Stqarrija mill-Akkademja tal-Malti fuq l-għarfien tal-Malti tal-impjegati

Filwaqt li l-Akkademja tal-Malti temmen li l-Maltin għandu jkollhom għarfien tajjeb tal-Malti u tal-Ingliż biex ikunu jistgħu jwettqu ħidmiethom bl-aħjar mod possibbli u skont dak li jitlob minnhom ix-xogħol tagħhom, tixtieq tesprimi t-tħassib tagħha dwar kriterji li qed jintużaw biex jiġu ingaġġati ħaddiema ġodda.

Bosta lmentaw mal-Akkademja li l-intervisti ta’ numru kbir ta’ kumpaniji hawn Malta qed isiru bl-Ingliż biss. L-Akkademja tisħaq fuq l-importanza tal-Ingliż, speċjalment għal ċerti xogħlijiet, imma temmen ukoll fl-importanza tal-Malti. L-Akkademja tinnota b’dispjaċir li diversi nies li qed jiġu ingaġġati biex ibigħu prodotti jew jagħtu servizzi hawn Malta ma jafux jikkomunikaw bil-Malti u jippretendu li jkunu l-Maltin li jkollhom jippruvaw jfiehmu ħtiġijiethom bil-lingwi tal-impjegati.

Għaldaqstant l-Akkademja tal-Malti titlob lill-awtorijiet responsabbli biex jaraw b’urġenza li kull min qed joffri impjieg jitlob li l-impjegati għandu jkollhom għarfien xieraq l-ewwel u qabel kollox tal-Malti. Titlob ukoll lill-Gvern biex jikkunsidra li joħloq korsijiet obbligatorji għall-barranin li jgħixu u jaħdmu Malta biex jitgħallmu l-Malti kif qiegħed jiġri diġà fil-qasam tas-saħħa.

Sergio Grech
Uffiċjal għar-Relazzjonijiet Pubbliċi

4.05.2019

 

Advertisements
Posted in Uncategorized | Leave a comment

Stqarrija mill-Akkademja tal-Malti dwar Deċiżjonijiet 2 maħruġa mill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti

L-Akkademja tal-Malti tinsab sodisfatta bid-Deċiżjonijiet 2 tal-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti fuq il-kitba tal-kliem mill-Ingliż fil-Malti. Dan wara snin ta’ studju u konsultazzjoni mal-pubbliku, ma’ individwi li ta’ kuljum jiktbu bil-Malti f’xogħolhom u ma’ bosta entitajiet, fosthom l-Akkademja.

L-Akkademja tal-Malti tħeġġeġ lill-imseħbin tagħha u lil kull min jikteb bil-Malti biex jinforma ruħu fuq dawn ir-regoli uffiċjali tal-kitba u jaddottahom f’kitbietu.

Aktar dettalji jistgħu jinkisbu minn din il-ħolqa:

http://kunsilltalmalti.gov.mt/news-details?nwid=183&ctid=17&ctref=ortografija

Sergio Grech
Uffiċjal għar-Relazzjonijiet Pubbliċi

24.04.2019

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Mis-serata Poeżijaplus f’ġieħ l-awtur Charles Casha

This gallery contains 9 photos.

Gallery | 1 Comment

Image | Posted on by | 2 Comments

Serata f’ġieħ Karmenu Bonavia

Organizzata mill-Akkademja tal-Malti u l-Kumitat tal-Mużew tas-Santwarju u l-Kunsill Lokali ta’ Ħaż-Żabbar, nhar il-Ġimgħa, 15 ta’ Marzu 2019.

Ritratt ta’ Mario Micallef

This slideshow requires JavaScript.

Posted in Uncategorized | 1 Comment

Image | Posted on by | 1 Comment

Poeżijaplus, POSPOSTA minħabba l-maltemp

 

Posted in Uncategorized | 1 Comment