… illum hawn fostna min ma jara ebda ħażen jekk tarbija tqattagħha biċċa biċċa qabel titwieled u tifflaxxjaha fit-tojlit. U Paul P. Borg jitkellem bħala interpretu rrabjat tan-niket u l-uġigħ tan-natura. Li sar sar; la l-blat jitqatta’, ma jistax jerġa’ jikber; jekk titqċċat l-aħħar ħarruba, ma jkunx hemm aktar minn din is-siġra; it-tbiċċir ta’ baby ma tistax tfejqu… qrid ta’ raba’ produttiv… vjolenza fuq tfajla għax sabiħa… qtil ta’ iben bil-pirmli…vjolenza fuq ix-xjuħ… li sar sar; ma nistgħux inreġġgħuh lura…

Prof. Charles Briffa

Horizons Publications għadhom kif nedew it-tieni volum tar-rumanz ġdid ta’ Paul P. Borg, “Il-KMANDAMENT NUMRU ĦDAX – ħobb lill-ħolqien”. Il-ktieb fih illustrazzjonijiet tal-artist Frank Schembri.

Bħall-ġrajja tal-ewwel volum ir-rumanz il-ġdid hu bbażat fuq problemi ambjentali li l-ħolqien kellu jġarrab matul is-snin mgħoddija l-aktar minħabba l-ħsara li l-bniedem wettaq kull fejn lemaħ biċċa xagħra. Mosè hu żagħżugħ Malti konvint li Alla qabbdu jieħu ħsieb l-ambjent meta waqt sfilata tal-Karnival qallu biex ixandar kmandament ġdid – ħobb lill-ħolqien! –  bħala żieda mal-ewwel Għaxra. Mosè litteralment joqtol għall-ambjent, u ma jħallix lil min jagħmel il-ħsara bħalma sar fl-imgħoddi.

Il-protagonist jinsab inkwetat għax fost il-kmandamenti m’hemmx wieħed espliċitu biex il-bniedem ma jeqridx l-ambjent waqt li hemm fuq kollox, la tisraqx, la toqtolx, la tiżnix, la tidgħix… u la teqridx lill-ħolqien ma jinsab imniżżel imkien ċar u tond. Mosè jibda jqis lilu nnifsu bħal dak is-suldat li biex jiddefendi lil art twelidu jkollu tabilfors joqtol – ikunu xi jkunu l-konsegwenzi.

Mosè jgħaddi minn ħafna avventuri li fihom jipprova jwassal il-messaġġ tal-ħolqien. Narawh jiddefendi tfajla stuprata, jiddefendi x-xagħri u l-kosta madwar Malta minn bini bla bżonn fuqhom, jinkedd għal tfajla vjolentata saħansitra minn missierha stess. Mosè jinkedd jara lil min iħammeġ pajjiżna, u ma jiflaħx jara raġel iswed imsawwat u maħqur għax raġel iswed. Il-qtil ta’ tarbija għadha qed tikber fil-ġuf hu delitt li Mosè ma jiflaħx jara aktar. Jekk il-bnedmin l-oħra ma jaraw xejn ħażin f’dan kollu, hu jkollu ripetutament jieħu l-liġi f’idejh, jiġri x’jiġri bil-vjolenza li juża. Quddiem għajnejh jara dejjem lil Ġuditta li fil-Kotba Mqaddsa Alla jgħinha ssalva lil niesha billi qatgħet ras is-sultan tal-għedewwa tagħha. Ikollu juża metodi li mhux dejjem jaqbel magħhom hu stess.

Il-protagonist tar-rumanz ma għandu ebda fiduċja fis-soċjetà, il-ġrajja turi li ma jemminx li l-bniedem jista’ qatt ibiddel triqtu u Malta sa jkollha tispiċċa ħażin. Ir-rumanz jintemm bil-ħlas xieraq għal min qered u qatel lill-ħolqien.  Għal Mosè l-qerda ta’ xagħra jew it-tqaċċit ta’ siġra, huma ħwejjeġ gravi daqs l-istupru, l-abbuż fuq it-tfal, l-istupru u l-qtil tat-trabi qabel it-twelid.

Permezz ta’ dawn iż-żewġ rumanz Borg jawgura żmien isbaħ għall-ambjent kemm Malti kif ukoll madwar id-dinja kollha. Donnu issa kullimkien hemm impenn dwar il-ħtieġa li nqimu l-Ħolqien. Il-Maltin qed isiru aktar sensittivi li jiddefendu l-ambjent tagħhom. L-awtur jemmen li ma jistax ikun li l-ambjent naturali Malti jerġa’ jsofri d-daqqiet li ġarrab fis-snin li għaddew. Saret ħafna ħsara irriversibbli minħabba li kellna aktar ħsiebna fl-isfruttar tal-ftit ambjent naturali li kellna milli biex nikkonservawh għal uliedna. Jidher li hemm riħ ġdid kemm fis-soċjetà kif ukoll fil-Knisja bil-pubblikazzjoni tal-enċiklika Laudato sii. Imma għadna ‘l bogħod. Borg jemmen li jeħtieġ li l-Letteratura Maltija bħala kuxjenza ta’ poplu tirrifletti ħafna aktar l-uġigħ ambjentali. Hemm bżonn inżommu quddiemu għajnejna l-Kmandament Numru Ħdax  “ħobb lin-natura” f’kull deċiżjoni marbuta mal-ambjent. Il-protagonist Mosè li ħoloq Borg jemmen li l-bniedem jeħtieġ juża l-ħolqien bħalma n-naħla tuża l-warda, billi tieħu li tinħtieġ minnha imma ma teqridhiex.

 

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s