Meta l-Maltin għażlu d-demokrazija fi żmien l-Imblokk: tagħrif ġdid u straordinarju fl-Arkivju Nutarili

L-Akkademja tal-Malti, l-Arkivju Notarili u l-Kunvent tal-Karmnu

Organizzaturi: Dr Olvin Vella u Patri Charló Camilleri