Il-Kurċifiss, Marija Madalena u Poeta Malti

Taħdita ta’ Dr Immanuel Mifsud 

Il-Ħamis, 15 ta’ Marzu 2018 fis-6.15pm

Dar l-Ewropa, il-Belt Valletta

Jekk jogħġbok irreġistra ruħek li se tattendi billi tibgħat email fl-indirizz elettroniku: info@akkademjatalmalti.org. Ġib miegħek il-karta tal-identità minħabba s-sigurtà f’Dar l-Ewropa.

Minkejja l-qdusija li biha jittratta l-kurċifiss il-Kristjaneżmu, diversi studji jilmħu kurrenti senswali ħafna fit-trattament li dan is-sinjal jingħata kemm fl-arti viżiva kif ukoll fil-letteratura. Dan jista’ jkun fattur ironiku meta wieħed jikkonsidra kemm tradizzjonalment il-Kristjaneżmu tqies bħala reliġjon li kellha l-missjoni li trażżan il-ġisem. Barra minn hekk, il-mewt ta’ Kristu kif irrakkontata fil-Vanġeli, tagħti l-impressjoni li Kristu bata mewta mill-aktar atroċi iżda minkejja dan, it-testi viżwali u letterarji li jitkellmu fuq din il-mewta ħafna drabi jinkludu elementi ta’ sbuħija li minnhom infushom jixhdu l-ġibda lejn il-kurċifiss.

Fil-letteratura Ewropea, din il-ġibda lejn il-kruċifissjoni tidher b’mod grafiku ħafna, ngħidu aħna, fil-poeti metafiżiċi u reliġjużi, fosthom George Herbert, Richard Crashaw u Thomas Traherne. Bl-istess mod, l-arti Rinaxximentali ssenswalizzat il-korp ta’ Kristu u abbinatu ma’ figuri oħrajn bħall-karattru vvintat ta’ Marija Madalena, li sservi ta’ kontrappunt għall-figura tal-Verġni.

Dan il-fenomenu jinstab ukoll fil-poeżija lokali, b’mod speċjali dik miktuba minn poeti reliġjużi, partikolarment Marjanu Vella, li fl-espressjoni ta’ fidi u qima tagħhom, l-istess bħall-metafiżiċi Ingliżi, bidlu t-traġedja tal-kruċifissjoni f’eżerċizzju senswali li jissostitwixxi l-qima mal-ġibda u l-imħabba max-xewqa.


Dr Immanuel Mifsud (t. 1967) ħareġ diversi kotba ta’ poeżija u proża; l-ewwel ġabra ta’ novelli tmur lura għall-1991. Fl-2002 rebaħ il-Premju Letterarju Nazzjonali bil-ktieb L-Istejjer Strambi ta’ Sara Sue Sammut (Minima) u fl-2011 rebaħ il-Premju Letterarju tal-Unjoni Ewropea bil-ktieb Fl-Isem tal-Missier (u tal-Iben) (Klabb Kotba Maltin). Huwa jgħallem il-letteratura Maltija fil-Junior College u l-Università ta’ Malta

 

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s