One thought on “Filmat fuq iċ-Ċentinarju fil-programm Malta u Lil Hinn Minnha

  1. M’ghandu jkun hemm ebda dubju, li c-centinarju ta’ L-Akkademja tal-Malti hu centinarju ta’ importanza magguri, ghax L-Akkademja mhux biss organizzat l-Ilsien Malti fi struttura serja, imma nfluwenzat sahansitra grajjiet ohrajn, politici,socjali,religjuzi,edukattivi,artistici-kulturali u bosta eventi ohrajn.

    Malta u Lil Hinn Minnha bix-xieraq kopriet dan ic-centinarju. Grazzi mill-qalb tat-taghrifa u Tislijiet mill-qalb.

    B’Imhabba:

    mario

    Like

Ħalli kumment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.