Imkejjen imsemmija għal awturi Maltin

 

Monumenti:
Ġużè Aquilina
Anton Buttigieg
Ninu Cremona
Manwel Dimech 
Francis Ebejer
Ġużè Ellul Mercer
Ġużè Muscat Azzopardi
Ġorġ Pisani
Monsinjur Dun Karm Psaila
Monsinjur Pietru Pawl Saydon
George Stevens
Mikiel Anton Vassalli 
E. B. Vella
Nikola Zammit
Pawu Xuereb 

Skejjel (li issa ġew integrati f’Kulleġġi):
Ġan Franġisk Abela Junior College, l-Imsida
Liċeo Dun Ġużepp Zammit (Brighella), il-Ħamrun
Liċeo Mikiel Anton Vassalli, Tal-Ħandaq, Ħal Qormi
Skola Sekondarja Antonio Bosio, il-Gżira
Skola Sekondarja Dun Karm Psalia, Ħaż-Żebbuġ
Skola Sekondarja Ġużè Galea, Ħal Qormi
Skola Sekondarja Mons. P.P. Saydon, Iż-Żurrieq
Kumpless Ninu Cremona, ir-Rabat, Għawdex
Skola Sekondarja Sir Temi Zammit, l-Imtarfa
Skola Sekondarja Erin Serracino Inglott, Bormla
Skola Sekondarja Ġan Franġisk Agius de Soldanis, ir-Rabat, Għawdex
Skola Sekondarja Kanonku Paolo Pullicino, ir-Rabat, Malta
Skola Primarja A, Dun Alwiġ Micallef, iż-Żejtun
Skola Primarja Dun Frans Camilleri, il-Ħamrun
Skola Primarja B, E.B. Vella, il-Mosta
Skola Primarja Dun Karm Sant, Ħal Tarxien
Skola tas-Snajja’ tal-Bniet Mary Meylak, ir-Rabat, Għawdex
Skola Ogħla Giovanni Curmi, In-Naxxar

Ċentru tad-Drama Mikelanġ Borg, Tal-Pietà

Ġonna:
Herbert Ganado, il-Furjana
Juan Mamo, il-Marsa

Toroq imsemmija għall-Kittieba:

Il-Balluta: Triq Alfons Maria Galea

Il-Belt: Triq Mikiel Anton Vassalli

Il-Gżira: Triq Ġjaċint Tua, Triq Nazju Ellul

Il-Ħamrun: Triq Herbert Ganado, Triq Manwel Magri, Triq Ġwann Mamo, Triq Anton Buttigieg

Il-Kalkara: Triq Patri Mattew Sultana

Ħal Lija: Triq Robert Mifsud Bonnici, Triq Mario Agius, Triq Annibale Preca

Ħal Qormi: Triq Manwel Dimech, Triq Ġużè Muscat Azzopardi, Triq Ġużè Ellul Mercer, Triq Antonio Muscat Fenech, Triq il-Poeżija, Triq il-Proża

Ix-Xgħajra, Malta: Triq Dwardu Ellul

Iż-Żejtun: Triq Anton Buttigieg, Triq Frank Ghio, Misraħ Mikiel Anton Vassalli

Il-Mosta: Triq il-Poeta, Triq E.B. Vella, Triq Achille Ferris, Triq l-Innu Malti, Triq Mifsud Tommasi, Triq il-Poeta Nazzjonali, Triq Il-Poeżija, Triq Dun Karm Psalia, Sqaq Dun Karm Psalia 1 sa 4, Triq Vassalli, Sqaq Vassalli 1 sa 2, Triq Rużar Briffa

In-Nadur, Għawdex: Triq Agius de Soldanis

Ir-Rabat, Għawdex: Triq Manwel Dimech, Triq Ellul Mercer, Triq Agius de Soldanis, Sqaq Agius de Soldanis 1, 2

Pembroke: Triq Napuljun Tagliaferro, Triq L. Mifsud Tommasi, Triq il-President Anton Buttigieg, Triq Mons. Luigi Farrugia, Triq Giorgio Mitrovich, Triq Camillo Sciberras, Triq Luigi Billon

L-Iklin: Triq Karmenu Vassallo, Triq Dun Karm, Triq Ġużè Pesci, Trejqet il-Poeti, Triq Erin Serracino Inglott, Triq Richard Taylor, Triq Patri Marjanu Vella, Triq Robert Mifsud Bonnici, Triq Annibale Preca, Triq Ġużè Bonnici, Triq May Butcher, Pjazza Ninu Cremona, Triq Ġuże Ellul Mercer, Triq Alfons Maria Galea, Triq Ġwann Mamo, Triq Ġużè Muscat Azzopardi

Ħal Tarxien: Triq Dun Karm Sant, Triq Temi Zammit

Is-Siġġiewi: Triq Karmenu Vassallo, Triq in-Nirien, Triq it-Tabib Nikola Zammit, Triq Patri Ġużeppi Delia

Iż-Żurrieq: Triq Pietru Pawl Saydon

Il-Furjana: Triq Hannibal Scicluna

L-Imsida: Triq Antonio Bosio, Triq Victor Denaro, Triq Mikiel Anton Vassalli

Ta’ Xbiex: Triq Temi Zammit

Baħar iċ-Ċagħaq: Triq Anton Manwel Caruana

Ħal Balzan: Triq Ġużè Bonnici, Triq P.P. Castagna, Triq Patri Ġużè Delia,

Birkirkara: Triq Agius de Soladanis, Triq Patri Delia, Triq Alfons Maria Galea, Triq Ġużè Orlando

Ħad-Dingli: Triq Ġużè Ellul Mercer

Il-Fgura: Triq Wistin Levanzin, Triq Ġorġ Stevens, Triq Amabile Sisner

Ħal Għaxaq:  Triq Manwel Dimech

Gwardamanġa:  Triq Hookham Frere

Ħal Luqa: Triq Dun Ġużepp Micallef

Raħal Ġdid: Triq Ninu Cremona

San Ġwann: Triq Dun Frans Camilleri

Tas-Sliema: Triq Ġużè Cardona, Trejqet Emilio Lombardi, Triq Ġino Muscat Azzopardi, Triq Dun Karm Psalia, Triq Manwel Dimech

San Ġiljan: Triq Manwel Dimech, Triq Ivo Muscat Azzopardi

Santa Venera: Triq Agius de Soldanis, Triq Brighella

Wied il-Għajn: Triq Harry Born, Triq il-Miklem Malti, Triq Ġużè Pesci

Buġibba: Triq Harry Born

Libreriji:
Ġużeppi Pulis Montebello, iż-Żejtun

Lapidi:
Rużar Briffa (Il-Barakka ta’ Fuq), il-Belt
Flat ta’ Dun Karm, Triq l-Ifran, il-Belt
Dar ta’ Dun Karm – Ħaż-Żebbuġ
Dar ta’ Dun Karm – Tas-Sliema 
Meta ndaqq l-ewwel darba l-Innu Malti, il-Belt

Busti:
Anton Buttigieg (il-Qala, Għawdex)
Anton Buttigieg (il-Palazz ta’ Sant’Anton, flimkien ma’ tal-Presidenti l-oħra ta’ Malta)
Anton Buttigieg (il-Każin ta’ San Gejtanu, il-Ħamrun)
Dun Karm (il-Biblijoteka), il-Belt
Dun Karm (l-Università)
Ġorġ Mifsud-Chircop (ir-Razzett tal-Markiż Mallia Tabone, il-Mosta)
Ġorġ Pisani (ir-Rabat, Għawdex)
Ġan Piet Agius de Soldanis (Villa Rundle, ir-Rabat, Għawdex)
George Stevens (il-Fgura)
Mary Meilak (ir-Rabat, Għawdex)
Pawlu Xuereb (ir-Rabat, Malta)
Feliċjan Bilocca (il-Marsa)

Swali fl-Università:
Mikiel Anton Vassalli
Francis Ebejer
Erin Serracino Inglott
Pietru Pawl Saydon
Ġużè Aquilina

Spazji fl-Università:
Atriju Vassalli

Swali fl-Isptar San Luqa:
Sir Temi Zammit Ward G Infectious Disease Unit

Swali fir-Residenza San Vinċenz de Paule:
Kumpless Rużar Briffa

Swali oħrajn:
Sala Ġorġ Zammit, ir-Razzett tal-Markiż Mallia Tabone, il-Mosta

Pjazez:
Misraħ Patri Donat Spiteri, San Ġwann

DSC_0003 (3) (1)IMG_1178


Miġbura minn Sergio Grech
Aġġornata minn Rita Saliba

Ritratti: Trevor Żahra


Is-Sur Fons Maria Galea


Francis Ebejer


Ġużè Ellul Mercer


Ġużè Muscat Azzopardi


Mons. Pietru Pawl Saydon


Mikiel Anton Vassalli


E.B. Vella


Pawu Xuereb

 

Ħalli kumment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.