Pubblikazzjonijiet tal-Membri

Il-Librerija tal-Akkademja tal-Malti

Ġan Franġisk Agius de Soldanis
Damma tal-Kliem Kartaġiniż imxerred fil-Fomm tal-Maltin u Għawdxin
Rosabelle Carabott (edizzjoni 2016) Firenze

Juan Arias
L-Alla li ma Nemminx Fih (traduzzjoni ta’ Kilin) (1983)

David Agius Muscat
Il-Librerija u l-Arkivju tal-Akkademja tal-Malti (teżina għad-Diploma fl-Istudji tal-Libreriji u tal-Informazzjoni (2007)

Aġenzija Żgħażagħ
Taħżiż (2013)

Nikol Aquilina
Mat-Taħbit ta’ Qalbi

Anton F. Attard
Maltese Sound Plurals (2008)
The Dual Number in the Maltese Language (2008)
The Maltese Toponym Forn il-Ġir (2009)
Id-Deċiżjonijiet 1 tal-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti. Kemm huma tajbin? (2010)
Del Leone – L-Ewwel Banda Għawdxija 1863 (2013)
Għana tax-Xahar t’Awwissu u poeżiji oħra (2017)
Kotba Apokrifi bil-Malti: L-Atti ta’ Pawlu u Tekla (1986)
Ras il-Wardija bit-Tempju Puniku-Ellenistiku Tagħha – poeżiji (1988)
Il-Leġġenda ta’ San Sidor, Bidwi – poeżija (2001)
Il-Leġġenda ta’ Samer u l-Għoġol tad-Deheb – poeżija (2002)
Il-Leġġenda ta’ Santa Barbara – poeżija (2003)
Il-Leġġenda ta’ Santa Margerita – poeżija (2003)
Mkejjen il-Ġmiel f’Għawdex u poeżiji oħra (2018)
Il-Leġġenda ta’ Santa Margerita – poeżija (2003)
Mkejjen il-Ġmiel f’Għawdex u poeżiji oħra (2018)
Il-Psewdostorja ta’ GAVLOS OPPIDUM u l-Knisja Parrokkjali ta’ San Ġorġ Martri fis-Seklu XVI (2018)
Il-Viżta Appostolika ta’ Monsinjur Pietru Dusina f’Għawdex fis-Sena 1575 (2014)

Keith Attard
Ballun Pinġut (Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti, 2012)
Ballun Pinġut 2 (2014)

Emmanuel Attard Cassar
Fuq din l-Art Ħelwa – poeżiji satiriċi u oħrajn skont il-burdata (2016)

Joseph Axiaq
Dwardu Cachia (1857-1907) (2005)

Carmel Azzopardi
Gwida għall-ortografia – it-tieni edizzjoni (2007)
Gwida għall-ortografija – it-taħriġiet (2006)
Kannizzati 1 volumi 1, 2 u 3 (2008)

Kit Azzopardi
Skariġġi (2012)

Mario Azzopardi
Skizzi tal-Karnival – poesaġġi (2010)

Philip Balzan (Ed.)
Atti tat-Tifkira tal-Ħamsin Sena mill-Mewt tal-Poeta Nazzjonali Dun Karm Psaila (2011)

Samuel Beckett
Sa ma jasal Godot, (traduzzjoni ta’ Tony Aquilina) (2006)

Tonio Bonello/Doris Zammit (edituri)
Il-Ħajja u l-Istorja ta’ Ġorġ Agius magħruf bħala ‘Tal-Mużew’ (2016)

Ġużè Bonnici
Lejn ix-Xemx (1974)

Joseph P. Borg (editur)
Ir-Rabta bejn l-Awtur u s-Soċjetà – il-Letteratura Maltija mis-Snin Sittin lil Hawn  (1996)
L-Edukazzjoni għall-Illuminiżmu f’Vassalli (2004)
Fuq il-Passi ta’ Vassalli (2019)

Ġorġ Borg
Mill-Blat Insawwar Ħolma – Poeżiji 1992 – 2004 (2005)

Paul P. Borg
Kelinu Vella Haber – Ħidmietu u l-Moviment tal-Malti (2003)

Sir George Borg
Viator Errans – il-poeżiji ta’ Sir George Borg (ed. Joseph P. Borg) (2006)

Prof. Charles Briffa
Ħsieb u Kitba (1990)
Tevor Zahra: A Childhood of Delight (1992, co-author Ġorġ Mallia)
Lubien ta’ Trevor Zahra: Żewġ Studji Kritiċi (1996, co-author Mario Cassar)
Il-Proża tal-Femminiżmu (1998, awarded second prize for that year by the National Book Council)
Il-Proża bħala Komunikazzjoni Soċjali (1998)
Il-Proża bħala Arti (1998)
Il-Proża fl-Arti Drammatika (1998)
Is-Sengħa tas-Snajja’ (1998)
L-Analiżi Kritika tal-Proża (2001)
Rhythmic Patterns in Maltese Literature (2001)
New Wave Literature in Malta (2007)
Il-Letteratura Maltija: L-Istorja tan-Narrattiva (2008, awarded first prize for that year by the National Book Council)
Iż-Żmien fuq Sider Malta (2011, co-author Angela Briffa)
Joseph Vella Bondin: Drammaturgu (2012, awarded first prize for that year by the National Book Council)
The Essential Oliver Friggieri: National Author of Malta (2012)
Qed Tifhem? (1989)
Aspetti tal-Istruttura tal-Malti Modern (2006)
Aspetti tal-Istruttura tal-Paragrafu fil-Malti (2007)
Translation Practice for the Maltese Bilingual (English-Maltese-English): A Coursebook on Translation (2009)
Dizzjunarju tal-Kullana Kulturali (2010)
Iż-Żmien fuq Sider Malta (2011, co-author Angela Briffa)
Il-Varjetajiet tal-Malti (Kullana Kulturali nru 77, 2011)
Il-Moħħ fl-Ilsien (2013)
Teżor fl-Imħabba (1992)
L-Avventuri ta’ Robin Hood (1992)
Stejjer għall-Ħadd (2010)
Beowulf (2010 – awarded first prize by the National Book Council for translation 2010)
Anton Manwel Caruana’s Ineż Farruġ (Klabb Kotba Maltin, 2001, annotated)
Ilsien Qadim f’Millennju Ġdid (Akkademja tal-Malti and the Ministry of Education, Malta, 2000)
Art Għammiela: Rakkonti Maltin I (Agius & Agius, Malta, 2000, annotated)
Raba’ Saqwi: Rakkonti Maltin II (Agius & Agius, Malta, 2000, annotated )
Mixtla Ward: Rakkonti Maltin III (Agius & Agius, Malta, 2000, annotated)
Mergħat – Antoloġija (PEG, 1987)
Xrar – Antoloġija tal-Għaqda Letterarja Maltija (Veritas Press, 1991)
Ilwien fil-Kelma – Poeżiji (Ħeġġa Letterarja ’82, Aquilina & Co. Ltd, 1985)
Fl-Arena ta’ Moħħu (Horizons, 2018)

Louis Briffa
Bil-Varloppa – Poeżija 1985-2005 (2006)

Patri Angeliku M. Busuttil OCD
Il-Kitba ta’ Santa Tereża ta’ Ġesù – it-tielet volum, ktieb tal-Fundazzjonijiet u Stqarrijiet Spiritwali (traduzzjoni) (1992)

Oreste Calleja
Pawlu Redux (1999)

Angela Callus
Għadma Minn Għadmi – ġrajjiet il-mara u jeddijietha (1992)

Sr Emma Camilleri
Jiemi l-Kenja (l-ewwel volum) (1991)

J.J. Camilleri
L-Għar tax-Xitan (1973)

Antoine Cassar
Mappa tal-Mediterran (2013)

Carmel G. Cauchi
Ħoloq – poeżiji (ko-awturi) (1973)
Passi fuq ir-Ramel – poeżiji (1983)
Fewġiet u Buffuri – poeżiji (1994)
Stejjer għad-Diskussjoni (1996)
Lellux fil-Mogħdija – poeżiji (1999)
Pupa tal-Plastik u stejjer oħra (2000)
Għad-Dell tal-Ġakaranda – poeżiji (2008)
L-Għeneb qed Jiswied u novelli oħra (2009)
Stejjer oħra għad-Diskussjoni (2010)
In-nar fl-ispirtu tiegħi – poeżiji (2015)
Wiċċ imb wiċċ mal-verità (2015)

Oreste Calleja
Pawlu Redux (1999)

Angela Callus
Għadma Minn Għadmi – ġrajjiet il-mara u jeddijietha (1992)

Sr Emma Camilleri
Jiemi l-Kenja (l-ewwel volum) (1991)

J.J. Camilleri
L-Għar tax-Xitan (1973)

Charles Casha
The Swans at St Ives and other stories (traduzzjoni) MidseaBooks (2019)
Jien ukoll għandi storja xi nghid
KKM (2013)
Fid-Dar tal-Kantuniera
KKM (2015)
Stejjer veri li qatt ma ġraw
KKM (2016)
Papers in a tin box (traduzzjoni tar-rumanz L-APPARTAMENT FIR-RABA’ SULAR)
KKM (2004)

Manuel Casha
Ġdid fl-Awstralja (2017)
Maltese Traditional Melodies – CD (2013)

Antoine Cassar
Mappa tal-Mediterran (2013)

Carmel G. Cauchi
Wiċċ imb wiċċ mal-verità (2015)

Tony Cassar Darien
Il-Kennies tal-ġenna (Horizons, 2013)

Michael Cini
PREŻENZA – Inti Temmen fil-Ħares? (Horizons, 2014)
IX-XAFRA TAD-DESTIN – L-Imdina 1565 (Horizons, 2015)
SKJAVA …Fil-Ktajjen tal-Imħabba (Horizons, 2016)
KONVOJ – Il-Ġrajja li Naf Jiena Biss! (Horizons, 2017)
L-EWWEL PREŻENZA – L-Imħabba tal-Ħares Ma Tmut Qatt! (Horizons, 2018)
EROJ – Mħabba u Qlubija fis-Sette Giugno (Horizons, 2019)

J.A. Consiglio
Ekonomija għal Kulħadd

Lino Cuschieri
Il-Professur Ġuzè Galea (1996) – mgħoddi ġentilment mis-Sa Marguerite Herrera

Paul J. Debono
Il-Waħx ta’ Marsaxlokk u Stejjer Oħra (2006)

Francis Ebejer
Ħitan (1974)
Meta Morna tal-Mellieħa, Vum-Barala-Żungarè, Karnival (1977)
Requiem għal Sieħbi Faxxista, traduzzjoni ta’ Charles Briffa (2004)

Conrad Fenech
Dun Feliċ Demarco u l-Qarċilla fil-Karnival tal-1760 (2013)

Victor Fenech
Rakkonti Inkontri (Horizons, 2013)
L-Għorfa f’Tarf l-Irdum (Horizons, 2015) + ħames werrejjiet
Jiena Kamra Kerha (KKM, 2015)
Jiena Kewkba Ċkejkna (KKM, 2015)
Doreen Micallef – il-poeżiji – il-konferenza (editur) L-Akkademja tal-Malti / Klabb Kotba Maltin (2015)
Ir-Rewwixta tal-Ilsiera (komik Sagħtar)
Ġanmarì (komik Sagħtar)
Hekk se jkun Għada? / Viku Mason (komik Sagħtar)
Monroi (komik Sagħtar)
Żewġ stejjer Western (komik Sagħtar)
Ir-Rikkieba tas-Smewwiet (komik Sagħtar)
PS – il-muża mħallta (Horizons, 2018)

Audrey Friggieri
Avventuri mill-klassi ta’ Miss Abrożja Pulis Kiftaranipenġini (Merlin, 2013)
Stejjer li ma jitwemmnux mill-klassi ta’ Miss Ambrosia Pulis Kiftaranipenġini (Merlin, 2016)
L-istorja li rrakkuntat Nina (Horizons, 2016)

Oliver Friggieri
Fl-Għarbiel (l-ewwel ġabra) (1976)
It-Tifkira tal-Assedji (taħdita tas-7 ta’ Settembru 1987) – żewġ kopji

Joe P. Galea
O Għatx Imkebbes Fjamma – Lirika mill-Ermitaġġ 1996-2005 (2007)

Lawrence Gatt
Il-Qlugħ Aħmar u 31 Novella oħra (2016)

Joseph M. Ghigo
Miexi Lejn id-Dawl – Ġabra ta’ Tifkiriet Personali (2006)

Maria Grech Ganado
Skont Eva (2001)
Cracked Canvas – poeżiji (2005)
Fil-Ħofra Bejn Spallejha (2005)
Mint Sauce (2008) Jan Fortune-Wood (ed.)
The Visitors (2010) Jan Fortune-Wood (ed.)
Jericho & other stories and poems (2012) Jan Fortune-Wood (ed.)
Taħt il-Kpiepel ta’ Għajnejja (2014)
Les Citadelles – revue de poésie (2005); (2008); (2010); (2015)
La Europa de las Escritoras 28.28 (2015) Nieves Alvares Martin (ed.)

Għaqda tal-Malti – Università
Ġużè Bonnici – in-novelli (2007)
Leħen il-Malti, għadd 32, Sena LXXXII (2013)
Leħen il-Malti, għadd 33, Sena LXXXIII (2014)
Leħen il-Malti, għadd 34, Sena LXXXIV (2015)
Taħżiż 1 (2013)
Metamorfosi
Taħżiż 3

Għaqda Kittieba Żgħażagħ
Antoloġija (1967)
Is-Sejħa tal-Kitba – Antoloġija (1973)
EkuAntoloġija (1975)

Għaqda Letterarja Giovanni Curmi (Skola Sekondarja Ogħla, Naxxar)
Fjammi (2004)

Għaqda Letterarja Maltija
Bukkett Imżewwaq – Antoloġija (1955)
Ħannieqa Ġawhar – Antoloġija (1965
20 Rebbiegħa  – Antoloġija (1971)

Għaqda Poeti Maltin
Arkadja – ġabra ta’ poeżiji (2004)

Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti
10 Snin ta’ Ħidma (2005-2015) (2 kopji)

Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb
Rapport Annwali 2015

Albert Howard Madiona
Taħbil il-Moħħ (2014)

Fabian Mangion
Il-Ħajja Mtemma Ħesrem ta’ Saċerdot Senglean Għaref
– Kan. Prof. Dun Ġwann Theuma Relf (2015)

George Mercieca
L-Għanja taċ-Ċinju – Poeżiji (2006)

Charles Mifsud
Għanjiet il-Qalb (2013)
Tnejn Flimkien (2003)
In-Nisġa tal-Għanja (2006)
Il-Blata Tiegħi (2011)
Tnejn Flimkien

Franz Mifsud
Minn San Stiefnu sal-Milied (1992)

Giuseppe Mifsud Bonnici
Il-Mixja tal-Ħajja (1997)

Maurice Mifsud Bonnici
Ħmistax-il sena anniversarju tal-Għaqda tal-Pensjonanti tat-Telemalta
Mill-Bikri għall-Imwaħħar (1996)
Bushido: Ħajku/Haiku (2002)
Gwerra ta’ Mħabba (2005)
Kassjopea (2006)
Il-Ħares taz-Ziju Daddu u novelli oħra (2007)
L-Għanja tal-Limerikki – intaffu d-dwejjaq (2007)
Weraq Sfajjar fix-Xagħri
Id-Debħa tal-Fejqan

Laurence Mizzi
Inkwiet u Qaddisin (1976)
Dħaħen tal-Gwerra (1974)

Mark Montebello
Bejn ix-xieraq u l-għelt – L-istruttura kjażtika tal-‘Kantilena’.

Manwel Pace
Tliet Ġawhriet – poeżiji miġbura minn Joseph Pace (2015)

Therese Pace
Arpeġġi (2003)
Meta Tkellimni Hi… (2011)

Ġorġ Pisani
Għana Bikri u Għana Waħħari (2006)

Bertram Portelli
Jerġgħu Jsiru Tfal (2013)
Il-Polz li Baqa’ Jħabbat (2014)
Omm ta’ Bosta Wlied – minn Bir Miftuħ sal-Gudja (2014) (editur)
L-Aħħar Majnata (2016)

Emmanuel Portelli
Bluha taż-Żgħożija (2005)

Alfred M. Previ O.P.
Il-Ħidma Letterarja ta’ Ninu Cremona (1972)

Yana Psaila
L-Imħabba tal-Istilla Polari – Poeżiji Romantiċi (2013)
Frażjarju Malti-Russu (2013)
Vladimir Vysotsky in New Translations (2014) – traduzzjoni
Vladimir Vysotsky: Fil-Baħar tad-Dmugħ (2015) – traduzzjoni

Charles Daniel Saliba
Maltese for Foreigners – Maltese Grammar Essentials (in context 2) (2016)
Gwida għall-Malti Komunikattiv (2016)

Wiġi Saliba
Għalik Imxennaq Jiena

Rita Saliba
Inżul ix-Xemx (2011) Merlin
Bella Berger (2013) KKM
Satin (2014) Horizons
In-Naffar li xtaq itir (2015) Horizons
Il-Buffu Mistħi (2016) Horizons – Sensiela Il-Ktieb Ħabib Dejjem
Weraq tal-Fidda – stejjer u versi għat-tfal (2016) Horizons – Sensiela Il-Ktieb Dejjem Ħabib
Il-Kulur tal-Lellux BDL (2016)
Żiffa Mqarba f’Ħal Buffura BDL (2016)
Damask (2017)

Salv Sammut
Tħarbix – Poeżiji (2013)
Staqsi lir-Riħ (2010)
Fid-Dell tal-Pellikan (2016)
Ir-Raġel Stramb milgħub minn mara (2017)
Ix-Xirka tal-Beati Paoli (2019)
Tqanqil (2019)

Patrick Sammut
Temi f’ “Il-Poeżija Maltija” u lil hinn (2007)
Tieqa fuq kittieba Maltin (it-tieni edizzjoni, 2012)
Tieqa fuq kittieba Maltin – Ktieb ta’ Taħriġ 1 (2013)
Tieqa fuq kittieba Maltin – Ktieb ta’ Taħriġ 2 (2014)

Andrew Sciberras
Poeti Kontemporanji Mgħoddija mill-Għarbiel (l-awtur, 2018)

Olvin Vella
Dawl ġdid fuq Vassalli (2004)

Doris Vella Camilleri
L-Għarusa tal-Mosta (2012)
The One That Stayed Behind

Vincent Vella
Bagalja Ħolm (2005)

Oscar Wilde
Ir-Ritratt ta’ Dorian Gray (traduzzjoni ta’ Alfred Palma) (2005)

Michael Zammit
Għana ’l Hena (2005)

Joseph Zammit Tabona
Qniepen l-Għaxija (2014) Book Distributors Limited
A Songbook for Mdina and other poems (poeżiji bil-Malti u bl-Ingliż) (2007) University
Printing Unit
Is-Serqa ta’ San Ġiljan (2013) Book Distributors Limited
L-Għanja tal-Imdina (2003) University Printing Unit
Collected Lyrical Poetry (2016)
L-Għanja tal-Imdina (2000) (manuskritt)

Tarċisju Zarb
Solitudnijiet Imkenna (2018)

Dwardu Zarb
Alla, il-Kosmos u l-Bniedem (2002)
Mat-Taqlib taż-Żmien (2002)
L-Għarusa tal-Mosta – Leġġenda Maltija f’ħames atti (2003)
Tħejjija għal Mewt Epika u Sunetti oħra (2007)

Fr. Peter Serracino Inglott – Quddiesa tal-Funeral, Knisja Arċipretali San Pawl Nawfragu, Valletta – 23.03.2012
The President’s Forum – ‘Lejn Għarfien ta’ Malta fi Żmienna’ – 9.04.2011
The European Union Prize for Literature (2010)

Ġużi Mallia – lista ta’ xogħlijietu (dattoskritti) mogħtija lill-Akkademja tal-Malti f’Settembru 2012.

Nru Titlu Dettalji
Mill-Imrar għall-Ħlewwa (1946) Novelli (pubblikazzjoni)
Is-Soru l-Bajda Rumanz ta’ Francis Marion Crawford
Arranġamenti Radio-thriller ta’ T.D. Webster adattat għax-xandir
Tfal Qalbiena SBU (Marzu 1961- )
Tlieta Praspar Waħedhom Serje ta’ stejjer għall-programm tat-tfal fuq it-tv
01 Il-Ġnien ta’ Allaħ – l-ewwel ktieb Traduzzjoni ta’ The Garden of God ta’ Robert Hichens
02 Il-Ġnien ta’ Allaħ – it-tieni ktieb Traduzzjoni ta’ The Garden of God ta’ Robert Hichens
02 L-Avventuri ta’ Qajżu l-Bajżu Traduzzjoni tax-xogħol ta’ Alison Uttley
03 Il-Ġnien ta’ Allaħ – it-tielet ktieb Traduzzjoni ta’ The Garden of God ta’ Robert Hichens
03 Il-Lampa ta’ Aladdin Adattament għax-xandir
03 Qajżu l-Bajżu Traduzzjoni tar-rumanz ta’ Alison Uttley
04 Il-Ġnien ta’ Allaħ – ir-raba’ ktieb Traduzzjoni ta’ The Garden of God ta’ Robert Hichens
04 L-Avventuri taż-Żarmuġa l-Griża (1) Traduzzjoni tar-rumanz ta’ Alison Uttley
05 Il-Ġnien ta’ Allaħ – il-ħames ktieb Traduzzjoni ta’ The Garden of God ta’ Robert Hichens
05 L-Avventuri taż-Żarmuġa l-Griża (2) Traduzzjoni tar-rumanz ta’ Alison Uttley
06 L-Avventuri ta’ Xnagg u Xrina Traduzzjoni u adattament għax-xandir tax-xogħol ta’ Alison Uttley
07 Stejjer Adattati għax-xandir u moqrija fil-programm tat-tfal
08 Stejjer Traduzzjonijiet
09 Ħrejjef minn kullimkien Adattati għax-xandir
10 Ħrejjef Drammatizzati (ħrejjef ta’ artijiet oħra)
12 Ħrejjef tas-Sħarijiet (2) Traduzzjoni tal-ħrejjef ta’ Jacob u Wilhelm Grimm
14 Xogħljiet Oħra Adattamenti għax-xandir
15 Essays Ixxandru fuq ir-Redifussion u xi wħud dehru fil-paġna letterarja ta’ Il-Berka u fil-Leħen il-Malti (1939)
16 Xandiriet Speċjali għall-Iskejjel Primarji SBU
19/16 (?) Il-Funzjonijiet tal-Ġimgħa l-Kbira (1981) Adattati għall-Parroċċa u l-Knisja l-Ġdida ta’ Santa Venera
17 Nies Magħrufa SBU
19 Ħrejjef minn Artijiet Oħra SBU (1957-1959)
21 Novelli Drammatizzati Adattati għax-xandir
22 Radio Features Marjani
23 Radio Features (1)
24 Radio Features (2)
25 Mill-Folklor Malti SBU
26 Ħrejjef Maltin SBU
27 Is-Seklu Għoxrin SBU (Ottubru 1966)
28 Storja Soċjali SBU skejjel primarji (Ottubru 1968)
29 Ġrajjiet Importanti tas-Seklu XX SBU skejjel primarji (1969-1970)
30 Praspar ta’ Ġaħan Drammatizzat għat-tfal
31 Film Scripts Scripts ta’ filmati għax-xandir
32 Avventuri ta’ Xmun in-Nannu Rumanz ta’ Enid Blyton adattat għax-xandir
34 Wiġi Radju kummiedji
35 Ħames radjudrammi: L-Eremit Ġappuniż; X’minnkom, intom fejn intom?; Erba’ jdejn; Minn Ħalq il-Mewt; Il-Vjaġġ tat-Tliet Slaten Maġi Traduzzjoni u addatati għax-xandir
37 Il-Kantant Komiku Adattament ta’ The Singing Fool ta’ Hubert Dail (Al Jolson)
38 Id-Dar li Nħarqet Adattament għax-xandir tar-rumanz ta’ Enid Blyton
39 Il-Misteru tal-Qattus li Jisparixxi Adattament għax-xandir tar-rumanz ta’ Enid Blyton
41 Il-Misteru tal-Ittri Anonimi Adattament għax-xandir tar-rumanz ta’ Enid Blyton
42 Il-Misteru tal-Ġiżirana l-Mitlufa Rumanz ta’ Enid Blyton adattat għax-xandir
43 Il-Misteru tal-Ħalliel Inviżibbli Adattament għax-xandir tar-rumanz ta’ Enid Blyton
44 Il-Misteru tad-Dar Moħbija Adattament għax-xandir tar-rumanz ta’ Enid Blyton
45 Norman u Henry Bones Radjudramm għat-tfal ta’ Anthony C. Wilson
46 Norman u Henry Bones Radjudramm għat-tfal ta’ Anthony C. Wilson
47 Tluq Misterjuż Traduzzjoni ta’ avventura ta’ Norman u Henry Bones miktuba minn Anthony C. Wilson
48 Kastell fid-Dawl tal-Qamar Traduzzjoni ta’ Radio Detective Play ta’ Anthony C. Wilson
49 Korrispondent Speċjali Traduzzjoni u adattament ta’ serial play ta’ Geoffrey Morgan
50 Il-Gżira tat-Teżor Traduzzjoni ta’ Ġużi Mallia. Adattament għax-xandir minn Garry Lyle tar-rumanz ta’ R.L. Stevenson, Treasure Island
52 Il-Ġnien ta’ Allaħ Traduzzjoni tar-rumanz ta’ Robert Hichens
54 Il-Familja Żvizzera Robinson Traduzzjoni ta’ Swiss Family Robinson ta’ J.D. Wyss
55 Tlitt Itfal Iħarsu fis-Sema Traduzzjoni ta’ Tre Fanciulli Guardano in Cielo ta’ Paolo Liggeri
56 Allan Quatermain Traduzzjoni ta’ Allan Quatermain ta’ Sir H. Rider Haggard
57 Il-Gżira tat-Teżor Traduzzjoni ta’ Treasure Island ta’ Robert Louis Stevenson
58 Lureta Traduzzjoni ta’ kummiedja fi tliet atti ta’ Silvio Benedetti
59 Żbalji ta’ Lejla She stoops to conquer – kummiedja f’ħames atti ta’ Oliver Goldsmith
60 Poeżiji ta’ Ġużi Mallia
61 Il-Qamar f’Nofsinhar Adattament ta’ serje ta’ stejjer dwar tfal mid-dinja kollha miktuba u moqrija fuq id-Deutsche Welle minn Carl Fox-Duering
62 Minn Ħalq il-Mewt Come Alive ta’ Ronald Dawson ibbażat fuq id-dramm ta’ William Kendall Clarke
63 It-Tifla tal-Purtinar Traduzzjoni tar-rumanz ta’ Carolina Invernizio
65 Ir-Rieda ta’ Allaħ Traduzzjoni tar-rumanz ta’ Kathleen Rhodes
67 Il-Prezz tal-Imħabba / Iż-Żewġ Surġenti Traduzzjoni u adattament tad-dramm La Morte Civile ta’ Paolo Giacometti / Adattament għar-radju ta’ A. Adam.
68 Ix-Xmara Radjudramm ta’ Dragoljub Jeknic
70 Il-Mixli fl-Iżbarra Edgar Lustgarten (radjudramm)
73 Is-Soru l-Bajda Rumanz ta’ Francis Marion Crawford addattat għax-xandir
74 L-Avventuri ta’ Qajżu l-Bajżu Stejjer – adattamenti minn storja ta’ Alison Uttley
75 Ir-Rieda ta’ Allaħ Rumanz ta’ Kathlyn Rhodes addattat għax-xandir
76 Delitt Waqt Telefonata Rumanz ta’ ‘Sapper’ drammatizzat bil-Malti f’disa’ episodji
77 Vendetta Rumanz ta’ David Graeme drammatizzat bil-Malti

Letteratura Maltija għat-Tfal fix-Xandir Giulio Spiteri – Teżi għall-B.A. (Ġen.) B. Ed. (Hons.)

KOTBA MIĠBURA MILL-KOLLEZZJONI ĠUŻÈ CHETCUTI

Agius, Emanuel: Għomor ta’ Bniedem (?)

Aquilina, Ġużè: Studji Kritiċi Letterarji (1949) / (1969)

Bianchi, Carmel: Mill-Qalba tar-Raħal (1980)

Buontempo, Amante (traduttur): L-Imitazzjoni ta’ Kristu (3) (1948)

Busuttil, P. Anġeliku M.: Santa Tereża ta’ Ġesù (1982)

Buttigieg, Anton: Qasba mar-Riħ (1977) (bin-notamenti personali ta’ Ġużè Chetcuti)

Cachia, Pawlu/Flores, Charles/Xuereb, Charles: Kalejdoskopju – poeżiji (1969)

Chetcuti, Ġużè: Fra Martin u novelli oħra (1961)

Chetcuti, Ġużè: Melita Invicta (1945)

Chetcuti, Ġużè: Traduzzjonijiet u Komponimenti (it-tielet edizzjoni, 1962) / (il-ħames
edizzjoni, 1968)

Chetcuti, Ġużè: Imħuħ Morda (?)

Cremona, Ninu: Tagħlim fuq il-Kitba Maltija – it-tieni ktieb – it-tmien edizzjoni (1964)

Cremona, A: Mis-Siġra ta’ Ħajti – Weraq mar-Riħ (1970)

Farini, Aldo: Għar Ħasan u Ħrejjef Oħra (traduzzjoni – Ġużè Chetcuti – 1998)

Frendo, Henry/Friggieri, Oliver: Malta – Culture and Identity (1994)

Għaqda ta’ Qari Tajjeb: Via Sagra (1953)

Galea, Ġużè: Meta Nħaraq it-Tijatru (1946)

Hull, Geoffrey: The Malta Language Question (1993)

Mercieca, George: Il-Bniedem Misteru (1972)

Mintoff, Dijonisju ofm: Il-Franġiskaniżmu (1960)

Mintoff, Dijonisju ofm: Il-“Għanja tax-Xemx” fil-Malti (?)

Mizzi, Laurence: Għall-Ħolma ta’ Ħajtu (edizzjoni riveduta, 1983)

Pellegrini, V.M.: Dio e l’Uoma (Laus Vitae) (1949)

Pellegrini, V.M.: Il-Martri (?)

Reginald Vella Tomlin: Qtar il-Qalb (1954)

Sammut, V. & Ġ.: Għadajjar – poeżijiet (1973) edizzjoni Farid il-Għamra

Sammut, V. & Ġ.: Ilqugħ fil-Miġra (1974)

Saliba, Paul: Irwiefen taż-Żgħożija (1980)

S.D.C.: Dun Ġorġ 1880-1962 (1965)

Xerri, Ġużepp (traduttur): L-Imitazzjoni ta’ Kristu (4) (1948)

Zammit, George: An Approach to Manzoni’s ‘I Promessi Sposi’ (1963)

Zammit, Frank: Il-Ballata tal-Maltin ta’ New Caledonia (1988)

Xuereb, Victor (traduttur): Omeru – L-Odissea (1989)

Ħalli kumment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.