Dan huwa s-sitt rumanz ta’ Salv Sammut. Bħar-rumanzi ta’ qabel, il-kitba hija mirquma b’Malti tajjeb u d-deskrizzjonijiet, fil-binja tagħhom, huma mibnija b’mod sabiħ. Meta wieħed jibda jaqra, jagħraf it-tiftix li sar lejn id-drawwiet ta’ art barranija u l-qagħda soċjali ta’ poplu miżmum u mrażżan mill-espressjoni tal-ħsibijiet tiegħu mad-differenza ta’ poplu ieħor li qed jgħix fil-ħelsien intellettwali.

It-tema ewlenija ta’ dan ir-rumanz hija waħda soċjali u psiko-emozzjonali ta’ żewġ karattri totalment differenti minn xulxin. Waħda żagħżugħa mimlija ambizzjoni u determinazzjoni li tasal fejn trid u ieħor ifittex is-satra u l-ħarba mir-realtà  qarsa ta’ bosta snin qabel. Il-konflitt bejn żewġ ideoloġiji fundamentali f’era fejn il-ħsieb ħieles, individwali, akkademiku u soċjali kien maħkum minn sistema totalitarja. It-taqbida ta’ individwu fi mħabba fatalista u l-mod pervers li bih sab ruħu ttradut f’ċirkostanzi mhux mistennija.

F’dan ir-rumanz, toħroġ l-aktar ir-relazzjoni stramba li nibtet bejn tfajla Maltija li qed titħarreġ fid-daqq tal-vjolonċel u Professur Pollakk tal-mużika. Din ir-relazzjoni kienet konflinġenti għax il-professur għamel minn kollox biex ibiegħed minnu lil din it-tfajla, li min-naħa tagħha, iżda, webbset rasha li mingħandu riedet bilfors tieħu t-taħriġ fl-istrument mużikali minkejja l-mod goff u aggressiv li kienet tirċievi mingħandu biex ibarriha lil hinn minnu.

Il-qarrej, għalkemm fil-bidu ma jkunx jista’ jifhem l-attitudni stramba u aggressiva li juri mat-tfajla Maltija, mill-qari tad-djarju joħroġ għaliex dan il-barrani kien hekk stramb u għaliex kien jibża’ daqshekk min-nisa. Wara kollox, kienet mara li lagħbitu.

F’dan ir-rumanz joħorġu bosta mistoqsijiet, bħal għaliex “Ir-Raġel Stramb”, Komunist konvint f’belt taħt il-ħakma tal-Bolxevisti ħabb tfajla Kattolika daqsu konvinta fid-din tagħha. Għen tfajla Lhudija b’altruwiżmu bla kundizzjoni. Mingħajr mistenni, jisfa milgħub, tradut u midrub bla ħniena kif ukoll umiljat u psikoloġikament imkisser, imwarrab u mistmerr min-nies li kien jaf. Jaħlef u jwiegħed lilu nnifsu li ma jkunx iżjed altruwist, l-aktar ma’ nisa żgħażagħ u senswali. Iżda fi gżira ċkejkna f’nofs il-Mediterran isib il-kenn, is-sliem u s-solitudni f’dar fuq għolja sakemm għal darba oħra, terġa’ tfajla tidħol f’ħajtu mingħajr ma xtaqha u ħassha tħarbatlu l-ħarba minn dak li għadda minnu snin qabel. Imma xorta jibqgħu l-mistoqsijiet ta’ għaliex.

  • Għaliex ġie mdawwar minn misteru li aħjar baqa’ mistur?
  • Għaliex kellu jtemm il-karriera tiegħu ħesrem?
  • Għaliex l-ego tiegħu tkisser fl-umiljazzjoni u fit-telfa tat-tfajla li ħabb tassew?
  • Għaliex terġa’ tidħol tfajla Maltija f’ħajtu meta hu ma ridhiex?
  • Għaliex tibqa’ tippersisti fi mġiba mhix mixtieqa u meqjusa ta’ stmerrija?
  • Għaliex kellha fl-aħħar tifhem l-istramberiji tiegħu meta kien tard wisq?

Din hi ġrajja ta’ mħabba stramba u mġiba mhux normali bejn żewġ karattri differenti minn xulxin li iżda, joħroġ ċar fihom l-element uman.

 

Advertisements
Image | This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s