta’ ritratti li jinkludu dokumenti u riproduzzjoni bil-kulur ta’ ktejjeb rari (u ftit magħruf). Dettalji bijografiċi ta’ Vassalli flimkien mal-għejun tagħhom jikkumplimentaw dan il-ktieb li għandu jkun f’idejn l-istudjużi tal-Malti kif ukoll dawk li għandhom għal qalbhom l-Istorja ta’ pajjiżna.

 Fuq il-Passi ta’ Vassalli huwa pubblikazzjoni tal-Klabb Kotba Maltin u qed jinbiegħ bil-prezz speċjali ta’ €39 għal dawk li jabbonaw minn issa. Il-prezz tal-ktieb fil-ħwienet se jkun €45

 

Posted in Uncategorized | 1 Comment

Premju Midalja tad-Deheb ‘ĠIEĦ L-AKKADEMJA TAL-MALTI’ 2018

L-Akkademja tal-Malti tat ġieħ lil Trevor Żahra billi ppreżentatlu l-midalja tad-deheb għall-karriera letterarja tiegħu. L-investitura tal-midalja saret mill-Eċċellenza Tagħha Marie-Louise Colerio Preca, President ta’ Malta.

Trevor Żahra twieled iż-Żejtun fl-1947. Ta’ età żgħira beda jikteb il-poeżija u stejjer għat-tfal u fl-1971 ippubblika l-ewwel ktieb tiegħu Il-Pulena tad-Deheb, avventura għat-tfal. Minn dakinhar lil hawn kompla jikteb u jippubblika kull sena, u llum, bejn kotba ċkejknin għat-tfal, rumanzi u novelli għall-kbar, huwa ppubblika ’l fuq minn 130 ktieb.

Trevor għamel karriera jgħallem il-Malti u tal-Arti u għalhekk ħa ħsieb jillustra l-kotba tiegħu huwa stess. Ir-rumanzett Il-Ħajja Sigrieta tan-Nanna Ġenoveffa li ġie tradott u ppubblikat bl-Ingliż, bil-Franċiż u dalwaqt bir-Russu u bin-Norveġiż. Rebaħ il-Premju Nazzjonali tal-Ktieb għal 18-il darba u fl-2004 rċieva l-Medalja għall-Qadi tar-Repubblika bħala rikonoxximent tal-kontribut tiegħu fil-qasam tal-letteratura għat-tfal.

In-nominazzjonijiet tal-membri tal-Akkademja ġew evalwati minn ġurija magħmula mill-Presidenti tal-Akkademja u tal-Kunsill Nazzjonali tal-Malti u mill-Kap tad-Dipartiment tal-Malti fl-Università.

Sergio Grech

Uffiċjal għar-Relazzjonijiet Pubbliċi

 

23.12.2018

 

Posted in Uncategorized | 1 Comment