Kunsill 2017 – 2019

IL-KUNSILL TAL-AKKADEMJA (2017  2019)
President Dr Mario Cassar ~ Prof. Albert Borg
Viċi President David Agius Muscat
Segretarju Joseph P. Borg
Assistent Segretarju Reno Fenech
Teżorier Phyllis Debono
Assistent Teżorier Ann Marie Schembri
Uffiċjal għar-Relazzjonijiet Pubbliċi Sergio Grech
Membri Charles Casha
Dr George Farrugia
Rita Saliba
Dr Olvin Vella