Category Archives: Uncategorized

EspRimi

Għadha kemm ġiet reġistrata uffiċjalment Assoċjazzjoni ġdida bħala NGO bl-isem ta’ Assoċjazzjoni EspRimi. Din l-Assoċjazzjoni hi multidixxiplinali u volontarja mwaqqfa bil-għan “li tipproponi u tħeġġeġ l-espressjoni ta’ metodi ġodda u ħielsa tas-sentimenti u tal-aspirazzjonijiet tal-membri tagħha kif ukoll ta’ mistednin … Continue reading

Posted in Uncategorized | 1 Comment

Midalja tad-deheb “Ġieħ L-Akkademja tal-Malti”

Reġa’ wasal iż-żmien li l-Akkademja tal-Malti tonora b’midalja tad-deheb lil dik il-persuna li tul ħajjitha tkun ħadmet bis-sħiħ u tat kontribut eċċezzjonali biex jiżdied l-interess fl-ilsien Malti u l-letteratura tiegħu. Fil-jiem li ġejjin l-imsieħba tal-Akkademja tal-Malti  se jkunu qed jinnominaw … Continue reading

Posted in Uncategorized | 1 Comment

Taħt Sema Malti

Fl-edizzjoni ta’ nhar il-Ħadd, 20 ta’ Awwissu “Taħt Sema Malti” jagħti ġieħ lill-Akkademja tal-Malti u mal-mistieden Sergio Grech, li għadu kemm inħatar Uffiċjal għar-Relazzjonijiet Pubbliċi, Charles Coleiro — li hu wkoll membru tal-Akkademja — jiddiskuti u janalizzaw flimkien il-ħidma li … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

    Pre-Festival Events Sunday 20th August, at 8.00pm | Blitz, 68 Triq Santa Luċija, Valletta High Literature / Pop Culture Moderator: Ramona Depares. Speakers: Zoë Skoulding, Immanuel Mifsud, Arvis Viguls, Asja Bakić.   Tuesday 22th August, 8.00pm, Malta School of Art, 106, Old Bakery Street, … Continue reading

Posted in Uncategorized | 1 Comment

“Bi prontezza aneddottali mill-aktar elevata, Rita Saliba terġa’ ssallabna b’ġabra ġdida ta’ stejjer mhux minn tas-soltu. In-narattiva ta’ Rita f’din il-ġabra tinstema’ miġjuba minn latmija misterjuża li hi biss taf it-triq lejha. F’dawn il-kronaki, Rita tħit il-konkret mal-immaġinattiv jew dak … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Minsi fuq wara nett tal-klassi, Marwan ma setax ma joħlomx b’Yarmouk, jisħet dakinhar li tqaċċat minn għeruqu biex sab ruħu f’pajjiż mhux tiegħu, fi skola mhux tiegħu, ma’ ħbieb li mhux ħbiebu. Id-dar hemm ommu. Ommu biss, il-ħolqa waħdanija ma’ … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Il-qarrej jiltaqa’ wiċċ imb wiċċ ma’ aktar minn kittieb u poeta Malti, parti kbira minnhom għadhom jiktbu  fil-preżent. Kif bdew jiktbu? Fejn għexu fl-imgħoddi,  x’jiftakru minn dan, x’ħalla l-ikbar marka fuqhom,  u fejn jgħixu llum? Min huma dawk il-kittieba li … Continue reading

Posted in Uncategorized | 1 Comment