Għan

L-għanijiet tal-Akkademja huma li:

  • taħdem biex iġġib ‘il quddiem il-qagħda tal-Malti bħala lsien nazzjonali fl-oqsma kollha tal-ħajja flimkien mal-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti;
  • tikkontribwixxi għall-politika lingwistika u tippromwovi l-għanijiet kollha li jiffurmaw parti mid-dmirijiet tal-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti, kif definiti fil-Liġi tal-Ilsien Malti L-Att Dwar l-Ilsien Malti (Kap. 470);
  • iġġib ‘il quddiem l-istudju akkademiku fuq il-letteratura u l-lingwistika Maltija;
  • tippubblika kull sena r-rivista uffiċjali Il-Malti;
  • tibni kuntatt ma’ ħbieb tal-Malti u ma’ persuni li jużaw il-Malti barra minn Malta.

Ħalli kumment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.