jiena-xi-hadd-stedina

 jiena xi ħadd… li nokrob mill-ġuf ta’ mara” 
 
hu ktieb ta’ novelli u poeżiji li ktibt favur il-ħajja ta’ ħolqien ġdid diġa mnissel fil-ġuf ta’ mara. Jista’ l-bniedem jibqa’ jaħdem biex biex isib tarf il-ħolqien, u fl-istess waqt jaħdem biex jeqred ħolqien li ġa beda jgħix?
 
Dan hu t-tentattiv tiegħi biex milli nista’ nagħti leħen imqar żgħir lil min leħen għad m’għandux għax lanqas biss għadu twieled.  Il-ħsieb tiegħi hu li bil-ktieb inkun nista’ nagħti l-kontribut tiegħi biex ngħin lill-movimenti u għaqdiet Maltin bil-għan nobbli favur il-ħajja. 
 
It-tnedija se ssir fil-Palazz Verdala, il-Buskett, fis-7.00pm.
 
Paul P. Borg
 
Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

One Response to

  1. Mario Griscti says:

    Niżżikħajr tat-tagħrif mehmuż. Ktieb mill-pinna ta’ Paul P.Borg hu garanzija ta’ tagħlim, analiżi serja u suċċess. Għas-serata minħabba raġunijiet personali ta’ saħħa, ma nistax nattendi, imma m’għandix dubju li ser tkun serata mill-aqwa.

    B’Imħabba:

    mario

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s