Kunsill 2011 – 2013

IL-KUNSILL TAL-AKKADEMJA (2011 2013)
President Carmel Azzopardi
Viċi President Dr George Farrugia
Segretarju Joseph P. Borg
Teżorier Inġ. Maurice Mifsud Bonnici
Uffiċjal għar-Relazzjonijiet Pubbliċi Sergio Grech
Ass. Segretarju Reno Fenech
Ass. Teżorier Saviour Camilleri
Ass. Uffiċjal għar-Relazzjonijiet Pubbliċi Thomas Pace
Membri David Agius Muscat
David Muscat
Olvin Vella

Ħalli kumment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.