Itfa’ n-nomina – 2022

ll-midalja tad-deheb “Ġieħ l-Akkademja tal-Malti” 2022 tingħata lil min iddistingwa ruħu l-aktar b’ħidma fuq tul ta’ żmien għall-iżvilupp tal-Ilsien Malti u/jew tal-letteratura Maltija.

Jistgħu jivvutaw biss il-membri tal-Akkademja tal-Malti. Kull sottomissjoni tiġi vverifikata.

Jistgħu jiġu nnominati biss persuni ħajjin.

Tista’ tibgħat l-isem ta’ min tixtieq tinnomina bil-posta regolari f’dan l-indirizz: Is-Segretarju, 25, “Loniċera”, Triq il-Konti Manduca, In-Naxxar, NXR 1126.

Top of Form

Inkella tista’ tivvota elettronikament hawn taħt billi timla l-formola. Tista’ tivvota sa mhux aktar tard mill-15 ta’ Ottubru 2022.