Ilhom sena jitolbu kanzunetta bil-Malti fil-kunċert ta’ Joseph Calleja

Joseph CallejaEntitajiet u għaqdiet li jaħdmu biex iġibu ‘l quddiem il-qagħda tal-Malti fl-oqsma kollha tal-ħajja, ilhom aktar minn sena jwasslu s-suġġerimenti u l-kritika tagħhom dwar in-nuqqas ta’ kanzunetti bil-Malti fil-kunċert ta’ Joseph Calleja.

F’ittra li ntbagħtet lill-organizzaturi wara l-kunċert ta’ Joseph Calleja s-sena li għaddiet, l-Akkademja tal-Malti pprotestat li fil-kunċert ma tkantatx kanzunetta bil-Malti.

Is-Segretarju tal-Akkademja tal-Malti Joseph P. Borg iddeskriva l-kunċert ta’ Calleja bħala manifestazzjoni mużikali mill-aqwa, meqjus bħala vetrina mill-isbaħ tal-kultura Maltija.

Żied jgħid li l-Akkademja taf kemm it-tenur Malti għandu għal qalbu l-kultura Maltija, u “għaldaqstant ma tagħmilx sens li titħalla barra l-lirika bil-Malti f’kunċert organizzat f’Malta u li fih tkantaw tant kanzunetti b’ilsna differenti quddiem udjenza Maltija.”

F’isem l-Akkademja, Borg qal lill-organizzaturi li jekk se jkomplu jorbtu l-kunċert mal-impenn kulturali, huwa dmir tagħhom li ma jħallux il-lirika bil-Malti barra.

Din l-ittra kienet issegwi oħra li ntbagħtet mill-istess Akkademja qabel il-kunċert tal-2014, li fiha l-Akkademja tal-Malti esprimiet is-sodisfazzjon tagħha f’isem il-Maltin meta ġiet inkluża l-kanzunetta Xemx.

L-Akkademja kienet qalet li dan taha x’tifhem li fil-kunċerti futuri kienu se jibdew jiġu inklużi kanzunetti bi lsienna.

Esprimiet it-tama tagħha li din ma kinitx konċessjoni ta’ darba, imma xhieda ta’ maturità li twassal għal apprezzament ġenwin tal-ilsien Malti.

Ilbieraħ ma’ Newsbook.com.mt, Michael Spagnol li hu l-amministratur tal-paġna Kelma Kelma fuq Facebook, qal li “għalkemm il-kunċert hu avveniment mużikali mill-aqwa li saħansitra jagħti opportunità lil kantanti u gruppi Maltin, hi ħasra li fi spettaklu minn kantanti Maltin għall-Maltin ma tkantawx kanzunetti bil-Malti.” Saħaq li “jekk Joseph Calleja jrid tassew jippromwovi lil Malta mal-barranin, ikun xieraq li jippromwovi wkoll il-lingwa u l-kanzunetta Maltija.”

L-organizzaturi tal-kunċert għadhom ma qalux jekk hux se jinkludu kanzunetti bil-Malti fil-kunċerti li jmiss ta’ Joseph Calleja.

3 thoughts on “Ilhom sena jitolbu kanzunetta bil-Malti fil-kunċert ta’ Joseph Calleja

 1. Kemm nifilħu nkunu ‘barranin’ f’pajjiżna. Jidhirli li dak li jissejjaħ Ambaxxatur tal-Kultura Maltija qed jinqos bil-kbir jekk jibqa’ fommu sieket u jiftħu biss għall-kelma BARRANIJA fil-mużika. Fejn baqa’ l-Moviment għal Malta Maltija?!

  Like

 2. Naqbel perfettament mas-Segretarju Joseph P. Borg u l-bqija tal-Akkademja tal-Malti li f’kunċerti kbar bħal dawn, il-Malti m’għandux ikun mogħti l-ġenb.

  Magħkom b’solidarjeta’.

  B’Imħabba:

  mario

  Like

 3. Nista’ nobsor kemm hi kbira l-injoranza ta’ bosta u bosta Maltin dwar l-gharfien tal-kanzunetta (jew ghanja) bil-Malti, ibda bil-lirika ta’ Oliver Friggieri u Joe Friggieri u muzika ta’ Charles Camilleri, ta’ Walter Micallef, ta’ Corrazon… u ghadd sabih ta’ kanzunetti tal-Ghanja tal-Poplu,.. u l-kantati “L-Ghanja ta’ Malta” “Rewwixta” “Pawlu ta’ Malta”… mela ghandu x’jaghzel it-tenur Malti J. Calleja !
  izda hemm hi l-istmerrija lejn dak li hu Malti !
  Qatt ma hassejtni zghir fost nies ta’ kultura Franciza u li fiha trabbejt ghax nitkellem bil-Malti u nikteb bil-Malti; bil-kuntrarju hassejtni kburi bl-Ilsien sabih taghna l-Maltin (ta’ Barra) ! Veru hasra din l-injoranza tal-qawwa tal-letteratura Maltija, tal-kitba bil-Malti. Hemm bzonn infarfru minn fuqna l-mentalita ta’ inferjorita ha nintebhu b’dak li hu taghna u taghna biss.
  Guze’ Cutajar minn Lyon Franza

  Like

Ħalli kumment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.