L-Akkademja tal-Malti fuq il-kwistjoni bejn l-għalliema tal-Malti u l-Ministeru tal-Edukazzjoni

L-Akkademja tal-Malti turi d-dispjaċir tagħha li l-kwistjoni bejn l-għalliema tal-Malti u l-Ministeru tal-Edukazzjoni ma ngħalqitx, bir-riżultat li hemm inċertezzi fuq l-eżamijiet annwali tal-Malti fl-iskejjel statali medji u sekondarji. L-Akkademja tinnota li fil-kwistjoni hemm ukoll l-għalliema tal-Matematika u l-eżamijiet ta’ dan is-suġġett. 

L-Akkademja temmen fix-xogħol imprezzabbli li jagħmlu l-għalliema tal-Malti u tħeġġeġ lill-awtoritajiet biex isibu soluzzjonijiet meħtieġa malajr kemm jista’ jkun biex ħwejjeġ bħal dawn ma jerġgħux iseħħu.

Sergio Grech
Uffiċjal għar-Relazzjonijiet Pubbliċi

06.06.2019

One thought on “L-Akkademja tal-Malti fuq il-kwistjoni bejn l-għalliema tal-Malti u l-Ministeru tal-Edukazzjoni

  1. Ir-rieda tajba m’hemmx isbah minnha. Fejn ikun hemm ir-rieda tajba, miz-zewg nahat jew aktar, ikun hemm soluzzjoni. Ma jridx ikun hemm tnassis minn taht u mbuttaturi biex il-huggiega tikber aktar u thaggeg izjed. Ghax inkella, ebda soluzzjoni ma tigi fis-sehh. Fuq TVM smajt li l-ezamijiet tal-Malti u l-Matematika xorta se jsiru. Il-gid tal-istudenti ghandu jibqa’ jitqies prijorita’. Grazzi Sergio tat-twassila.

    B’Imhabba:

    mario

    Like

Ħalli kumment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.