Bijografiji

Dawn huma l-bijografiji ta’ xi personalitajiet li taw sehemhom fl-oqsma tal-lingwistika u l-letteratura Maltija. Jekk tixtieq tgħaddilna bijografija qasira ta’ xi awtur/awtriċi jew ta’ xi personalità oħra marbuta mal-qasam tal-Malti, li mhix fil-lista t’hawn taħt, jekk jogħġbok ibgħathielna u nżiduha mal-bqija.

1. Ġużè Aquilina

2. Pawlu Aquilina

3. Valentin V. Barbara

4. Rużar Briffa

5. Anton Buttigieg

6. Anton Cassar

7. Dun Frans Camilleri

8. Ġużè Cassar Pullicino

9. Ġużè Chetcuti

10. Charles Clews

11. Godwin Cini

12. Ninu Cremona

13. Anastasju Cuschieri

14. Francis Ebejer

15. Patri Mikiel Fsadni

16. Alfons M. Galea

17. Mary Meilak

18. Doreen Micallef

19. Ġanni Mifsud Bonnici

20. Ġużè Mifsud Bonnici

21. Klement Mifsud Bonnici

22. Pietru Pawl Mifsud Bonnici

23. Rikard Mifsud Bonnici

24. Ġorġ Mifsud-Chircop

25. Karmen Mikallef Buhagiar

26. Pawlu Mizzi

27. Dun Karm Psaila

28. Ġorġ Pisani

29. Laurant Ropa

30. Frans Sammut

31. Pietru Pawl Saydon

32. Lino Spiteri

33. Erin Serracino Inglott

34. Patri Donat Spiteri

35. Mikiel Spiteri (Kilin)

36. Mikiel Anton Vassalli

37. Ġananton Vassallo

38. Karmenu Vassallo

39. E.B. Vella

40. Kelinu Vella Haber

41. Marjanu Vella

42. Victor Xuereb

43. Ġorġ Żammit

2 Replies to “Bijografiji”

  1. Bħalissa qed nipprepara ktieb dwar id-drawwiet Maltin ta’ żmien il-Milied. Nixtieq indaħħal kapitlu dwar xi poeti Malti u x’kitbu fuq il-Milied biex nuri l-ispirtu li kellhom il-Maltin għal din il-festa.. Nixtieq id-data tat-twelid ta’ John C Friggieri.

    Bil quddiwem grazzi

    Joseph C Camilleri

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.