Agius de Soldanis, Favray u n-nisa fis-seklu 18

Jekk tħobb tisma’ l-ġdid fuq Agius de Soldanis, jew is-soċjetà x’kienet tistenna min-nisa fis-seklu 18, jew jekk int wieħed mill-ħafna li jogħġbok ix-xogħol ta’ Favray, nistednuk tiġi tisma’ lil erba’ riċerkaturi minn oqsma differenti li, imnebbħa bil-kuntatt b’saħħtu bejn Agius de Soldanis u Favray, se jiddiskutu x-xogħlijiet sbieħ tagħhom.

Favrey De Soldanis Poster 3

3 thoughts on “Agius de Soldanis, Favray u n-nisa fis-seklu 18

 1. Joe,

  Fi x’ħin se tkun? Jien bi ħsiebni niġi!

  Tislijiet,

  salv

  2016-05-31 7:52 GMT+02:00 L-Akkademja tal-Malti :

  > L-Akkademja tal-Malti posted: “Jekk tħobb tisma’ l-ġdid fuq Agius de > Soldanis, jew is-soċjetà x’kienet tistenna min-nisa fis-seklu 18, jew jekk > int wieħed mill-ħafna li jogħġbok ix-xogħol ta’ Favray, nistednuk tiġi > tisma’ lil erba’ riċerkaturi minn oqsma differenti li, imnebbħa bil-kun” >

  Like

 2. Niżżikħajr tat-tagħrif anness. “Iż-Żjarat tan-Nisa” għandha tkun serata interessanti ta’ taħditiet li joffru s-similaritajiet bejn Gian Franġisk Agius de Soldanis, il-prelat ħassieb, u kittieb u l-artist klassiku Antoine de Favray, fuq kif kienu jixhdu n-nisa ta’ żmienhom, bl-għemejjel tagħhom. Nifhem li ghalkemm is-somiljanza bejn dawk in-nisa u n-nisa kontemporanji bilkemm tidher, madankollu fin-natura tagħha, l-mara, mill-perspettiva tiegħi, baqgħet privileġġjata b’atteġġjamenti nobbli fis-sensittivita’ u s-sensibbilta’ tagħha, li jagħmilha kalamita’ umana għalina tas-sess oppost. Il-kelliema esperti żgur ser joħorġu fatti moħbija jew minsija u jiskoprulna affarijiet oħrajn. Naħseb li Sant’Anġlu hu post idoneju għal taħditiet da’ t-tip.

  B’Imħabba:

  mario

  Like

Leave a Reply to Mario Griscti Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.