Ir-Rikkezza tad-Djaletti, Jannar 2015

 

This slideshow requires JavaScript.

Nhar id-29 ta’ Jannar, 2015, f’Dar l-Ewropa, saret taħdita mill-Prof. Albert Borg dwar id-djalett.

Hawn min jaħseb li d-djaletti Maltin jinvolvu sempliċement il-pronunzja differenti ta’ dak li jissejjaħ “il-Malti Standard” (jew “il-pulit”). Fil-fatt l-istudju juri li mhux hekk, għax minn djalett għal ieħor insibu differenzi mhux biss ta’ pronunzja imma anki ta’ grammatika u ta’ lessiku. Ngħidu aħna, niltaqgħu ma’ dawn id-differenzi fil-forma tal-kelma (differenzi morfoloġiċi):

Singular        Plural (Malti Standard)               Plural (Djalettali)

torta                          torti                                                      torot (in-Nadur)

karozza                    karozzi                                                 kroroz (komuni Għawdex)

kutra                        kutri                                                     kwieter (Birkirkara)

farm                        farms                                                    friem (il-Magħtab)

 

jew ma’ dawn id-differenzi fil-lessiku li għandhom x’jaqsmu mal-ismijiet tal-friefet:

l-isem xjentifiku ta’ wieħed mill-friefet endemiċi tagħna huwa Papilio Machaon, bl-Ingliż ‘Swallow Tail’. Ħal Safi, l-Imqabba u l-Qrendi l-iżjed żewġ ismijiet popolari kienu kavallier u tal-lira(meta sar l-istudju). Il-Gudja, Ħad-Dingli u ż-Żurrieq l-isem l-iżjed komuni kien ir-re. Imma f’dawn l-inħawi kollha kien hemm ismijiet oħra inqas komuni, fosthom: tal-bużbież, gallina, tar-reġina, tal-fjuri, tal-fejġel, taż-żebbuġ, tal-għalqa, gardell, l-ikkulurit u tal-kaboċċi.

Fit-taħdita ssemmew differenzi oħra bejn id-djaletti Maltin.

ir-rikkezza tad-djaletti - Copy