IL-MALTI – ħarġa letterarja 2016

Il-Malti (2016) JPG

Mar għall-istampa. Din l-edizzjoni tinkludi x-xogħlijiet ta’:

POEŻIJI:
Beverly Agius
Carmel Azzopardi
Clifton Azzopardi
Mario Azzopardi
Rena Balzan
Charles Bezzina
Ġorġ Borg
Louis Briffa
Norbert Bugeja
Alfred Degabriele
Leanne Ellul
Victor Fenech
Joe Friggieri
Joe. P. Galea
Karmenu Mallia
Immanuel Mifsud
Albert Marshall
Daniel Massa
Therese Pace
Alfred Palma
Ġorġ Peresso
John Peter Portelli
Andrew Sciberras
Carmel Scicluna
 * * *
PROŻA:
Steve Borg
Lina Brockdorff
Sandro Mangion
Pierre J. Meilak
Laurence Mizzi
Rita Saliba
Alfred Sant
Vincent Vella
Trevor Zahra
* * *
TRADUZZJONIJIET:
L-Adulteri ta’ Golan Haji
Maqluba għall-Malti minn Clare Azzopardi u Albert Gatt
 *
L-Istennija
Maqluba għall-Malti minn Kit Azzopardi
 *
Il-Qattus
Ghassan Kanafani/Walid Nabhan
 *
L-Iben Addottat
Guy de Maupassant/Josette Attard
 *
Sunett Nru. 18 –
William Shakespeare/Alfred Palma
 *
llanto porIgnacio Sanchez Mejias
(Lamentazzjoni għal Ignacio Sanchez Mejias)
Federico Garcia Lorca/Therese Pace
 *
Silta minn Servitude et grandeur militaires ta’
Alfred de Vigny/Paul Zahra

 

 

Ħalli kumment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.