IL-MALTI LXXXVIII – ħarġa akkademika (2015)

IL-MALTI 2015 (qoxra) jpgDalwaqt ikun f’idejn l-imsieħba tal-Akkademja.

F’din il-ħarġa nsibu dawn l-istudji: “Ġużè Ellul Mercer: vuċi u spalla għar-ruħ fi kriżi” ta’ Olivia Borg; “Il-ġens grammatikali fil-Malti f’kuntest tipoloġiku u psikolingwistiku” ta’ Dr George Farrugia; “Il-vokali ‘i’ fil-bidu ta’ kliem rumanz: etimoloġika jew tal-leħen?” ta’ Reno Fenech; “il-pronunzju tas-suffiss pronominali ‘-aha’: studju soċjolingwistiku” ta’ Christina Sammut; “L-arti satirika fin-novelli ta’ Juann Mamo: minn realtà storika sa frattarija ta’ perspettivi” ta’ Dr Bernard Micallef u “L-Akkademja matul is-snin… (2009-2013)” ta’ Joseph P. Borg.

Il-qoxra: “Sejjieħ” ta’ Rita Saliba. Medja mħallta fuq tila, 2011.

Il-membri aġġornati fil-miżata tagħhom se jirċievu dan l-għadd fil-jiem li ġejjin. “Il-Malti” jista’ jinkiseb ukoll mingħand il-Klabb Kotba Maltin (Midsea Books Ltd), 68, Triq il-Karmelitani, Santa Venera.

Ħalli kumment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.