Festival Mediterranju tal-Letteratura ta’ Malta

23, 24, 25 ta' Awwissu 2018 Fori Manoel, Manoel Island - 8.00pm Programme 2018 Friday, 17 August, 10.00am, Gozo | Building a Story: Case Studies by Teodor Reljić Sunday, 19 August, 8.00pm | Round table discussion: Losing my Space: The Nature of Literature Monday 20 August, 8.00pm, Meet and Greet, for invited writers and volunteers, Studio Solipsis, Rabat Tuesday, 21 …

Prof. Albert Borg huwa l-President il-ġdid tal-Akkademja tal-Malti

L-Akkademja tal-Malti tirringrazzja lil dawk kollha li attendew u ħadu sehem fil-Laqgħa Ġenerali Straordinarja li saret f'Dar l-Ewropa, fl-20 ta' Lulju 2018 u tifraħ bil-ħatra tal-Prof. Albert Borg bħala l-President tagħha. Ħarsa mill-qrib dwar Prof. Albert Borg bis-saħħa tas-suppliment speċjali li ħareġ mal-ħarġa numru 17 ta' l-aċċent: http://ec.europa.eu/translation/maltese/magazine/documents/laccent_sup-special_17_mt.pdf

Deċiżjoni kif l-Ingliż għandu jinkiteb fil-Malti

Il-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti ddeċieda dwar kif għandu jinkiteb il-kliem mill-Ingliż li daħal fil-Lingwa Maltija. Id-deċiżjoni se ssir uffiċjali meta tiġi ppubblikata fil-Gazzetta tal-Gvern. Is-Segretarju ta’ kumitat fi ħdan il-Kunsill, George Farrugia, qal li mhux se jinħarġu listi li wieħed għandu jimxi fuqhom, iżda se jiġu ppubblikati tliet prinċipji bażiċi li wieħed għandu jimxi magħhom. …

Vokazzjoni jew Konfużjoni?

Il-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol irid idaħħal tliet eżamijiet tal-Malti, Ordinarju, Vokazzjonali u għall-Barranin, fl-aħħar tal-iskola sekondarja. Danse joħloq konfużjoni kbira fl-iskejjel u fost l-istudenti. Jekk verament irid jgħin lil aktar studenti biex jgħaddu, irid isaħħaħ it-tagħlim tal-Malti u jinvesti f’aktar riżorsi, mhux jifframmentah u jħawwad l-imħuħ ta’ kulħadd. Il-Ministeru jrid jgħid pubblikament x’se jkun hemm differenti …

l-aċċent – is-17-il ħarġa

Nibdew din il-ħarsa lejn il-kontenut bis-suppliment speċjali li joffrilna intervista mal-Prof. Albert Borg, il-lingwista ta’ esperjenza kbira li għandu ħafna xi jgħid fuq il-lingwa Maltija llum u anke fuq dawk li jitkellmuha. L-ewwel taqsima toffrilna artiklu ma’ Reuben Degiorgio, il-kreatur tal-paġna Għidha bil-Malti, familjari ħafna ma’ dawk li jużaw il-media soċjali.  Interessanti wieħed jiskopri l-karattru …

It-Tagħlim tal-Malti f’Pajjiż Bilingwi

Stqarrija għall-istampa Dan l-aħħar il-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol ippropona bidliet fil-kurrikulu tat-tagħlim tal-Malti fl-iskejjel sekondarji li jagħmlu distinzjoni kemm bejn il-Malti kif jintgħallem bħalissa u l-Malti bħala lingwa barranija, kif ukoll bejn il-Malti ta’ xejra "akkademika" u l-Malti “applikat”. Aħna ma naqblux li ċ-ċittadini Maltin jagħmlu l-eżami tal-Matsec tal-ilsien nazzjonali tagħhom bħala lsien barrani jew …

Council: Amendments to law will take Maltese back 40 years

Maltese Language council accuses Education minister of refusing to consult with those most knowledgeable about Maltese language Maltese Language Council says proposed changes will erase 40 years of progress The Maltese Language Council is calling on the government and the opposition, not to go ahead with the proposed changes to the Maltese Language Act. In …