Rikard Mifsud Bonnici

Richard-Mifsud-BonniciMifsud Bonnici Rikard (1877—1948),  poeta axxetiku u rumanzier, twieled il-Mellieħa, bin Pietru Pawl u Virġinja Vassallo, tgħallem fl-Iskola tal-Gvern u fil-Liċeo, mal-istudju żied dak tal-Malti. Ma jingħaddux il-poeżiji li kiteb u ppubblika speċjalment fil-Il-Malti; membru fl-Għaqda tal-Kittieba tal-Malti, membru maħtur appostlu fil-M.U.S.E.U.M. taħt id-direzzjoni ta’ Mgr. Giorgio Preca. Miet fit-23 ta’ Settembru, 1948.

Ħalla għadd ta’ manuskritti fosthom: Santu Formosa, rumanz ippremjat fil-konkors imniedi mill-Gvern fl-1936, u Vokabularju Maltili ma laħaqx lesta qabel miet.

Pubbikazzjonijiet:
Kristoloġija, ġabra ta’ poeżiji tiegħu fuq Kristu
Kemm hi Ħafifa l-Ħajja tar-Ruħ (1937)

Ħalli kumment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.