Jum Dun Karm 2018

Din is-serata saret f’Palazzo De La Salle, Triq ir-Repubblika, il-Belt Valletta, nhar il-Ġimgħa 12 ta’ Ottubru 2018.

Il-Kumitat Festi Nazzjonali fi ħdan Festivals Malta flimkien mal-Akkademja tal-Malti jippreżentaw serata kommemorattiva f’ġieħ il-Poeta Nazzjonali ‘L-Ilsien Malti dari u llum’.