Il-qarrej jiltaqa’ wiċċ imb wiċċ ma’ aktar minn kittieb u poeta Malti, parti kbira minnhom għadhom jiktbu  fil-preżent. Kif bdew jiktbu? Fejn għexu fl-imgħoddi,  x’jiftakru minn dan, x’ħalla l-ikbar marka fuqhom,  u fejn jgħixu llum? Min huma dawk il-kittieba li qed  jiktbu lil hinn minn xtutna? Liema huma l-ħwejjeġ  li jispirawhom biex jiktbu? X’jagħmlu bħala xogħol u kif  jgħaddu l-ħin ħieles tagħhom? X’jaħsbu dwar kwistjonijiet kontemporanji partikolari?  L-intervistatur fi djalogu informali mal-intervistat jikxef dan kollu.

 • Ġino Lombardi  •  Charles Magro  •  Carmel Mallia  •  John Mallia
 • Alfred Massa  •  Pierre J. Mejlak  •  George Mercieca  •  Charles Mifsud
 • Immanuel Mifsud  •  Maurice Mifsud Bonnici  •  Achille Mizzi
 • Mark Montebello  •  Walid Nabhan  •  Therese Pace  •  Alfred Palma
 •  Vincenzo Maria Pellegrini  •  Ġorġ Peresso  •  Yana Psaila
 • George Said-Zammit  •  Joe Saliba  •  Marlene Saliba  •   Paul Saliba
 • Rita Saliba  •  Anton Sammut  •   Frans Sammut  •  Mark A. Sammut
 • Salv Sammut  •  Victor Sammut  •  Alfred Sant  •  Vanni Sant
 • Carmel Scicluna  •  Andrew Sciberras  •  Anselm Sciberras
 • Joseph C. Sciberras  •  Joseph Sciberras  •  Lillian Sciberras  •  Omar Seguna
 • Charles B. Spiteri  •  Hilary Spiteri  •  Lino Spiteri  •  Edmund Teuma
 • Joseph P. Vella  •  Kenneth Vella  •  Mark Vella  •  Kelinu Vella Haber
 • Paul Zahra  •  Trevor Żahra  •  Frank Zammit  •  Marcel Zammit Marmarà
 • Joe Zammit Tabona  •  Tarċisju Zarb  •  Nazzarenu Zerafa
Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

One Response to

 1. Mario Griscti says:

  Minn Fomm il-Kittieb, it-tieni volum ta’ intervisti lill-kittieba magħrufin u inqas magħrufin, hija opra letterarja ta’ ħtieġa mill-ħabrieki awtur,poeta u għalliem, Patrick Sammut. Niżżikħajr tat-tagħrifa.

  B’Imħabba:

  mario

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s