Advertisements
Image | Posted on by | 1 Comment

Image | Posted on by | 1 Comment

Image | Posted on by | 2 Comments

Karmenu Bonavia (17.7.1929 – 4.11.2017)

This slideshow requires JavaScript.

Twieled Ħaż-Żabbar u wara li attenda l-Liċeo kompla l-istudji tiegħu f’St Michael’s Training College minn fejn iggradwa bħala għalliem tal-Istorja. Huwa ssokta l-istudji tiegħu fl-Università Rjali ta’ Malta minn fejn kiseb diploma fis-Soċjoloġija u ċertifikat fl-Istudji Biblijotekarji. Fl-1948 beda jgħallem il-Malti u l-Istorja fl-iskejjel sekondarji (1959-1991).

Karmenu Bonavia okkupa diversi karigi fid-Dipartiment tal-Edukazzjoni u wara l-ħatra tiegħu bħala kap ta’ skola kien ukoll Kap tad-Dipartiment tal-Istorja kif ukoll taċ-Ċentru tar-Riżorsi tal-Istudji Soċjali (1975-1986).

Karmenu kiteb bosta studji dwar l-istorja u l-iżvilupp tad-devozzjoni lejn il-Madonna tal-Grazzja u tas-Santwarju tagħha f’Ħaż-Żabbar. Waqqaf l-ewwel Wirja Dokumentarja dwar Mikiel Anton Vassalli f’Ħaż-Żebbuġ (1979). Organizza wirja oħra fil-Biblijoteka Nazzjonali b’dokumenti oriġinali (1993) u oħra fil-Biblijoteka tal-Università ta’ Malta fl-2004 mat-tnedija ta’ Dawl ġdid fuq Vassalli (ed. Dr Olvin Vella).

Fl-1979 ħa ħsieb wirja dwar l-istorja tat-textbooks f’Malta li tagħha wkoll xandar Bibliography of Maltese Textbooks 1651-1979. Wirjiet oħra taħt il-kura ta’ Karmenu kienu fuq Dun Karm, l-Indipendenza, Malta Matul iż-Żminijiet, Ġ.P.F. Agius de Soldanis u Mons. Arthur Bonnici. Huwa magħruf ukoll għar-riċerka estensiva b’rabta ma’ raħal twelidu u l-istorja tal-posta u ppubblika għadd sabiħ ta’ artikli fil-ġurnali lokali dwarhom.

Għal bosta snin fittex bir-reqqa f’diversi arkivji Maltin tal-Istat u tal-Knisja u ta’ barra biex xandar għadd ta’ artikli storiċi dwar Vassalli fosthom: F’għeluq il-200 sena mit-twelid ta’ Mikiel Anton Vassalli (1964), M.A. Vassalli’s Commercial Activities (1988), Mikiel Anton Vassalli: A Pictorial Bibliography (1993), M.A. Vassalli: An Unfortunate Patriot (1994), Mikiel Anton Vassalli: The Sick Prisoner (1994), With Vassalli’s Compliments? A finely bound ‘Mylsen’ at the National Library (2004), Ix-Xhieda ta’ Vassalli fil-Wirjiet (2004), How Vassalli lost his Library (2006).

Karmenu Bonavia kien il-kuratur tas-Santwarju tal-Madonna tal-Grazzja f’Ħaż-Żabbar u membru tas-Soċjetà tad-Duttrina Nisranija (MUSEUM), tal-Malta Historical Society kif ukoll wieħed mill-fundaturi tal-Assoċjazzjoni tal-Libreriji. Huwa kien membru onorarju tal-Akkademja tal-Malti. Fost il-pubblikazzjonijiet tiegħu nsibu (flimkien ma’ Joe Mallia) iċ-charts tal-Prehistory, The Phoenicians u The Romans in Malta u l-ktieb L-Avukat Giuseppe Elia Pace 1742-1820 – Ħabib ta’ M.A. Vassalli f’Ruma (KKM, 2014).

Posted in Uncategorized | 1 Comment

Wara li Gioele Galea stabbilixxa ruħu bħala poeta, issa għandna f’idejna dan il-ktieb-djarju intitolat Tħabbat Xtaqtek. Fl-opinjoni tiegħi dan ix-xogħol ġdid ta’ Gioele se jkun ktieb uniku għal-letteratura Maltija. Qiegħed ngħid dan għax fih se nsibu l-esperjenzi tiegħu meta kien jgħix għal erbatax-il sena f’eremitaġġi mitlufa qalb il-muntanji, fl-Italja. Mis-siltiet li qrajt minn dan id-djarju nista’ ngħid li hu miktub b’sengħa kbira u b’lingwaġġ poetiku, u għalhekk nemmen li dawn l-esperjenzi se jmissu fil-profond kull ruħ li se taqrahom, kif fuq kollox missew lil tiegħi.

Se jkun għall-bejgħ mill-Festival tal-Ktieb mingħand Horizons u wara mill-ħwienet ewlenin.

 

Posted in Uncategorized | 1 Comment

Wara l-ġabra IL-VJAĠĠ POETIKU (1990-2009) issa għandna f’idejna damma ġdida ta’ poeżiji mill-pinna ta’ Andrew Sciberras intitolata EL DUENDE — bi tliet riflessjonijiet analitiċi ta’ Tarċisju Zarb, Charles Briffa u Oliver Friggieri.

 Andrew Sciberras jagħraf lilu nnifsu bħala l-poeta ta’ nies li qegħdin ibatu aktar mill-oħrajn, il-poeta li jippreżenta d-dulur u l-inkomprensjoni, il-kuluri sbieħ tal-ħajja ħielsa u l-għeluq imwiegħer li jinsabu fih il-protagonisti mġarrba tiegħu, il-vittmi ta’ kundizzjoni naturali, kulturali u sikwit soċjali. Sciberras hawnhekk ukoll qiegħed jikteb b’serjetà mnikkta, b’determinazzjoni tipika ta’ poeti barranin li biddlu l-kelma mirquma f ’arma ta’ taqbid tal-ħsieb, f ’għodda li għandha tqajjem kuxjenza, iċċaqlaq lin-nies bierda, u twassal għar-riformi fil-livell politiku…. Oliver Friggieri

Kwantu għall-poeżija tiegħek ma kelli ebda dubju li din sa tkun tal-livell għoli li lħaqt żmien ilu. U ma qgħadtx bi kwieti qabel il-ktieb dħaltlu sew u bil-pjaċir nista’ ngħidlek li, minbarra l-livell għoli, is-suġġetti huma varjati u stimulanti. Illum ma noqgħodx nomgħodha biex ngħid li int fost l-aqwa poeti kontemporanji. Ngħodd lili nnifsi onorat li int u poeti oħra bħalek jixhdu laqtiet u diwi mingħand ċertu poeta, illum misjur… Achille Mizzi

 Qrajt il-poeżiji tiegħek li jinsabu f ’dan il-ktieb, u nista’ ngħidlek kif stennejt li sibthom ferm eklettiċi, provokanti u intelliġenti. Irnexxielek tagħmel dikostruzzjoni interessanti – ibda minn dik tal-lingwa u tal-ġeneri, sa dawk parareliġjużi, etniċi u politiċi, dejjem b’tiftix (ħafna drabi frenetiku) għal spazju determinat, għas-‘sens’ eżistenzjali-empiriku, anki teknoloġiku. Illum inkompli nikkonferma li int wieħed mill-aħjar poeti kontemporanji, u dawn tgħoddhom fuq ponot subgħajk… Mario Azzopardi

IL-KTIEB SE JKUN GĦALL-BEJGĦ MILL-FESTIVAL TAL-KTIEB MINGĦAND HORIZONS.  KULL BEJGĦ SE JINGĦATA LIL PUTINU CARES.

Posted in Uncategorized | 1 Comment

Id-dar tal-kotba HORIZONS qed tkompli tippubblika kotba ta’ livell letterarju ferm għoli. Din id-darba għandna f’idejna l-ktieb MARIO AZZOPARDI (LE PòETE) ta’ Andrew Sciberras u Tarċisju Zarb. Ktieb ta’ aktar minn 400 paġna, b’intervista intensiva mal-poeta, b’iżjed minn 100 poeżija minn ANTENNI sa EPISTOLI MID-DEŻERT. Bi 3 studji ġenerali ta’ Andrew Sciberras u aktar minn 20 riflessjoni analitika mill-pinna ta’ Tarċisju Zarb, dwar poeżiji varji speċjalment dawk li nsibu fil-ktieb IL-POEŻIJA MALTIJA – Antoloġija miġbura b’daħla minn Oliver Friggieri.

Ktieb ideali għal kull student li qed jistudja l-Malti, kif ukoll għal dawk kollha li jħobbu l-letteratura Maltija.

Se jkun għall-bejgħ mill-Festival tal-Ktieb mingħand Horizons u wara mill-ħwienet ewlenin.

 

Posted in Uncategorized | 1 Comment