Itfa’ n-nomina 2021

Il-midalja tad-deheb “Ġieħ l-Akkademja tal-Malti” 2021 tingħata lil min iddistingwa ruħu l-aktar b’ħidma fuq tul ta’ żmien għall-iżvilupp tal-Ilsien Malti u/jew tal-letteratura Maltija.

Jistgħu jivvutaw biss il-membri tal-Akkademja tal-Malti. Kull sottomissjoni tiġi vverifikata.

Jistgħu jiġu nnominati biss persuni ħajjin.

Tista’ tibgħat l-isem ta’ min tixtieq tinnomina bil-posta regolari f’dan l-indirizz: Is-Segretarju, 25, “Loniċera”, Triq il-Konti Manduca, In-Naxxar, NXR 1126.

Inkella tista’ tivvota elettronikament hawn taħt billi timla l-formola. Tista’ tivvota sa mhux aktar tard mill-24 ta’ Ottubru.Il-Midalja tad-Deheb ‘Ġieħ l-Akkademja tal-Malti’ matul is-snin ingħatat lil:

Prof. Oliver Friggieri (2016)

Mons. Lawrenz Cachia (2017)

Trevor Żahra (2018)

Victor Fenech (2019)

Lina Brockdorff (2020)