Il-Laqgħa Ġenerali Ordinarja 2021

Dr George Farrugia hu l-President il-ġdid tal-Akkademja tal-Malti.

L-Akkademja tirringrazzja lill-membri li għoġobhom jattendu u jieħdu sehem fil-Laqgħa Ġenerali tal-lum, id-9 ta’ Lulju.

Nawguraw lil Dr George Farrugia, il-President il-ġdid tal-Akkademja tal-Malti u lill-membri tal-Kunsill għas-sentejn li ġejjin.