L-Għaqda Kittieba tal-Malti fl-1938

Ritratt meħud fl-Osborne Hotel fit-30 t’Awwissu 1938.


Ara min huma wieħed wieħed


Niżżel ‘l isfel u ssibhom innumerati biex tidentifikahom …

Min huma …

1 ~ Nikol Biancardi

2  ~ R. Mifsud Bonnici

3 ~ A.V. Vassallo

4 ~ John F. Marks

5 ~ Ġużè Bonnici

6 ~ Ninu Cremona

7 ~ T. Borg

8 ~ Geo. J. Ransley

9 ~ Patri Henry Born

10 ~ Franġisk Saver Caruana

11 ~ Ivo Muscat Azzopardi

12 ~ Dun Karm

13 ~ Ant. G. Said

14 ~ Rużar Briffa

15 ~ Ġużè Galea

16 ~ Ġorġ Pisani

17  ~ Ġużè Chetcuti

18 ~ E.B. Vella

19 ~ Kelinu Vella Haber

20 ~ Karmenu Vassallo