Ħarġa Letterarja LXXX (2008) minn Anton Agius Muscat

IL-WERREJ

 • L-Editorjal

  Anton Agius Muscat

  POEŻIJI 

  Għal Ġorġ Pisani

  Joe Zammit Tabona

   

  Din Gżira Niexfa

  Clare Azzopardi

   

  Ersaqt lejn il-Baħar

  Charles Bezzina

   

  Passaġġi

  Ġorġ Borg

   

  Firenze

  Louis Briffa

   

  Riħet ix-Xemgħa

  John Caruana

   

  Jum ir-Riflessjoni

  Antoine Cassar

   

  Fjura Fqajra

  Carmel G. Cauchi

   

  Qatra

  Maria Grech Ganado

   

  Lill-Bufula ta’ fuq iz-Zuntier

  Maurice Mifsud Bonnici

   

  Tinsinix!

  Joe Zammit Tabona

   

  NOVELLI

   

  In-Nanna lbieraħ u Jien illum! – tifkiriet

  Lina Brockdorff

   

  L-Għaddas

  Alex Vella Gera

   

  Għassa

  Adrian Grima

   

  It-Tfajla tal-Ħolm

  Anne Marie Scerri

   

  Meta Tagħmel l-Ewwel Xita

  Trevor Żahra

   

  TRADUZZJONIJIET

   

  Ħajta Deni (Jordi Punti)

  Immanuel Mifsud

   

  Arnarstapi, l-Iżlanda (Susan Richardson)

  Simone Inguanez

   

  Ħuta (Aki Salmela)

  Simone Inguanez

   

  Ma Kellniex Triq Oħra (Roman Simić)

  Immanuel Mifsud

   

  Mediterran (Valerio Cruciani)

  Antoine Cassar

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.