Kors dwar l-Arti tal-Kelma

Dan il-programm ta’ studju offrut mid-Dipartiment tal-Malti fl-Università ta’ Malta, iħarreġ lill-istudenti fid-diversi modi kif jistgħu jinterpretaw il-letteratura Maltija, kif jippreżentawha f’okkażjonijiet u f’xandiriet pubbliċi, u kif jadottaw u japplikaw il-mekkaniżmi figurattivi u stilistiċi tagħha fix-xogħlijiet kreattivi tagħhom. Il-ħiliet kollha mgħallma f’dan il-kors jikkonċentraw fuq l-arti tal-kelma studjata fid-diversi dimensjonijiet soċjali u kulturali tagħha, u f’rabta ma’ dixxiplini u forom ta’ arti oħra.

Aqra l-ktejjeb dwar dan il-kors

One thought on “Kors dwar l-Arti tal-Kelma

  1. Grazzi hafna tat-taghrif anness. Malta jibqa’ jkollha bzonn ta’ kittieba, hassieba, xandara, li jafu jwasslu xoghlijiethom, hsibijiethom u r-rapporti taghhom b’Malti tajjeb. Ma nistghux nghidu li nhobbu lil artna u lsienha, mbaghad niktbu ta’ kafkaf u nahsbu ta’ tigiega. L-Akkademja tal-Malti qed tkun kaptan mill-isheh fit-tregija tal-bastiment lingwistiku,grammatiku u letterarju ta’ pajjizna.

    B’Imhabba:

    mario

    Like

Ħalli kumment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.