2 thoughts on “It-taħdita fuq De Soldanis u Favray

  1. Agius de Soldanis u Favray, kienu kontemporanji fi xjenzi/dixxiplini differenti imma b’vokazzjoni li tghaqqadhom, jisimha Malta. Favray ma kienx Malti, imma l-imhabba lejn pajjiz, ma tiddeterminax necessarjament, twelid fih. Hajr lill-kelliema professjonali tas-serata “Iz-zjarat tan-Nisa” kif dokumentati minn de Soldanis u Favray u lill-attendenza tajba li nteressat ruhha.

    Like

  2. Niżżikħajr tat-tagħrif anness. Rajt is-slide feature u stajt ninnota li kienet taħdita ta’ suċċess. Is-suġġett innifsu jqanqal kurżita’ u mbagħad id-dokumentazzjoni tkompli tapprofondixxi u tissostanzja s-suġġett indikat. B’kelliema professjonali bħal Professur Keith Sciberras, Dr.William Zammit, Dr.Noel Buttiġieġ u Dr.Olvin Vella, is-serata ma setgħetx ma tkunx waħda impulsiva. L-atturi primarji tad-dokumentazzjoni, jiġifieri Gian Frangisk Agius de Soldanis u Antoine Favray, iqanqlu stima u lejalta’ ta’ dawk li mhux biss iħaddnu d-dixxiplini tagħhom, imma saħansitra ta’ dawk li semgħu bihom u qraw dwarhom, f’ambjenti varji. Il-lokalita’ li fi ħdanha ttellgħet din il-lejla nteressanti, wkoll toffri awra ta’ mistiċizmu enigmatiku b’konnotazzjonijiet storiċi dominanti.

    B’Imħabba:

    mario

    Like

Ħalli kumment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.