Kunsill 2007 – 2009

IL-KUNSILL TAL-AKKADEMJA (2007 – 2009)
President Anton Agius Muscat
Viċi President George Farrugia
Segretarju Olvin Vella
Teżorier David Agius Muscat
Uffiċjal għar-Relazzjonijiet Pubbliċi Sergio Grech
Ass. Segretarju Saviour Camilleri
Ass. Teżorier u Arkivista Joseph P. Borg
Membri Clare Azzopardi
Inġ. Maurice Mifsud Bonnici
Nicholas Vassallo
Claire Zerafa

 

 

 

 

 

 

Ħalli kumment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.