Bijografiji

Dawn huma l-bijografiji ta’ xi personalitajiet li taw sehemhom fl-oqsma tal-lingwistika u l-letteratura Maltija. Jekk tixtieq tgħaddilna bijografija qasira ta’ xi awtur/awtriċi jew ta’ xi personalità oħra marbuta mal-qasam tal-Malti, li mhix fil-lista t’hawn taħt, jekk jogħġbok ibgħathielna u nżiduha mal-bqija.

– Michael Agius

– Ġużè Aquilina

– Pawlu Aquilina

Karmen Azzopardi

– Mario Azzopardi

– Valentin V. Barbara

– Rużar Briffa

– Anton Buttigieg

– Dun Frans Camilleri

Franġisku Saverju Caruana

– Anton Cassar

– Manwel Cassar

– Ġużè Cassar Pullicino

– Ġużè Chetcuti

– Charles Clews

– Godwin Cini

– Ninu Cremona

– Anastasju Cuschieri

– Francis Ebejer

– Patri Mikiel Fsadni

– Oliver Friggieri

– Alfons M. Galea

– Mary Meilak

– Doreen Micallef

– Ġanni Mifsud Bonnici

– Ġużè Mifsud Bonnici

– Maurice Mifsud Bonnici

– Klement Mifsud Bonnici

– Pietru Pawl Mifsud Bonnici

– Rikard Mifsud Bonnici

– Ġorġ Mifsud-Chircop

– Marlene Mifsud-Chircop

– Karmen Mikallef Buhagiar

– Pawlu Mizzi

– Dun Karm Psaila

– Ġorġ Pisani

– Laurant Ropa

– Frans Sammut

Dun Karm Sant

– Pietru Pawl Saydon

– Lino Spiteri

– Erin Serracino Inglott

– Patri Donat Spiteri

– Mikiel Spiteri (Kilin)

– Mikiel Anton Vassalli

– Ġan Anton Vassallo

– Karmenu Vassallo

– E.B. Vella

– Kelinu Vella Haber

– Marjanu Vella

– Victor Xuereb

– Ġorġ Żammit

Ħalli kumment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.